Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[CB103]

 

 

 

 

Raja Salomo

(Edisi 1.0 20070522-20070522)

 

Sesudah Salomo selesai menyiapkan tugas-tugas yang diberi bapanya kepadanya, kerajaan itu kukuh di tangannya kerana Tuhan ada bersama dia. Karya telah disesuaikan daripada bab-bab 108, 109 dan 110, Volume V The Bible Story oleh Basil Wolverton, diterbitkan oleh Ambassador College Press.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 2007 Jemaat-jemaat Allah Al Masehi, ed. Wade Cox)

(tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Raja Salomo

 


Kita teruskan di sini dari karya Daud Kembali ke Yerusalem (No. CB102).

 

Salomo mengahwini anak Firaun

Walaupun Tuhan telah melarang bangsa Israel berkahwin dengan bangsa lain, Salomo membuat perikatan atau persetujuan dengan Firaun, raja Mesir dan mengahwini anak perempuannya. Dia membawanya tinggal di Yerusalem sampai dia selesai membina istananya dan Bait Suci dan tembok di sekeliling kota itu (1 Raja-raja 3:1).

 

Pada waktu itu bangsa Israel mempersembahkan korban-korban mereka atas mezbah-mezbah di bukit-bukit, sebab Bait Tuhan belum lagi didirikan. Salomo mengasihi Tuhan dan mengikut segala petunjuk bapanya Daud, melainkan dia terus mempersembah korban dan ukupan di bukit-bukit. Mezbah paling terkenal antara semuanya berada di Gibeon dan raja pergi ke situ dan mempersembah seribu korban bakaran (1 Raja-raja 3:2-4; 2 Tawarikh 1:1-6).

 

Salomo meminta kebijaksanaan

Tuhan muncul kepada Salomo dalam mimpi dan menyuruhnya meminta apa saja yang diingininya, dan ini akan diberikan kepadanya.

 

“Engkau sudah banyak memberi kepadaku dengan berbelas kasihan kepada bapaku dan mengizinkannya duduk di atas takhta Israel,” Salomo berkata. “Aku tidak memiliki kebijaksanaan yang aku harus ada sebagai raja. Ada masalah dan keputusan yang membingungkan aku. Aku ingin memilih jalan-jalan betul sebab bangsa yang besar harus mempunyai pimpinan baik. Lebih daripada segalanya aku memilih untuk meminta daripadamu kebijaksanaan istimewa untuk memerintah umatmu dengan betul dan adil” (1 Raja-raja 3:5-9; 2 Tawarikh 1:7-10).

 

Tuhan senang hati dengan jawapan Salomo dan berkata kepadanya, “Sebab engkau telah meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan baik, aku akan memberimu kebijaksanaan yang lebih besar daripada sesiapapun manusia. Kebijaksanaanmu akan melebihi sesiapapun yang hidup sebelum ini, dan melebihi sesiapapun yang hidup selepas ini. Aku senang hati engkau tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu. Oleh sebab itu aku juga akan memberimu kekayaan. Engkau akan menjadi raja yang paling dihormati sekali. Jika engkau mentaati segala hukumku, aku akan memberimu umur panjang.”

 

Apabila Salomo bangun dia sedar itu ialah mimpi. Ini merupakan pengalaman yang begitu menonjol baginya sehingga sekembalinya dia di Yerusalem, dia pergi berdiri di depan Tabut Perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban-korban bakaran dan keselamatan. Dia mengadakan jamuan khas untuk hamba-hambanya dan semua yang bekerja dengannya dalam pemerintahan Israel (1 Raja-raja 3:10-15; 2 Tawarikh 1:11-13).

 

Satu contoh kebijaksanaan yang diberi Tuhan kepada Salomo ditunjukkan dalam kasus dua perempuan yang datang menghadap raja yang menuntut anak sama kedua-duanya. Mereka diam dalam rumah yang sama. Seorang melahirkan anak. Seorang lagi melahirkan anak tiga hari kemudian. Perempuan yang mula-mula beranak itu menuntut bahawa perempuan seorang lagi tidak sengaja tidur atas anaknya sendiri dan menyebabnya mati lemas.

 

“Apabila dia mendapati anaknya sudah mati,” perempuan pertama memberitahu raja, “dia masuk ke dalam kamarku pada waktu malam, ketika aku tidur, dan mengambil bayiku daripada aku. Dia meletakkan anaknya yang sudah mati di sampingku. Apabila aku bangun untuk menyusuinya, aku nampak dia tidak bernyawa. Waktu itu aku ingatkan dia anakku, tetapi pada waktu pagi aku dapati dia bukan anakku. Inilah anakku yang engkau lihat di depanmu. Aku inginnya kembali.”

 

“Tetapi ia tidak terjadi seperti katanya,” perempuan kedua berkata kepada Salomo. “Ini anakku. Aku tidak merampasnya daripada dia. Anak mati itu kepunyaannya.”

 

Salomo tahu salah seorang mereka berbohong. Dia memanggil seorang perajurit dengan pedang untuk menghadapnya. Apabila orang ini masuk, senjata dalam tangan, Salomo menyuruhnya mengambil anak itu.

 

“Potong anak ini menjadi dua!” raja memerintah perajurit itu. “Lepas itu berikan setengah kepada perempuan ini dan setengah lagi kepada perempuan itu.”

 

“Jangan!” kata ibu sebenar. “Berikan anak hidup itu kepadanya! Jangan bunuhnya!”

 

Tetapi perempuan seorang lagi berkata, “Aku dan kamu tidak akan memilikinya, bahagikan ia antara kami”.

