Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[CB110]

 

 

 

 

Kandil-kandil dalam Tempat Kediaman Tuhan

(Edisi 1.0 20070718-20070718)

 

Daripada Tabernacle in the Wilderness (Khemah Tuhan di Padang Gurun) kita tahu bahawa Tuhan mempunyai satu kandil dengan tujuh cawan minyak yang diletakkan dalam Tempat Kudus. Dalam pelajaran ini kita akan lihat bagaimana konsep kandil dikembangkan dalam tempat kediaman masa depan Tuhan kepada terang dalam Kota Tuhan.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 2007 Diane Flanagan, ed. Wade Cox)

(tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Kandil-kandil dalam Tempat Kediaman Tuhan

 


Kebanyakan kita sangat jelas tentang apakah itu cahaya. Kita mungkin tidak mampu menerangkan bagaimana ia bekerja tetapi kita mengerti konsep bahawa cahaya menolong kita melihat benda-benda dalam tempat gelap, dan tanpa cahaya kita buta secara jasmaniah atau rohaniah. Dalam pelajarannya kita akan memerhatikan cahaya-cahaya yang Tuhan gunakan dalam tempat kediamanNya dan perintahNya kepada kita berkenaan cahaya (terang).

 

Yakobus 1 memberitahu kita siapakah Bapa terang itu:

 

Yakobus 1:17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. (NASV)

 

Dalam 1 Yohanes 1:7 kita pelajari kita harus berjalan dalam terang Bapa dan AnakNya, Yosua Mesias.

 

1 Yohanes 1:7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. (NASV)

 

Mari perhatikan beberapa rujukan kepada terang dalam Alkitab.

 

Mazmur 119:105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. (NASV)

 

Amsal 6:23 Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. (NASV)

 

Yesaya 51:4 Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada-Ku, hai suku-suku bangsa! Sebab pengajaran akan keluar dari pada-Ku dan hukum-Ku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. (NASV)

 

2 Korintus 4:4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. (NASV)

 

Daripada ayat-ayat di atas kita lihat Perintah Tuhan ialah suatu terang. Keadilan (hukum) Tuhan menjadi terang untuk semua bangsa dan terang Injil menunjukkan kita Kemuliaan Bapa dan AnakNya.

 

Mari kita tinjau sekejap jenis cahaya yang dipasang dalam Khemah Padang Gurun.

 

Kandil dalam Khemah Padang Gurun

 

Kandil diperbuat daripada emas murni daripada potongan logam yang sama (Keluaran 25:31-40; 31:8; 37:17-24). Kandil dengan perkakasnya diperbuat daripada satu talenta emas (Keluaran 25:39). Ia mempunyai batang tengah dengan tiga cabang daripada tiap sisi, dan dengan tempat untuk tujuh lampu minyak di atas setiap cabang. Lampu itu ‘dihiasi’, maknanya sumbu dipotong dan minyak ditambah setiap hari. Lampu-lampu itu terus dinyalakan di depan Tuhan setiap hari dan dari petang ke pagi (Keluaran 27:20-21; Imamat 24:2-3).

 

Tujuh lampu ini nampaknya mewakili apa yang dikenali sebagai tujuh roh di hadapan takhta Tuhan. Lihat juga Tujuh Roh Tuhan (No. 64).

 

Ada banyak sebutan tentang bilangan tujuh dalam Alkitab. Daripada karya Signifikans Nombor (No. 7) kita lihat tujuh menandakan atau mewakili kesempurnaan rohani. Bilamana kita melihat tujuh dalam Alkitab ia bilangan sangat penting untuk diperhatikan.

 

Kandil itu terletak di sisi selatan Khemah Suci (Keluaran 26:35; 40:24). Ia harus terus menyala (Keluaran 27:20-21; Imamat 24:2-3). Daripada pelajaran kita tentang Keluarga Tuhan kita juga tahu Tuhan mempunyai tujuh roh di hadapan TakhtaNya (lihat karya Penciptaan Keluarga Tuhan (No. CB4)). Tujuh roh itu juga berada di selatan jika mereka berada di hadapan Takhta, sama seperti kandil itu terletak di sisi selatan Khemah Suci.

