Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[064]

 

 

 

 

Tujuh Roh Allah

(Edisi 2.0 20070324-20070324-20070417)

 

Tujuh Roh Allah adalah kunci kepada pemahaman terhadap keselamatan dari Tubuh Kristus, yang terdiri daripada Jemaat.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 2007 Wade Cox)

(tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Tujuh Roh AllahPengenalan

 

Nombor tujuh telah dilakukan suci di kalangan orang-orang Semit dan kelihatan seperti telah dilanjutkan daripada Nuh untuk semua negara-negara. Orang-orang Mesir bernombor empat sebagai suci seperti juga di kalangan sistem mereka tujuh beransur-ansur mengambil tempat maha suci empat. Dalam sihir dan ubat tujuh adalah satu nombor ajaib. Nombor tujuh adalah beransur-ansur tidak berakhlak di bawah sistem jahiliah dan dalam kepawangan menjadi tujuh orang dewa naiknya kutub dunia atau paksi mundi (lihat bab Mistisisme Bab 1 Pengembangan Misteri-misteri Babilon (B7_1)).

 

Kepentingan Heptad sebagai tujuh hari tarikh perayaan keagamaan dari dua puluh ketiga abad BCE dalam rekod-rekod kuneiform (melihat Interpreter's Dictionary kitab Injil, Jill. 3, seni. 'Tujuh', dan sebagainya., ms. 294, Abingdon, 1980). Dalam ia kata-kata lain tarikh dari masa Nuh.

 

Oleh itu tujuh hari kenduri kitab Injil terkenal sebagai ada dalam operasi dalam Mesopotamia dari masa Nuh. Oleh itu Hukum Nabi Musa berada dalam operasi bermula Nuh dan dibawah Shem. Kristus oleh itu memperkukuhkan Hukum yang dia telah beri untuk Adam dan pada Bapa dan yang telah diangkat turun oleh Noah kepada dunia selepas-air bah.

 

Perayaan-perayaan Sangkakala, Pendamaian dan Bait Suci juga berlaku dalam Bulan Ketujuh dan menunjukkan penyiapan dalam fasa-fasa Rencana Tuhan sebagai didedahkan dalam Kalendar Kudus.

 

Jamuan Minggu-minggu Atau Pentakosta (Ul. 16:9) Dan Jubli (Im. 25:8 10) adalah kesemuanya berpangkalan jujur tujuh, seperti Kaabah itu sendiri, dengan kelima puluh urutan mewakili Yang Maha Kudus kedua-dua sebagai Kaabah fizikal dan Kaabah spiritual, yang adalah Jemaat Tuhan.

 

Tujuh hari mempunyai minggu asalnya dalam cucu cicit Nuh dalam Mesopotamia dan muncul dalam Sumerian dan teologi Akkadian dan kosmologi (ibid.). Ia adalah diandaikan yang tujuh buah planet, seperti ianya dipanggil, memainkan satu bahagian dalam kesucian daripada nombor ini. Bagaimanapun, ia boleh sahaja dengan mudah diandaikan bahawa jumlah telah dilihat sebagai mengemukakan kepentingan kepada sistem planet ini sebagai bukti bahagian Tuhan dalam penciptaan. korupsi struktur keagamaan berlaku daripada Babylon dan kita tahu ia berlaku dalam tempoh selepas air bah apda zaman Nuh dan anak lelakinya Shem.

 

Bulan Lunar dan tujuh hari seminggu adalah diketahui sebagai sistem tersendiri dan minggu ini tidak berasal dari bulan Lunar sama sekali (ibid.).

 

Dari bukti ianya seolah-olah bahawa minggu ini dikembangkan dari fasa terawal dari sistem selepas air bah pada zaman Nuh.

 

Nombor tujuh memainkan peranan yang penting dalam teologi Perjanjian Lama yang mana penjelasannya adalah ekstensif fan membabitkan.

 

Tujuh dan sistem-sistem ini  berasal darinya digunakan dalam proses kesucian kepaderian dan kekudusan mazbah-mazbah (Kel. 29:35 37). Pengorbanan kerap kali dalam kumpulan tujuh; sesungguhnya ia ditetapkan sebagai ada tujuh pasangan bersih haiwan dari mulanya dibawah Nuh, dan proses-proses korban melibatkan tujuh dalam ritual-ritualnya (Kej. 7:2 3; 8:20; 21:28 30; Bil. 28:11; 1Taw. 15:26; Job 42:8). Terdapat tujuh mazbah (Bil. 23:1-2, 4, 14, 29; 2Taw. 29:21). Darah adalah direnjis tujuh kali (Im. 4:6,17; 14:7; 16:14; Bil. 19:4), dan menyapukan minyak adalah direnjis tujuh kali (Im 8:11).