 

Lalu raja berkata, “Berikan anak itu kepada perempuan yang tidak mahu engkau membunuhnya. Dia cuba menyelamatkannya, dan itu membuktikan dialah ibunya”.

 

Khabar tentang hal ini, serta khabar lain berkenaan keputusan-keputusan Salomo, tersebar ke seluruh negara. Rakyat sedar bahawa Salomo diilhami Tuhan. Rasa hormat terhadap raja Israel ini bertambah dengan khabar betapa bijaknya dia menyelesaikan masalah. Tuhan mentaati janji-janjiNya yang dibuat kepada Salomo dalam mimpi itu (1 Raja-raja 3:16-28).

 

Salomo semakin terkenal dan berpengaruh

Salomo menikmati pemerintahan yang damai dan makmur tahun demi tahun dan memerintah atas kerajaan yang bersatu. Selain pegawai-pegawai utamanya dia mempunyai dua belas pemimpin daerah – seorang untuk tiap suku – atas seluruh Israel. Mereka membekalkan semua bekalan untuk raja dan seisi rumahnya. Tiap satu harus menyediakan bekalan untuk satu bulan dalam setahun. Dari seluruh bahagian negara makanan dibawa ke meja Salomo.

 

Raja Salomo memerintah dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sehingga perbatasan Mesir. Orang Israel dan Yehuda merupakan bangsa yang puas hati dan kaya pada waktu itu. Mereka menakluk penduduk negeri-negeri itu dan mengirim ufti (persepuluhan) kepada Salomo dan terus melayaninya seumur hidupnya (1 Raja-raja 4:1-25).

 

Tuhan melarang Israel memelihara banyak kuda sebagai sebahagian daripada tentera tetap (Ulangan 17:14-16). Tuhan tidak mahu bangsa ini membuat jentera perang perkasa yang akan menyebabkan mereka tidak nampak Tuhan sebagai pelindung mereka dan mencetuskan iri hati bangsa- bangsa lain. Bagaimanapun, Salomo mengumpulkan beribu-ribu kuda perang (1 Raja-raja 4:26-28; 2 Tawarikh 1:14-17). Apabila perang benar-benar terjadi pada zaman kemudian, orang Israel kurang berjaya dalam perang dengan menggunakan tentera berkuda daripada sebelum mereka tidak mempunyai apa-apa kuda untuk digunakan.

 

Sebelum zaman Salomo pusat-pusat pengetahuan dianggap berada di Mesir dan di Timur, di mana orang Arab, Kasdim dan Persia tinggal. Dalam bangsa-bangsa ini terdapat beberapa orang yang terkenal kerana pengetahuan mereka yang unggul (mengatasi yang biasa). Ada peramal dan orang bijaksana, malah ahli sihir yang mendapat pengetahuan mereka daripada iblis setan.

 

Sebab Tuhan telah memberi Salomo fikiran luar biasa, pengertian baik dan pemahaman tentang orang dan benda-benda, dia mempunyai lebih banyak kebijaksanaan daripada mana-mana orang yang dikatakan bijak itu. Dia juga lebih berpengetahuan daripada kebanyakan orang, dan mempunyai kebolehan hasil karunia Tuhan untuk menumpukan dirinya dengan tekun untuk memerhati, belajar dan mengingat. Dia dapat berbicara dengan wewenang tentang apa saja dari serangga kecil hingga binatang, dan dari tumbuhan amat kecil sampai pohon besar. Dia banyak pengetahuan tentang sejarah, matematik, muzik dan subjek lain. Mungkin dia mempunayi sekurang-kurangnya pengertian asas tentang astronomi. Dia menulis lebih daripada seribu nyanyian. Beratus-ratus pepatahnya, daripada ribuan yang dihasilkannya, dipelihara dalam Kitab Amsal dalam Alkitab untuk pembelajaran kita. Kemasyhuran Salomo sebab kebijaksanaan dan pengetahuannya menjadi begitu besar sekali sampai raja-raja dari semua negara datang sendiri untuk mengutus wakil untuk bertanya pendapat dan nasihatnya (1 Raja-raja 4:29-34).

 

Ini merupakan hasil karunia daripada Tuhan. Apabila Pencipta membuat janji, Dia melaksanakannya sepenuhnya dan seringkali lebih daripada itu.

 

Salomo memulakan Bait

Hiram, raja Tirus, telah sentiasa ramah terhadap Daud. Sebagai tanda niat baik, dia telah mengirim para tukang dan bahan-bahan, kira-kira tiga puluh tahun sebelumnya, untuk mendirikan rumah Daud di Yerusalem. Kebanyakannya dibina dengan kayu aras yang tumbuh dekat Tirus (2 Samuel 5:11; 1 Tawarikh 14:1).

 

Apabila Hiram mendengar bahawa Salomo telah menjadi raja, dia mengutus wakil-wakilnya untuk menyampaikan ucapan tahniah. Sebab tahu apa yang Hiram pernah lakukan untuk bapanya, Salomo menghargainya (1 Raja-raja 5:1). Waktu itulah idea datang kepada Salomo untuk memakai para tukang unggul Tirus untuk mengerjakan Bait itu yang diketahuinya harus didirikan pada waktu pemerintahannya.