 

Minyak untuk kandil itu ialah minyak zaitun murni. Minyak ini tidak digiling di tempat gilingan tetapi ditumbuk untuk menghasilkan minyak yang lebih halus (Keluaran 27:20). Kamus Alkitab Easton mengulas tentang minyak yang ditumbuk: (Keluaran 27:20; 29:40), diperolehi dengan menumbuk zaitun dalam lesung, bukan dengan menghancurkannya di tempat gilingan. (Ini simbolisme yang sama sebab doa-doa kita harus ditumbuk halus.) Minyak ini dianggap sebagai yang terbaik.

 

Kita harus menjadi kandil kepada dunia, memantulkan cahaya Roh Kudus Tuhan kepada semua orang yang bertemu dengan kita (Matius 5:14). Setelah kita dipanggil, bertaubat, dan dibaptiskan, kita harus memelihara Roh Kudus tiap hari. Kita tidak sekali-kali mahu ketiadaan minyak dalam lampu kita sebagaimana lima gadis bodoh itu temui diri mereka (lihat Matius 25:1-11).

 

Sepuluh Kandil dalam Bait yang dibuat Salomo

 

1 Raja-raja 7:48 dan 2 Tawarikh 4:7 menggambarkan sepuluh kandil emas Bait Salomo – lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri. Di sini, daripada tujuh cawan lampu, kita kini ada 70, sama seperti Sidang Tuhan mempunyai 70 Makhluk di dalamnya [campur dua] seperti juga Sanhedrin, seperti juga sidang Tujuh Puluh Tuhan. Ahli wibawa moden mendakwa Sanhedrin mempunyai tujuh puluh satu anggota. Lihat karya Penciptaan Keluarga Tuhan (No. CB4).

 

Seperti dinyatakan di atas, nombor tujuh bererti kesempurnaan rohani dan bilangan sepuluh bermakna susunan ilahi. Oleh itu, kita boleh andaikan bahawa sepuluh kandil yang mengandungi tujuh cawan itu menunjukkan susunan ilahi dan kesempurnaan rohani.

 

Perabot dan perhiasan Bait kerapkali tujuh bertujuh (1 Raja-raja 7:17, daripada Teks Masoretik); Yehezkiel 40:22,26; lihat Amsal 9:1).

 

Mesias merupakan kandil tengah atau utama dari mana bercabangnya kandil-kandil lain. Kita juga tahu kandil-kandil mewakili Malaikat-malaikat Tujuh Jemaat (Wahyu 1:20). Oleh itu, kita mempunyai urutan 10 kandil yang terdiri daripada Mesias, tujuh Jemaat, dan dua Saksi. Dua Saksi itu harus menyelesaikan pekerjaan jemaat-jemaat terakhir, termasuk pekerjaan jemaat Sardis dan Laodikia, yang telah gagal. Lihat karya Dua Saksi (No. 135).

 

Daripada karya Mazmur daripada Ibadat Bait (No. 87) kita lihat:

 

Dalam kamar depan Bait (bilik timur) terletak tiga perabot suci. Di tengah-tengah terletak mezbah emas pembakaran ukupan, juga dipanggil “mezbah dalaman” dan ukupan dipersembahkan di atasnya setiap hari pada waktu pagi dan petang; di selatannya terletak kandil emas bercabang tujuh berisi minyak yang terus-menerus bernyala (Schurer, ms 296-297; nota kaki 17 ms 297).

 

Teks Alkitab memberitahu kita bahawa lampu-lampu Menorah harus dinyalakan pada waktu petang agar bernyala pada waktu malam. Amalannya dalam Bait ialah mereka menyalakan tiga pada waktu siang dan semua tujuh pada waktu malam (menurut Josephus, (Antiq, III, 8,3), namun menurut Mishnah satu dinyalakan pada siang hari dan semua tujuh pada malam hari (m.Tam. 3:9); 64:1; begitu juga Sifra untuk Imamat 24:1-4, cf. Schurer, ft. 17 ms 297).

 

Pegawai membuat undian untuk menentukan: 1: penyembelih, 2: pemercik darah pada mezbah, 3: siapa yang harus membersihkan abu daripada mezbah dalaman, 4: siapa yang patut membersihkan lampu-lampu, dan selepas untuk memilih siapa yang harus membawa setiap bahagian sembelihan ke tangga mezbah iaitu, 5: kepala dan satu kaki belakang, 6: dua kaki depan, 7: ekor dan kaki belakang yang satu lagi, 8: dada dan leher, 9: dua sisi pinggang, 10: isi perut, 11: siapa yang harus membawa tepung halus, 12: persembahan gandum bakar (Imam Besar), 13: anggur (cit Schurer, ibid., ms 304).