 

Dekorasi Kaabah selalunya dalam tujuh (1 Raja 7:17 (dari teks Masoretik); Yeh 40:22, 26; petikan  Am 9:1).

 

Tiang dian tujuh cabang itu, bersama dengan tabut Perjanjian, adalah benda kudus yang difokuskan dalam Kaabah (Kel 25:31-37; 1 Raja 7:49. Zak 4:2,11) (lihat juga dalam karya tulis Tabut Perjanjian (No. 196)

 

Koncep sumpah diikat kepada tujuh dan tujuh mangsa manusia digunakan untuk mendamaikan perjanjian yang patah (2 Sam 21:6,9).

 

Satu kajian terhadapa kisah Samson menunjukkan bahawa dia adalah golongan Nazirite. Kita lihat bahawa rambutnya telah diatur dalam tujuh simpul (Hakim 16:13-19). Bahagian ini melambangkan tujuh elemen Roh Allah dalam manusia.

 

Tujuh elemen ini juga mendamaikan untuk dendam dan hukuman (Kej 4:24; Kel. 7:25; Im. 26:18; Ams. 6:31; Dan. 4:16,23,25).

 

Warga malaikat Sorga juga distrukturkan dalam tujuh dan kita akan melihat ini dibawah diseluruh Rencana Allah Yeh 9:2; Zak 4:10; Wah 15:1,6-8). Kita akan menangani perkara ini kemudian.

 

Penggunaan spiritual bagi tujuh dalam menyelesaikan buah dosa dan dunia ini dilihat oleh mandian Naaman penyembuhan orang Syria itu, yang mana melihat kepada keselamatan dari orangjahiliah ( 2Raja 5;10).

 

Konsep ini ditujukan kepada pembaptisan sebagai pelepasan kepada dosa dan penerimaan kedalam tubuh Kristus, yang merupakan Kaabah Allah.

 

Kristus dan Kapten Warga semesta mengajukan kepada dunia akan datang dengan menggunakan tujuh sirkumbulasi Yeriko (Yos 6:4,8,13) (lihat juga karya tulis Kejatuhan Yeriko (No. 142)).

 

Elisha melakukan beberapa siri mukjizat, yang diikat dalam perlambanagan kepada Jemaat. Mukjizatnya yang ketujuh adalah memulihkan seorang anak.

 

Anak yang dipulihkan    telah bersin tujuh kali dan ini melambangkan Tujuh Roh yang membangkitkan orang mati dalam kuasa Roh Kudus Allah (2 Raja 4:35-37).

 

Mukjizat kelapan Elisha adalah diarahkan pada nabi-nabi itu sendiri. Terdapat satu kebuluran di tanah itu, yang merupakan satu daripada tiga belas kebuluran disebut dalam kitab Injil (Kej. 12:10; 26:1; 41:54; Rut 1:1; 2Sam. 21:1; 1Raj. 18:2; 2Raj. 4:38; 7:4; 25:3; Neh. 5:3; Yer. 14:1; Lk. 15:14; Kisah 11:28). Tiga belas ialah bilangan bersekutu dengan pemberontakan dan kebuluran akibat dosa dan pemberontakan. Ia adalah jumlah kumulatif percubaan Iblis dalam menggendalakan Rencana Tuhan dan adalah dibenarkan masuk urutan itu.

 

Satu daripada nabi hampir meracuni badan nabi-nabi yang telah mengotori rebusan yang Elisha telah perintahkan Gehazi untuk membuatnya bagi mereka. Seorang nabi memilih beberapa labu yang aneh dan meletakkannya dalam manisan dan seorang lagi mengesan ada racun dalam pot itu.. Elisha memulihkannya dengan menempatkan makanan itu dalam pot itu dan dengan itu telah membuang bahaya itu. Mereka seharus nya telah mengetahui segala tentang masalah ini dan tidak akan membiarkan ia berlaku. Masalahnya adalah bahawa satu daripada nabi merupakan punca racun dalam Iman.

 

Konsep tujuh anak-anak dalam tulisna Kitab menunjukkan kepada tujuh orang malaikat dari Tujuh Jemaat dan operasi-operasi Tujuh Roh Tuhan. Penggunaan dalam Rut menunjukkan kepada Kristus dan Jemaat (Rut 4:15). Penggunaan dalam Ayub menunjukkan kepada fizikal yang dia mempunyai perkara yang diambil kembali kerana dosa mereka dan penggantian dia telah diberikan kembali sebagai hasil imannya (Ayub 1:2; 42:13; lihat juga Kisah 19:14).