 

“Engkau tentu ingat yang bapaku ingin mendirikan sebuah Bait yang akan dibaktikan kepada Tuhan,” Salomo memberitahu Hiram dalam pesan balasan ke Tirus. “Dia terpaksa banyak berperang dalam zamannya sehingga Tuhan tidak menghendaki projek sebegitu dilaksanakan. Kini Israel dalam keamanan dan aku bermaksud untuk mendirikan Bait itu sementara negaraku bebas daripada perselisihan. Aku dan bangsaku akan senang hati jika negaramu dapat membekalkan kayu aras dan kayu sanobar, dan aku akan membayarmu dengan emas, perak atau apa saja hasil Israel yang engkau ingini. Aku juga ingin mengupah tukang-tukangmu yang pakar untuk bekerja dengan orang-orang yang akan aku sediakan sebagai buruh” (1 Raja-raja 5:2-6; 2 Tawarikh 2:1-10).

 

Hiram gembira mengetahui hal ini. Dia segera mengirim utusan kembali dengan surat kepada raja Israel.

 

“Aku besar hati melakukan apa yang aku mampu untuk membantumu membangunkan Bait ini,” bunyi surat itu. “Aku akan membekal semua kayu sanobar, kayu aras dan apa-apa lagi kayu lain engkau perlukan. Sebagai bayaran, kami memilih untuk menerima hasil dari negaramu” (1 Raja-raja 5:7-9; 2 Tawarikh 2:11-16).

 

Lalu Hiram terus membekali Salomo dengan kayu yang diingininya. Sebagai balasan, Salomo mengirim jumlah banyak gandum, jelai, minyak dan anggur (wain). Sebahagiannya adalah untuk para pekerja Hiram, dan sebahagiannya untuk Hiram dan seisi rumahnya. Bahagian untuk rumahnya dikirim setiap tahun selama bertahun-tahun selepas itu. Hiram dan Salomo juga membuat persetujuan damai secara rasmi (1 Raja-raja 5:10-12).

 

Kemudian Raja Salomo mengerahkan tiga puluh ribu buruh dari seluruh Israel dan mengirim mereka bergilir-gilir ke Libanon, sepuluh ribu sebulan. Ini bererti setiap orang berada sebulan di Libanon dan dua bulan di rumah. Salomo juga mempunyai tujuh puluh ribu pekerja tambahan, lapan puluh ribu tukang pahat di pergunungan serta tiga ribu tiga ratus mandur.

 

Orang-orang dari Gebal menolong tukang-tukang Salomo dan Hiram untuk menebang kayu dan membuat papan, serta menyediakan batu untuk Bait (2 Tawarikh 2:17-18; 1 Raja-raja 5:13-18).

 

Pada tahun keempat pemerintahan Salomo, dia mula membangunkan Bait Tuhan. Ini berlaku pada bulan kedua (Ziw) dan juga tahun ke 480 selepas bangsa Israel meninggalkan Mesir. Bait dicorakkan mengikut Khemah Tuhan dan dibahagikan kepada tiga tempat utama: Tempat Mahakudus, Tempat Kudus dan pelataran luar. Ukuran-ukuran Bait nampaknya dua kali ganda ukuran Khemah Suci. Lihat karya Khemah Suci dalam Padang Gurun (No. CB42) dan Bait Suci yang Didirikan Salomo (No. CB107).

 

Arkitek utama dan ahli logam dalam projek besar ini ialah seorang dari Tirus bernama Huram (Hiram). Selain mengatur rencana untuk Bait Suci supaya dapat dilaksanakan, dia juga merekabentuk dan melakukan kebanyakan kerja hiasan dan benda-benda seperti perlengkapan, meja, lampu dan tiang (1 Raja-raja 7).

 

Sejak Khemah Suci dibina ketika orang Israel berada di Gunung Sinai, ia kebanyakannya diperbuat daripada kain dan kulit supaya ia boleh diturunkan dan dibawa pergi. Kini, akhirnya, Khemah Suci diganti dengan sebuah struktur kukuh dan indah yang diperbuat daripada batu, kayu, emas, perak, batu permata, gambar ukiran, lenan berwarna cerah dan pohon kurma ukiran yang sama, bunga-bungaan dan buah-buahan. Seperti dalam Khemah asal, ada kawasan luaran, Tempat Kudus dan Tempat Mahakudus. Tabut Perjanjian kemudiannya ditempatkan di dalam Tempat Mahakudus.

 

Bangunan utama mempunyai lantai yang dilapisi dengan kayu sanobar dan dinding-dinding dalaman kayu aras. Kedua-duanya kemudian ditutupi dengan emas. Ia bukanlah bangunan besar, tetapi bersama-sama struktur lain, pelataran berlantai batu, menara dan tembok, seluruhnya meliputi beberapa ekar.

 

Perabot-perabot Bait ada banyak, termasuk rantai, kandil, sepit, pasu, pisau, bokor penyiraman, cawan, dan perbaraan untuk membakar pedupaan di dalamnya. Semua in diperbuat daripada tembaga, emas atau perak, dan dengan gaya dan keahlian yang membuatnya menonjol dari segi rupa dan kualiti (1 Raja-raja 6 dan 7; 2 Tawarikh 3 dan 4).

 

Pada tahun kesebelas pemerintahan Salomo, dalam bulan kelapan (Heshvan atau Bul), Bait itu siap dalam segala perinciannya menurut spesifikasinya. Salomo telah menghabiskan masa tujuh tahun untuk mendirikannya (1 Raja-raja 6:1, 37-38; 2 Tawarikh 3:1-2). Dalam beberapa bulan seterusnya Salomo memasukkan ke dalam Bait segala perabot terbaik yang Daud telah baktikan untuk Bait itu.