 

Korban-korban ini tidak berlaku sebelum fajar. Sementara anak domba dipilih selepas fajar dua imam yang dipilih untuk membersihkan mezbah pembakaran ukupan dan kandil pergi ke Bait, si pembersih mezbah dengan baldi emas dan si pembersih kandil dengan kendi emas. Mereka membuka pintu gerbang besar Bait dan masuk. Untuk kandil emas, jika dua lampu paling timur bernyala lampu-lampu ini tidak disentuh dan hanya lampu-lampu yang lain saja dibersihkan. Jika dua lampu paling timur telah padam, maka lampu-lampu ini dibersihkan dan dinyalakan semula dahulu, sebelum lampu lain dibersihkan dan diisi.

 

Kita yang ada dalam Jemaat perlu sentiasa ingat kita bertanggungjawab memelihara lampu-lampu itu supaya sentiasa bernyala.

 

2 Tawarikh 13:11 yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi TUHAN korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap TUHAN, Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkan-Nya. (NASV)

 

Di mana lagi dalam Alkitab kita lihat kandil disebutkan, dan apakah maknanya?

 

Kandil Zakharia 4

 

Zakharia bab 4 meneruskan tentang dua Saksi yang berdiri di sisi tujuh lampu di atas kandil besar itu. Melalui Zakharia, Tuhan menyatakan bahawa: “Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman Tuhan semesta alam”. Inilah dua Saksi yang berdiri di sisi Tuan Bumi dan tujuh mata ialah tujuh roh Tuhan yang lari ke sana dan ke sini di seluruh Bumi. Ini bukan Iblis “ilah zaman ini” (2 Kor. 4:4) tetapi Mesias yang akan menggantinya. Ini bahagian yang mengisahkan Hari Tuhan dan kemenangan dua Saksi itu dalam Zaman Akhir. Lihat Zakharia 4:1-14 untuk teksnya yang tepat.

 

Mesias ialah kandil tengah untuk semua zaman; dia menuntun dan memimpin tujuh Jemaat. Dia juga bekerja dengan dua Saksi itu sementara mereka menyelesaikan pekerjaan mereka.

 

Dua Saksi itu akan datang pada akhir urutan atau zaman, dan tidak merujuk kepada sesiapa dari dulu sampai sekarang. Untuk perincian lanjut tentang dua Saksi itu lihat karya Komentar tentang Zakharia (No. 297)).

 

Saksi-saksi itu akan melakukan pekerjaan Tuhan selama 42 bulan atau 3 ˝ tahun. Mereka akan dibunuh dan terbiar mati di jalan selama 3 ˝ hari. Kemudian nafas kehidupan daripada Tuhan masuk ke dalam mereka dan mereka bangkit (Wahyu 11:11). Celaka Kedua sudah selesai dan Celaka Ketiga datang cepat; tujuh sangkakala berbunyi dan Mesias kembali ke Bumi. Lihat Sangkakala-sangkakala (No. 136); Tujuh Meterai Wahyu (No. CB95); Tujuh Sangkakala Wahyu (No. CB96).

 

Seterusnya, mari kita perhatikan beberapa daripada banyak tempat Alkitab menyebut Kristus sebagai terang dunia.

 

Rujukan-rujukan Alkitab kepada Mesias sebagai terang dunia

 

Seperti dilihat dalam Wahyu 1:13, Mesias digambarkan sebagai berada di tengah-tengah tujuh kaki dian dan mungkin merupakan batang penyokong tengah kandil itu. Dia disebut sebagai terang dalam Perjanjian Lama.

 

Yesaya 9:2 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. (NASV)

 

Yesaya 42:6 "Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. (NASV)

 

Komen-komen Simeon – apabila Yesus hadir di Bait sekali lagi – menekankan poin bahawa Mesias ialah terang dunia.

 

Lukas 2:29-32 "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, 30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31 yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, 32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." (NASV)

 

Sebenarnya, banyak ayat merujuk kepada Kristus sebagai Terang dunia dan bagaimana kita harus berjalan dalam dan mempamerkan atau mempertunjukkan Terang Tuhan kepada dunia.