 

Tujuh ialah dalam hubungan dengan kelapan sebagai instrumen akta-akta Tuhan sebagai kelapan. Kita akan menyaksikan aspek ini berlaku berkaitan dengan Kristus dan mengapa lapan ialah bilangan Kristus dan pelayanannya berdasarkan tujuh. Apabila Elisha meminta dua kali roh Elijah dia mempersembahkan dua kali ganda jumlah mukjizat yang Elijah persembahkan dalam dua struktur lapan.

 

Dua belas adalah fasa seterusnya dalam penyiapan pelayanan ini.

 

Ayub mempunyai anak-anak lelaki dan tujuh ribu domba. Allah  memberkati dia dan menggandakan ternakannya dan memberikan anak-anaknya dana tiga anak perempuannya.

 

Ayub, bab 42:

1 Maka jawab Ayub kepada TUHAN:  2 "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.  3 Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.  4 Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku.  5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.  6 Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu."

 

Permulaan kepada pengetahuan adalah pertobatan dan takut akan Allah.

7 Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman TUHAN kepada Elifas, orang Teman: "Murka-Ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub.  8 Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannyalah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub."  9 Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan TUHAN kepada mereka. Dan TUHAN menerima permintaan Ayub.  10 Lalu TUHAN memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.  11 Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan TUHAN kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas.  12 TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina.  13 Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan;  14 dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapukh.  15 Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki.  16 Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat.  17 Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur.

 

Disini kita lihat empat belas ribu sebagai struktur berganda dari tujuh dalam jumlah total ternakan. Warga sorgawi akan menggandakan melalui tindakan Roh allah dalam penurutan (lihat karya tulis Kota Allah (No. 180)).

 

Urutan seterusnya adalah enam ribu ekor unta mewakili enam ribu tahun penciptaan tidak bersih dibawah Iblis dan melalui yang mana Job kehilangan kanak-kanaknya yang degil. Seribu ekor lembu jantan dan seribu keldai mewakili fasa terakhir dan bersih millennial sistem Tuhan. Terdapat seribu ekor lembu jantan mewakili Warga yang bersih dan seribu mewakili manusia yang belum dididik, dan sama-sama mereka mewakili sistem lapan untuk fasa terakhir.

 

Ayub juga menyenaraikan struktur satu ribu sebagai Kerajaan Allah (Ayub 3:23).

 

Pengotoran dan Pemurnian kepada Perdamaian

 

Ritual pengotoran dan pemurnian juga melibatkan jangka masa tujuh hari, seperti perayaan kahwin (Hakim 14:12,17; Tob 11:19).

 

Alkitab menggunakan masa menunggu tujuh hari sebagai ujian penurutan, di kalangan yang lain (Kej 7:3-4,10; 8:10,12; 1 Sam 10:8; 11:3; Yeh 3:16-17).

 

Pemurnian bagi ritual pengotoran yang serius berlangsung tujuh hari juga (Im 15:19,28; Bil 19:11,14,16).

 

Yakub mempamerkan pertobatan yang benar dan kemahuan untuk perdamaian dilambangkan oleh tujuh kelesuan yang progresif sebelum Esau dan menangis pada lehernya (Kej 33:1-7).

 

Ulangan 28:7,25 menyatakan bahawa musuh-musuh Israel itu melarikan diri tujuh cara. Frasa ini adalah rujukan kepada sistem Sumerian tujuh-arah yang digantikan oleh empat arah sistem yang kita kini gunakan. Empat “sukuan” ini adalah dilambangkan oleh Kerubim sebagai empat hidupan. Ini merupakan dasar naga-naga dari empat angin Sorga yang dirujuk oleh orang Cina.

 

Sistem-sistem bertentangan nampaknya seperti telah digunakan disebabkan konsep tujuh orang malaikat atau Tujuh Roh Tuhan sebagai menentang empat hidupan sekitar Takhta Tuhan.

 

Tujuh Puluh

 

Penggunaan tujuh puluh adalah ditujukan pada struktur Warga semesta alam dan dasar pada tujuh ini diikat kepadanya.