 

Tabut dibawa ke Bait

Setelah Bait selesai dibina Salomo memanggil para tua-tua Israel, kepala-kepala semua suku dan ketua-ketua semua keluarga Israel untuk membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem. Mereka berkumpul pada bulan ketujuh, sebab itulah waktunya untuk Hari Raya Pondok Daun (1 Raja-raja 8:1-2; 2 Tawarikh 5:1-3).

 

Tidak perlu bagi raja mengundang sesiapa ke Yerusalem untuk Hari Raya itu kerana itu perhimpunan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan ini masih begitu. (Lihat Imamat 23:33-35, 41; Zakharia 14:16-19; Ulangan 16:13-15.) Mentaati Hari-hari Raya tahunan Tuhan sama penting kepada Tuhan dan kepada semua orang taat seperti pemeliharaan Sabat mingguan (Yohanes 4:45; 7:10; Kisah 18:21).

 

Beribu-ribu orang Israel berduyun-duyun masuk ke dalam Yerusalem untuk menghadiri peristiwa terbesar sejak pemberian Hukum Sepuluh di Gunung Sinai. Ada perbarisan rumit dalam mana Tabut Perjanjian dibawa dari tempat di mana Daud telah menempatkannya. Para imam dan pembantu mereka menyusuli, membawa segala peralatan mahal, seperti pasu dan kandil, yang merupakan kelengkapan dalam Khemah Suci di padang gurun.

 

Tabut diletakkan dengan cermat di sebalik tirai kudus di dalam Tempat Mahakudus, di bawah sayap-sayap dua kerub besar yang diperbuat daripada kayu zaitun, dilapisi dengan emas. Kerub-kerub itu mengembangkan sayap-sayapnya atas tempat Tabut itu (yang mempunyai dua kerub lain di atas tutupnya) dan menutup Tabut serta kayu-kayu pengusungnya. Pada waktu itu tiada apa-apa di dalam Tabut melainkan dua loh batu yang dituliskan Hukum Sepuluh. Ia sudah berada di situ sejak Musa meletakkannya di dalam Tabut di Gunung Sinai (1 Raja-raja 8:3-9; 2 Tawarikh 5:4-10).

 

Sewaktu perbarisan itu dan peristiwa penuh upacara memperlengkapi Bait dan lama selepas itu, korban-korban dibuat di banyak tempat di Yerusalem. Begitu banyak sekali domba dan lembu dikorbankan dan dimakan dalam beberapa hari berikutnya sehingga bilangannya tidak pernah diketahui atau dituliskan.

 

Apabila para imam berundur dari Tempat Kudus awan memenuhi Bait itu. Para imam tidak dapat melaksanakan pelayanan mereka sebab Kemuliaan Tuhan memenuhi Bait itu dalam awal tadi.

 

Salomo berpaling kepada orang ramai dan berkata, “Inilah tanda yang Tuhan ada bersama kita! Tuhan telah menerima Rumah yang kita dirikan untuk Dia! Ini sudah menjadi tempat kediamanNya!” (1 Raja-raja 8:10-11); 2 Tawarikh 5:11-14).

 

Doa pembaktian Salomo

Selepas itu Salomo memuji Tuhan kerana keagunganNya. Dia memperhatikan bahawa Bait itu bukanlah kediaman yang baik sangat, berbanding seluruh alam semesta, untuk Pencipta yang cukup besar untuk memenuhi alam semesta. Salomo meminta supaya Tuhan menempatkan namaNya pada Bait itu, bagaimana sekalipun, sebagai tempat di mana Dia akan datang untuk berada dekat dengan umatNya, dan agar Tuhan akan mendengar segala doa mereka, mengampuni dosa-dosa mereka sesudah mereka bertaubat, dan menyelamatkan mereka daripada musuh-musuh mereka, kebuluran, penyakit, kemarau dan penyakit sampar (1 Raja-raja 8:12-53; 2 Tawarikh 6:1-42).

 

Selepas saja Salomo mengucapkan kata-kata akhir ucapan yang fasih bicara dan mengharukan ini kepada Tuhan, api turun dari langit dan membakar korban-korban bakaran dan semua korban lain, dan kemuliaan Tuhan memenuhi Bait itu.

 

Cara bagaimana Tuhan menunjukkan Dia senang hati dengan Bait itu, korban-korban dan doa Salomo menyebabkan ribuan penonton yang terkejut untuk sujud menyembah dengan muka mereka ke tanah (2 Tawarikh 7:1-3).

 

Salomo membaktikan Bait

Setelah Salomo selesai semua doa ini dia bangkit di hadapan mezbah Tuhan di mana dia telah berlutut. Dia berdiri dan memberkati seluruh umat Israel. Kemudian raja dan seluruh Israel bersamanya mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sebab mezbah tembaga utama terlalu kecil untuk menampung semua korban yang akan dibakar, satu lagi mezbah sementara didirikan berdekatan (1 Raja-raja 8:54-64; 2 Tawarikh 7:4-7).

 

Pembaktian Bait itu berlangsung tujuh hari dan diikuti dengan Hari Raya Pondok Daun. Salomo, dan seluruh Israel bersamanya, merayakan Perayaan ini tujuh hari. Pada hari kelapan, iaitu Hari Besar Terakhir, mereka mengadakan pertemuan kudus. Kemudian Salomo menyuruh bangsa itu pergi.

 

Orang Israel pulang ke rumah mereka dengan bersukacita dan gembira. Tahun itu merupakan tahun makmur bagi mereka, dan mereka lebih dekat kepada Tuhan kerana pengalaman mereka di Bait dan ilham serta pengajaran yang mereka terima daripada Tuhan melalui Salomo dan para imam (1 Raja-raja 8:65-66; 2 Tawarikh 7:8-11). Betapa menakjubkan keadaannya nanti bagi mereka yang hadir apabila Bait milenium dibaktikan.