 

Yohanes 1:9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. (NASV)

 

Yohanes 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (NASV)

 

Yohanes 12:35,36 Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. 36 Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." (NASV)

 

Kisah 13:47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." (NASV)

 

Kisah 26:23 yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain." (NASV)

 

Bait Milenium

 

Dalam Kitab Yehezkiel, banyak perincian diberikan kepada kompleks bangunan dan kerumitan karya ukiran-ukiran singa, pohon korma (kurma), kerub dan muka manusia. Namun kelihatannya tiada sebutan tentang kandil dalam Bait Milenium. Jadi, sebab inilah kami juga akan diam tentang kandil.

 

Kota Tuhan

 

Dalam Yesaya, kita baca tentang Sion yang dimuliakan, satu lagi nama bagi Yerusalem.

 

Yesaya 60:1-3 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. (NASV)

 

Dalam Wahyu, kita lihat waktu itu digambarkan. Marilah baca bahagian-bahagian Wahyu 21 dan 22 supaya kita jelas mengetahui apa kata firman Tuhan kepada kita. Besarnya erti ayat-ayat ini susah dibayangkan. Sukar untuk manusia memikirkan satu waktu bilamana kita tidak akan memerlukan terang dari matahari atau bulan. Kecemerlangan Eloah dan Anak Domba akan menerangi planet ini. Mari kita baca apa kata Wahyu tentang waktu ini.

 

Langit Baru dan Bulan Baru disebut dalam Wahyu 21.

 

Wahyu 21:1-5, 11-27

1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi. 2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. 4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 5 Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: … 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 12 Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. 13 Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. 14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul Anak Domba itu. 15 Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 16 Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 17 Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. 18 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. 19 Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, 20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung. 21 Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. 22 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. 23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. 24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya; 25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana; 26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. (CEV)

 

Wahyu 21:15-17 dala KJV memberi makna lebih jelas menggunakan ukuran-ukuran Tuhan.

15 Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 16 Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 17 Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat.

 

Wahyu 22 terus menjelaskan dengan lebih lanjut tentang Kota Tuhan.

 

Wahyu 22:1-5 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. 2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. 3 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, 4 dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

 

Kedatangan Kristus disebutkan dalam ayat-ayat 16 sampai 21.

16 Akulah Yesus! Akulah yang telah mengutus malaikatku untuk mengatakan kepada kamu semua segala hal ini untuk jemaat-jemaat. Akulah Keturunan Besar Daud, dan akulah juga bintang timur yang gilang-gemilang 17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Sesiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Kalau engkau haus, marilah! Kalau engkau mau air kehidupan, mari dan ambillah. Ia cuma-cuma! …  20 Ia yang berbicara tentang semuanya ini, berfirman: "Aku datang segera!" Datanglah segera, Tuan Yesus! 21 Aku berdoa semoga Tuan Yesus akan berbaik hati kepada kamu sekalian. (CEV)

 

Wahyu 22:20-21 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus! 21 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin. (KJV)

 

Kita lihat di sini bahawa satu perubahan besar berlaku di dunia ini apabila dosa akhirnya lenyap dan Allah Bapa memindahkan TakhtaNya ke Bumi.

 

Ringkasan

 

Di sini kita perhatikan erti sebenar terang dunia.

 

Dahulunya, banyak benda membayangi terang ini: semak bernyal yang berbicara kepada Musa; tiang api pada waktu malam; kandil-kandil dalam Khemah Suci di Padang Gurun; sepuluh kandil dalam Bait yang didirikan Salomo; obor-obor 300 orang Gideon; dan api obor 300 anjing hutan Simson.

 

Kita perlu ingat kita ialah Bait (naos) rohani Tuhan (1 Korintus 3:16-17) dan setiap kita secara individu bertanggungjawab untuk terus bekerja selagi ada terang untuk bekerja. Kita semua dituntut melakukan pekerjaan Bapa kita dan terus mengajarkan Injil kepada dunia dan membangunkan Bait rohani Eloah.

 

Efesus 5 memberitahu kita apa yang harus dilakukan.

 

Efesus 5:8-10 … tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, 9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, 10 dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. (NASV)

 

Ingatlah kita harus seperti dalam Matius 5:14:

 

Matius 5:14-16 Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." (KJV)

 

Jadi biar inilah yang diperkatakan tentang kita semua.

 

q