Konperensi Dunia
Jemaat-jemaat Allah Al Maséhi

Jemaat-jemaat Allah Al Masehi ™...

 • Perhatian: Logo, Jemaat-jemaat Allah Al Masehi dan CCG merupakan tanda dagang pada Gabungan Jemaat-jemaat Al Masehi yang berdaftar dan sama sekali tidak boleh digunakan untuk sebarang maksud atau tujuan oleh mana-mana pihak.
 • Melalui karya pembelajaran Alkitab yang bijak, mengajarkan iman yang asal yang diajar oleh Mesiah dan para rasul.
 • Berpegang kepada doktrin-doktrin yang berhubungan dengan iman tersebut sejak dua ribu tahun sejak zaman Mesiah dan para Rasul (rujuk pada tulisan Peranan Perintah Hukum yang Keempat didalam Sejarah Pemeliharaan-Sabat Jemaat-jemaat Allah [170])
 • Mempunyai persidangan di Australia, Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia dan Pasifik sejajar dengan pertumbuhan pengikut yang semakin bertambah di seluruh dunia.
 • Giat menterjemah semua penulisan dalam pelbagai bahasa dunia yang boleh di dapati di tapak jaringan Christian Churches of God Multi-Language Site.
 • Dikawal-selia oleh Komiti Eksekutif yang dilantik dari kalangan anggotanya.
 • Melantik koordinator am dan Koordinator kebangsaan dan Koordinator kawasan bagi pengurusan harian.
 • Tidak ada individu yang berbayar untuk menjadi pelayan Tuhan atau pendeta. Pekerjaan tersebut adalah tugas yang ditetapkan.
 • Tidak mempunyai hierarki kependetaan seperti yang difahami oleh kebanyakan aliran organisasi yang utama.
 • Mengajar bahawa setiap individu yang telah dibaptis mempunyai jalan langsung dan segera kepada Bapa melalui Mesiah tanpa melalui imam insani atau para pelayan.
 • Mengajar bahawa hanya terdapat dua sakramen yang dianugerahkan oleh Mesiah (lihat tulisan Sakramen Dalam Jemaat [150])
 • Mengalu-alukan persoalan. (lihat informasi perhubungan untuk e-mail dan alamat pos).
 • Menyediakan semua karya penulisan tanpa mengenakan sebarang bayaran. Para anggotanya dan sahabat-sahabat menyediakan tabung untuk semua perbelanjaan. Tidak mengenakan sebarang bayaran kepada setiap penerima.
 • Memelihara urutan Hari Suci yang asal yang ditetapkan oleh para rasul dan Mesiah termasuk Sabat minguan, Bulan Baru dan Sabat tahunan, menurut kepada tatacara Alkitab (rujuk kepada tulisan Kalendar Allah [156]).
 • Menyediakan semua karya tulis hasil kajian didalam versi HTML dan MS Words.
  Jika anda berminat untuk memberi sumbangan derma untuk membantu usaha penjangkauan dan penterjemahan kerja ini, sila tekan jaringan dibawah.

Hubungi CCG™

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: CCG Secretary