 

Bertahun-tahun kemudian, Salomo menulis satu daripada banyak pemerhatian bijaknya yang cocok sekali dengan peristiwa itu: “Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat” (Amsal 29:2).

 

Istana Salomo

Projek Salomo seterusnya ialah pendirian sebuah istana untuk dirinya. Ini mengambil masa tiga belas tahun untuk dibina! Ini memakan lebih masa untuk dibina daripada Bait sebab kurang orang mengerjakannya dan raja tidak begitu cemas untuk menyiapkan istana itu, sebagaimana dengan bangunan yang dibaktikan kepada Tuhan. Bahagian utamanya ialah satu struktur indah daripada kayu aras dan batu mahal. Dalam bahagian ini ialah kamar takhta mewah Salomo, dilengkapi dengan benda-benda mahal dan dihiasi batu-batu permata yang disusun dalam tempat-tempat mewah berlapis emas . Di sinilah beribu-ribu masalah dibawa kepadanya, dan di mana dia membuat begitu banyak pengadilan dan keputusannya yang bijak.

 

Satu bahagian lagi dibina untuk isteri Salomo, puteri yang dibawa dari Mesir (1 Raja-raja 7:1-12; 9:24; 2 Tawarikh 8:11). Tempat-tempat lain mengandungi kamar jamuan, kamar permainan dan tempat tinggal tetamu. Istana Salomo merupakan kediaman yang amat luar biasa. Ia dikelilingi oleh serambi-serambi luas yang dibuat daripada batu-batu besar. Di luar serambi-serambi ini ialah taman-taman indah dengan ukiran-ukiran unik. Serambi bertiang, tiang, tembok, menara dan pintu gerbang disokong, dihubungi atau dihiasi beratus-ratus balok kayu aras.

 

Seperti dengan Bait, kebanyakan bahan untuk istana ini datang dari Tirus atau wilayah berdekatan yang ditukar dengan hasil dari Israel. Sekali lagi Salomo mengupah tukang-tukang yang ahli dari Tirus.

 

Tuhan muncul kepada Salomo

Selepas Salomo siap mendirikan Bait dan istana, dan mencapai semua yang ingin dilakukannya, Tuhan, Malaikat Hadirat Tuhan, menghubunginya untuk kali kedua dengan cara yang sama seperti ketika Dia muncul kepada Salomo sesudah dia menjadi raja dan pada waktu dia membuat korban-korban khas di Gibeon.

 

“Apabila engkau membaktikan Bait itu kepadaku,” suara itu berucap, “aku menjawab doamu dengan mentahbiskan Bait yang engkau dirikan ini dengan menempatkan namaku di sini untuk selamanya. Mataku dan hatiku akan sentiasa berada di situ”.

 

“Jika engkau taat kepadaku seperti bapamu Daud, dan jika engkau hidup menurut segala Perintah, ketetapan dan pengadilanku, keturunanmu akan bertakhta atas seluruh Israel selamanya. Aku membuat janji yang sama kepada bapamu. Tetapi jika engkau atau anak-anakmu membelakangi Hukum-hukumku dan mengikut agama-agama pagan, aku akan memutuskan Israel daripada negeri yang aku sediakan. Bangsamu akan menjadi bahan ejekan. Aku akan meninggalkan Bait mulia itu. Ia akan runtuh, dan sesiapa yang melepasinya akan bertanya apa yang aku telah lakukan kepadanya. Mereka akan tahu bahawa ia terjadi kerana Israel meninggalkan Tuhan mereka, yang menyelamatkan mereka dari Mesir. Jika mereka memilih untuk mengikut tuhan lain, tuhan itu tidak akan mampu menyelamatkan bangsa ini daripada malapetaka yang akan Aku timpakan pada mereka” (1 Raja-raja 9:1-9; 2 Tawarikh 7:12-22).

 

Selepas peringatan ini, Salomo membaharui tekadnya untuk terus mentaati Tuhan. Niat dan sikapnya pada waktu itu adalah betul. Dia bersyukur kerana kemakmurannya sendiri serta kemakmuran bangsanya. Tetapi raja ini mempunyai keinginan kuat tertentu yang boleh menimbulkan kesusahan untuk seluruh bangsa kalau tidak dikawal.

 

Apabila harga lengkap istana Salomo dan bangunan-bangunan umumnya yang lain akhirnya dijumlahkan, jelas sekali bahawa hasil dari Israel tidak cukup untuk membayar raja Tirus dengan adil untuk segala yang dibekalinya bagi projek-projek Raja Salomo. Salomo memutuskan untuk memberi raja Tirus dua puluh kota di Galilea.

 

Kota-kota ini didiami orang Kanaan yang hidup dalam negara Israel. Raja Hiram dari Tirus tidak sabar-sabar mengetahui apa sebenarnya yang diperolehinya, namun dia tidak puas hati. Pesan yang dikirim Hiram selepas itu kepada Salomo bukan pesan yang menggembirakan bagi raja Israel (1 Raja-raja 9:10-14; 2 Tawarikh 8:1-2).

 

Kebanyakan kerja keras di kota-kota itu dibuat oleh orang Kanaan yang tinggal berdekatan. Orang-orang Amori, Het, Feris, Hewi dan Yebus dikerahkan untuk bekerja, dan dianggap hampir-hampir seperti budak (1 Raja-raja 9:15-23; 2 Tawarikh 8:1-10).