 

Tuhan menggunakan tujuh sebagai bilangan tahun yang berkelimpahan dan kebuluran yang mengarahkan perhatian Mesir kepada keadaan mereka (Kej. 41:1 57; lihat juga 2Raj. 8:1). Yusuf adalah alat nubautan yang adalah berurus dengan mereka. Tuhan meletakkan Yusuf di Mesir supaya mereka boleh disaksikan untuk oleh kaum hak asasi negara Israel. Negara Israel ialah menjadi Tubuh Kristus sepanjang masa dan tempat dimana golongan jahiliah akan dicantumkan.

 

Yakub pergi ke Mesir dengan tujuh puluh keluarga. Dia merupakan kunci badan Iman dan menjadi pengasas negara yang adalah warisan Kristus. Oleh itu tujuh puluh, ditambah Kristus dan Tuhan, adalah peragawati untuk Israel dan Jemaat; kedua-duanya dibawah Nabi Musa dan sejak pelayanan John.

 

Apabila Yaakub mati dia telah diawet untuk empat puluh hari-hari dan kemudian Mesir telah dicatatkanberkabung untuk Israel tujuh puluh hari (Kej. 50:3).

 

Nombor-nombor ini berhubung dengan Warga sorgawi. Jumlah tawaran-tawaran pengebumian untuk Baal dalam mitos-mitos Ugaritic adalah satu siri tujuh puluh binatang-binatang. Dewa-dewa Ugarit adalah secara keseluruhannya ditandakan sebagai tujuh puluh kanak Asherah (Interp. Dict., pembedahan. cit., ms. 295). Oleh itu sistem Baal-Ashteroth adalah juga didasarkan tujuh puluh Warga sorgawi dan konflik telah dilihat sebagai perjuangan antara Dewi Ibu dan sistem Baal dan sistem kitab Injil tujuh puluh, seperti yang digambarkan dalam Sanhedrin sebagai tujuh puluh [dua] dan dalam Jemaat sebagai tujuh puluh [dua] Atau Hebdomekonta[duo]dari teks Ibrani dari Lukas 10:1,17.

 

Musa menangani tuhan-tuhan Mesir pada penghujung masanya di Mesir (lihat karya tulis Musa dan tuhan-tuhan Mesir (No. 105)

 

Dalam setiap tujuh tahun cubaan-cubaan mereka boleh diganggu di pertengahan, melalui gangguan ilahi konsekuen untuk penyesalan dan keampunan Tuhan, atau dalam pelaksanaan RencanaNya (Dan. 7:25; 9:27; 12:7; Lk. 4:25; Yak. 5:17; Wah. 11:2).

 

Hikmat Allah terletak atas tujuh tiang. Hikmat ini kemudiannya memanggil yang mudah untuk mengalahkan yang kuat dan mengurniakan sifat-sifat Hikmat dan Pengetahuan, yang datang dari kehormatan dan Takut akan Allah.

 

Amsal 9:1-6  1 Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya,  2 memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya.  3 Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota:  4 "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah ke mari"; dan kepada yang tidak berakal budi katanya:  5 "Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur;  6 buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian."

 

Allah membenarkan kegagalan dan pemulihan tetapi orang yang jahat akan dimusnahkan.

 

Amsal 24:16 Bagi orang yang benar jatuh tujuh kali, dan bangkit semula; tetapi bagi orang yang jahat akan dibuang oleh malapetaka.

 

Kristus memberitahu kita untuk memaafkan orang tujuh puluh kali tujuh dalam Matthew 18:22. Angka ini juga diwakili tempoh tujuh puluh minggu dalam tahun dimana Tuhan mengutus Kristus untuk merayu dengan Judah sepanjang menyelesaikan fasa pembinaan dan operasi sistem Kaabah dalam Daniel 9:25 28 (lihat karya tulis Tanda Yunus dan Sejarah Pembinaan Semula Kaabah (No. 13)

 

Sentiasa terdapat suatu jumlah yang besar di dalam Israel yang tidak pernah tunduk kepada Baal dan yang telah disenaraikan sebagai tujuh ribu atau seratus kali tujuh puluh (1Raj. 19:18; Rom. 11:4).

 

Roh Allah dalam Manusia

 

Kita tahu bahawa Roh Tuhan dalam manusia mempamerkan tujuh ciri dan berada dalam tujuh bahagian, seperti yang kitalihat dari Samson di atas. Ia sampai pada tahapnya yang tertinggi dalam bentuk manusia dalam Mesiah. Bagaimanapun, ciri-ciri yang menjelaskan operasi-operasinya.

 

Roh, sebagai pemerhati kepada Bumi, telah diberitahu terlebih dahulu oleh Allah melalui Zakariah.