 

Penolakan kota-kota ini, suatu perkara yang dianggap agak menghina oleh Salomo, bererti bahawa cara lain harus ditemui untuk membayar hutang Israel kepada Tirus.

 

Dosa-dosa Raja Salomo

Untuk membayar hutang kepada raja Tirus, Salomo menuntut orang Israel membayar lebih banyak cukai. Dengan pendapatan tambahan ini dia juga mendirikan sebahagian daripada tembok di sekeliling Yerusalem dan memperbaiki serta mengukuhkan beberapa kota di barat laut dan utara.

 

Kira-kira waktu yang sama Salomo meningkatkan kekuatan tenteranya dengan menambahkan bilangan penunggang kuda dan kereta kuda. Malah dia menubuhkan tentera laut, tetapi ini lebih untuk tujuan perdagangan daripada untuk perang. Dengan kapal-kapal ini raja berharap untuk mengikat hubungan perdagangan dengan negara-negara jauh yang dapat membekalkan hasil luar biasa dan benda-benda yang jarang didapati.

 

Orang Israel baru saja menjadi orang pelayar. Tetapi Salomo telah meminta bantuan daripada orang Tirus, yang mempunyai ramai pelaut kerana bangsa mereka telah hidup turun-temurun di pantai timur Laut Besar. Orang Tirus melatih sebilangan orang Israel dalam kemahiran pembuatan kapal dan kecekapan belayar. Mungkin kapal-kapal itu dijalankan oleh anak-anak kapal yang lebih berupa orang Tirus daripada Israel (1 Raja-raja 9:26-28; 2 Tawarikh 8:17-18).

 

Pelayaran-pelayaran ini, sesetengahnya selama tiga tahun, terbukti menguntungkan untuk Salomo. Dengan satu pelayaran saja kapal-kapalnya akan membawa balik muatan-muatan bernilai besar.

 

Apabila kapal-kapal itu pulang, mereka membawa rempah, kera, burung merak, emas, perak, gading, jenis kayu yang jarang ditemui dan pelbagai jenis benda unik dan berharga yang amat menarik minat serta menakjubkan ramai orang Israel yang berpeluang untuk melihatnya atau memiliki sesetengahnya (1 Raja-raja 10:11-12,14-15,22-23; 2 Tawarikh 9:10-11,13-14,21-22).  

 

Ratu Syeba mengunjungi Salomo

Sementara itu khabar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Salomo sampai kepada Ratu Syeba dan dia datang untuk mengujinya dengan soalan-soalan susah. Pada waktu itu Ratu Syeba memerintah Etiopia dan Mesir.

 

Ratu Syeba datang bersama gerombolan besar unta yang dimuatkan dengan rempah, emas dan batu permata. Kekayaan ini dipersembahkannya kepada Salomo sebagai hadiah persahabatan ketika dia tiba di Yerusalem.

 

Untuk menguji kekuatan fikiran Salomo, ratu ini meminta jawapannya kepada banyak soalan sukar. Salomo memberi jawapan-jawapan yang amat baik dan dengan cepat sekali sehingga tetamunya terkejut. Semua jawapan yang membantu dan penuh pengetahuan yang diterimanya itu membangkitkan dalam dirinya rasa hormat yang semakin bertumbuh terhadap raja Israel itu.

 

Dalam hari-hari berikutnya dalam kunjungannya yang panjang, ratu ini kagum dengan kecantikan Bait, keindahan istana Salomo, rekabentuk luar biasa takhtanya, pilihan makanan yang banyak di meja makannya, ketaatan setia hamba-hambanya, efisiensi para pegawai dan anggota-anggota stafnya, pakaiannya yang amat bagus dan pakaian mewah orang-orang di sekitarnya, dan cara bagaimana dia membuat persembahan kepada Tuhannya dengan korban-korban bakaran.

 

“Apabila aku mendengar khabar bangga tentang kebijaksanaan dan kemakmuranmu, aku tidak mempercayainya,” ratu itu mengaku kepada Salomo. “Sejak datang ke sini aku dapat segala pencapaian dan kebijaksanaanmu jauh melebihi khabar yang aku dengar. Israel tentunya sangat gembira mempunyai raja seperti engkau. Tuhanmu tentu sekali mengasihi bangsamu sampai mengizinkan mereka memiliki seorang raja yang begitu bijak.”

 

Ratu itu memberi Salomo emas yang paling baik kualiti dan amat berharga sekali, batu-batu permata dan jumlah rempah yang besar (1 Raja-raja 10:1-10; 2 Tawarikh 9:1-9).

 

Salomo memberi Ratu Syeba semua yang diingini dan dimintanya. Sebagai tambahan dia memberinya banyak hadiah daripada hadiah rajanya sendiri. Kemudian dia berangkat dan pulang ke negaranya sendiri (1 Raja-raja 10:13; 2 Tawarikh 9:12).

 

Untuk satu waktu yang lama selepas Ratu Syeba pergi, Salomo terus makmur. Dalam satu tahun bukan luar biasa baginya menerima jumlah emas yang luar biasa banyaknya.

 

Dia diberi ufti tetap oleh negara-negara jiran. Dia mengadakan persetujuan-persetujuan dagang dengan negara lain. Kafilah-kafilah pedagangnya sentiasa mengembara. Salomo juga membawa masuk kereta kuda serta kuda yang semakin banyak bilangannya. Kuda banyak permintaannya dalam Israel (1 Raja-raja 10:24-26; 2 Tawarikh 9:23-24). Salomo menubuhkan tentera berkuda tetap dan pasukan kereta kuda. Setelah dia memperolehi semua kuda yang dikehendakinya, kuda-kuda yang terus datang dari Mesir dan tempat lain dijual dengan keuntungan kepada mereka yang mengingininya untuk tujuan peliharaan atau olahraga. Banyak bagal dari Mesir juga menambah kepada pendapatan untuk raja (1 Raja-raja 10:28-29; 2 Tawarikh 9:25,28).

 

Alkitab menyatakan, secara kiasan, bahawa perak begitu biasa sekali di Yerusalem sehingga ia umpama batu-batu di atas tanah. Salomo memiliki begitu banyak perak dan menganggapnya bernilai amat rendah sehingga dia tidak mengizinkan apa-apa bekas minum dalam istananya yang diperbuat daripada perak. Semua mangkuk, piala, cawan dan gelas harus diperbuat daripada emas. Malah sesetengah peralatan untuk tenteranya diperbuat daripada emas bukan tembaga. Sesetengah perisai para perajuritnya yang digunakan di pesta-pesta negara mempunyai nilai amat tinggi disebabkan kandungan emasnya.

 

Dengan segala pendapatan yang diterima raja Israel ini kerana kebolehan berniaganya yang tajam, serta ufti dan hadiah yang diterimanya, dia menjadi raja terkaya pada zaman itu. Namun ini tidak mungkin berlaku tanpa bantuan Tuhan dengan banyak cara langsung dan tidak langsung (1 Raja-raja 10:16-17,27; 2 Tawarikh 9:15-16,27).

 

Isteri-isteri Salomo

Sementara kekayaannya meningkat, Salomo tetap setia kepada Tuhan dalam korban-korban yang dituntut tiap hari dan dalam kebanyakan hal ketaatan yang lain. Pada waktu yang sama, dia mempunyai satu kelemahan yang kian bertumbuh bersama-sama dengan kekayaan dan kemasyhurannya. Ini ialah keinginan kasih ramai perempuan. Kebolehannya serta adanya kekayaannya untuk mendapatkan mereka merupakan godaan besar kepadanya. Meskipun dengan kebijaksanaannya, pilihan isteri-isterinya bermula dengan pilihan seorang puteri Mesir. Mungkin ini ada kaitannya dengan perjanjian dagang yang diadakannya dengan Mesir pada awal pemerintahannya sebagai raja Israel. Sejak itu dia nampaknya mempunyai kegemaran istimewa terhadap perempuan asing, termasuk orang Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het (1 Raja-raja 11:1-2).

 

Angkatan berperang Israel yang kuat terus menundukkan bangsa-bangsa pagan. Salomo bukan saja berjaya menahan mereka dalam wilayah mereka masing-masing, tetapi dia memasukkan sesetengahnya atau bahagian-bahagian daripada sesetengahnya dalam kerajaannya yang semakin luas. Mereka membayar ufti mahal dengan tetap. Ini dikirim dalam bentuk emas, perak, batu-batu permata, karya tembaga, pakaian dan ternakan (2 Tawarikh 9:26,28).

 

Pada waktu Israel tiba di Kanaan, Tuhan telah melarang umat pilihanNya mengahwini orang Kanaan atau bangsa-bangsa berdekatan. Raja Salomo, bagaimanapun, mencintai ramai perempuan asing selain anak perempuan Firaun. Pencipta tahu bahawa perkahwinan dengan orang-orang asing akan berkesudahan dengan orang Israel ditarik menyembah berhala dan tuhan-tuhan palsu (Keluaran 34:11-16; Ulangan 7:1-6; 1 Raja-raja 11:2-3).

 

Itulah yang betul-betul terjadi kepada Salomo, biarpun dengan fikirannya yang cerdas dan kebijaksanaannya yang mendalam.

 

Dalam waktunya dia cuba memuaskan hati isteri-isterinya yang ramai, Salomo diminta ramai mereka untuk mempertimbangkan pengikutan tuhan-tuhan mereka yang banyak. Bila Salomo semakin tua isteri-isterinya mengubah hatinya ke arah tuhan-tuhan lain. Dia beransur-ansur lupa akan Tuhan dan menjadi prihatin sepenuhnya dengan hal-hal jasmaniah.

 

Oleh sebab itu Salomo menitahkan supaya kuil-kuil kecil didirikan untuk ibadat Asytoret dewi Sidon (juga dikenali sebagai Astarte atau Easter), untuk Kamos dewa orang Moab dan untuk Molokh dan Milkom, berhala orang Amon. Ini didirikan di atas bukit di selatan Bukit Zaitun saja, jelas kelihatan dari Bait yang dibaktikan kepada Tuhan (1 Raja-raja 11:4-8).

 

Tuhan menjadi marah dengan Salomo kerana keberhalaannya. Sama ada ia datang kepadanya dalam mimpi atau melalui nabi tertentu yang rapat kepada Tuhan, apa yang dipelajari Salomo menjadi kejutan kepadanya.

 

“Engkau telah mengabaikan amaranku yang berulang-ulang tentang berpaling kepada tuhan-tuhan lain,” Tuhan memberitahu raja. “Sebab engkau telah melakukan hal ini dan melanggar begitu banyak hukum-hukumku, aku telah memutuskan untuk mengambil kerajaan Israel daripadamu!”

 

“Aku akan memberikannya kepada salah seorang hambamu. Tetapi demi Daud bapamu, aku tidak akan melakukannya sepenuhnya sementara engkau hidup. Engkau akan hidup cukup lama untuk menyaksikan permulaan kesusahan besar dalam bangsa ini. Sesudah engkau mati dan anakmu mewarisi takhta, ia akan cepat diambil daripadanya. Sekali lagi, sebab hormat terhadap Daud dan demi Yerusalem, aku akan mengizinkan anakmu mengekalkan pimpinan atas suku Yehuda” (1 Raja-raja 11:9-13).

 

Bertahun-tahun sebelumnya, ketika pemerintahan Daud, Tuhan menyelamatkan nyawa seorang pangeran Edom muda bernama Hadad apabila Yoab cuba membunuh semua lelaki Edom. Hadad dan beberapa orang bangsanya telah lari ke Mesir. Hadad kemudiannya kembali ke negerinya untuk mendapatkan sebuah tentera yang kecil tetapi kuat untuk mengganggu Israel. Ini berlaku pada waktu Tuhan memberitahu Salomo bahawa Israel akan diganggu. Seorang lagi, namanya Rezon, panglima dalam sebuah tentera Aram yang dikalahkan Daud, melarikan diri ke Damsyik dan menubuhkan sebuah tentera kecil lagi untuk lebih menyusahkan lagi para perajurit Salomo. Kedua-dua orang ini digunakan oleh Tuhan untuk mengganggu Israel, khususnya ketika hari-hari terakhir Salomo (1 Raja-raja 11:14-25).

 

Yerobeam memberontak

Kemudian muncullah orang ketiga untuk menambahkan lagi kekhuatiran Salomo. Dia ialah Yerobeam, seorang yang sangat berkemampuan yang bekerja bagi Salomo sebagai pengawas projek-projek kerja raya di dalam dan sekitar Yerusalem. Dialah hamba yang disebut Tuhan dalam nubuatan yang baru dibuatNya kepada Salomo.

 

Satu hari, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, seseorang datang kepadanya pada waktu tiada orang lain di sekelilingnya dan meminta untuk berbicara dengannya. Pada mulanya Yerobeam tidak mengenali orang ini, yang tiba-tiba menanggalkan kain baru yang dipakainya. Lalu Yerobeam mengenalinya sebagai nabi Ahia, yang telah menggantikan Natan dan Gad, nabi-nabi pada zaman Daud. Tindakan mengejut Ahia seterusnya adalah mengoyakkan kainnya dengan keras menjadi dua belas koyakan. Dia menyimpan dua bahagian dan menghulur sepuluh bahagian lagi kepada Yerobeam yang kehairanan.

 

“Sepuluh koyakan kain in mewakili sepuluh suku Israel,” Ahia berkata. “Ambillah.”

 

“Tetapi kenapa engkau memberinya kepadaku?” Yerobeam bertanya.

 

“Tuhan telah memberitahu aku bahawa Dia hampir sudah mengoyakkan kerajaan Israel daripada Salomo, dan bahawa Dia akan memberi kepadamu sepuluh daripada suku-suku itu untuk diperintah,” Ahia menjelaskan.

 

“Tetapi kenapa aku?” Yerobeam bertanya. "Dan kenapa hanya sepuluh suku?”

 

“Tidak cukupkah engkau tahu Tuhan memilihmu?” Ahia berkata. “Tidak cukupkah sepuluh suku? Demi Daud dan demi Yerusalem, Yehuda akan kekal di bawah pimpinan keluarga Salomo. Engkau akan menjadi raja atas sepuluh suku, yang keluarga Salomo akan kehilangan disebabkan keingkaran raja yang berpaling kepada tuhan-tuhan pagan dan melanggar begitu banyak Perintah Tuhan. Tuhan telah memerintah aku memberitahu engkau bahawa jika engkau taat, engkau dan keturunanmu yang menggantimu akan terus memerintah sepuluh suku itu” (1 Raja-raja 11:26-39).

 

Kemudiannya, setelah Yerobeam merenungi peristiwa menggemparkan ini, dia hampir tidak dapat menahan dirinya. Banyak sekali yang ingin diperkatakannya kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya tentang apa yang akan dilakukannya. Kata-katanya segera sampai kepada Salomo, yang menjadi begitu iri hati dan marah sehingga dia mengirim perajurit-perajurit mencari Yerobeam.

 

Salomo cuba membunuh Yerobeam tetapi Yerobeam melarikan diri sampai Mesir, di mana raja muda di sana senang hati memberi perlindungan kepada seorang yang berkebolehan seperti Yerobeam (1 Raja-raja 11:40).

 

Kematian Salomo

Salomo yang sangat bertalenta sekali tiba-tiba mati pada umur bilamana dia patutnya berada pada puncak kebijaksanaannya – kira-kira enam puluh tahun. Kalaulah dia taat, dia mungkin hidup selama bertahun-tahun lagi. Wafatnya raja terkenal seperti dia merupakan satu peristiwa penuh dukacita untuk Israel dan untuk ramai orang di luar Israel. Salomo telah memerintah selama empat puluh tahun setelah menjadi raja pada kira-kira umur 20 tahun (1 Raja-raja 11:41-43; 2 Tawarikh 9:29-31).

 

Melalui dia Tuhan bukan saja melakukan hal-hal besar untuk Israel zaman itu, tetapi juga untuk orang-orang hari ini yang mendapat manfaat daripada pembacaan kitab-kitab Alkitab yang ditulis Salomo – Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Daripada karya-karya Salomo ini nampaknya dia telah bertaubat atas segala kesalahannya sebelum kematiannya.

 

Untuk pelajaran lanjut tentang Raja Salomo lihat karya Pemerintahan Raja-raja Bahagian III: Salomo dan Kunci Daud (No. 282C).

 

 

q