 

Zakariah 3:9  9 Sebab sesungguhnya permata yang telah Kuserahkan kepada Yosua--satu permata yang bermata tujuh--sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja.

 

Tujuh muka dan tujuh lampu itu dijelaskan dalam Zakariah.

 

Zakariah bab 4:

 

1 Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya.  2 Maka berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat?" Jawabku: "Aku melihat: tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu.  3 Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya."  4 Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Apakah arti semuanya ini, tuanku?"  5 Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: "Tidak, tuanku!"  6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.  7 Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak: Bagus! Bagus sekali batu itu!"  8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian:  9 "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu.  10 Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi."  11 Lalu berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?"  12 Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?"  13 Ia menjawab aku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: "Tidak, tuanku!"  14 Lalu ia berkata: "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi!"

 

Kepentingan nubuatan dijelaskan dalam karya tulis Komentar Untuk Zakariah (No. 297). Disini kita menangani  fakta tujuh Roh Allah yang diwujudkan dalam tujuh pasang mata. Ini boleh disamakan dengan malaikat dari Tujuh Jemaat.

 

Tujuh sifat Roh ini dilihat dari Yesaya.

 

Yesaya, bab 11:

 

1 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.  2 Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan TUHAN;  3 ya, kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.  4 Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik.  5 Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.

 

Enam ayat pertama dari teks Yesaya 11 menunjukkan sifat dan bahawa ianya diaplikasikan kepada Mesiah.

 

1.      Hikmat dan Pemahaman

2.      Kaunsil dan Kekuatan

3.      Pengetahuan

4.      Peghormatan dari takut (Yahovah [Semesta Alam] akan mengharumi dia)

5.      Kebenaran [Penghakiman]

6.      Wkuiti

7.      Keimanan

 

Hasil dari sift ini adalah damai.

 

6 Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.  7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.  8 Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.  9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya.

 

Ini adalah senario bagi Sion, gunung Tuhan Allah, di Yerusalem. Nubuatan ini merangkumi Zaman Akhir yang mana akar dari Isyak akan membawa orang-orangnya ke dalam keluaran yang kedua dari semua bangsa.

 

10 Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.  11 Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangan-Nya untuk menebus sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut.  12 Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi.

 

Pada masa itu Roh Allah akan diam dalam Israel dan Yudah dan mereka akan menjadi harmoni.

 

13 Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi.

 

Israel akan berada dalam keadaan aman dan akan merangkumi tanah Filistin bergabung dengan Gaza. Mereka akan menduduki negara Jordan, yang akan menjadi bahagian lebih besar Israel dalam keadaan aman. Geografi Laut Merah akan berubah, seolah-olah oleh aktiviti gempa bumi dirujuk di tempat lain dan dalam ramalan Olivet. Al-Masih akan berurusan dengan Aram untuk Euphrates dan menghancurkannya ke dalam tujuh saluran-saluran dan orang-orang akan berjalan diatasnya.

 

14 Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah bani Timur; mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka.  15 TUHAN akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafas-Nya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangan-Nya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut.  16 Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir.

 

Seluruh tanah yang sekarang adalah Iraq sehingga Mesir akan berada di dalam harmoni dan aman.

 

Tujuh saluran merujuknya penyempitan Euphrates, di mana Mahkota Iblis berada di Babylon, ke dalam tujuh sungai-sungai, yang membolehkan orangnya untuk hidup dalam aman dan mendapatkan akses untuk Tanah Suci dan Kaabah Tuhan.

 

Tujuh faset Doa sebagai Roh Allah

 

Tujuh sifat Roh Allah juga diwakili oleh doa Solomo sebagai jenis Pembina Kaabah sebagai anak Daud (1 Raja 8:29-53) dan bahawa Kristus sebagai penggenapan sebagai pembina Kaabah Allah yang sebenar (Mat 6:9-13) (lihat juga Peraturan Raja-raja Bahagian III: Solomon dan Kunci Daud (No. 282C)

 

Solomon

29 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.  30 Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga; dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni.  31 Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini,  32 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya.  33 Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik kepada-Mu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepada-Mu di rumah ini,  34 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka.   35 Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka,  36 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, --karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti--dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.  37 Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,  38 lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya--karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri 39  maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya--sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, 40 supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang kami.  41 Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, 42 sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung--dan ia datang berdoa di rumah ini,  43 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.  44 Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada TUHAN dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,  45 maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.  46 Apabila mereka berdosa kepada-Mu--karena tidak ada manusia yang tidak berdosa--dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat,  47 dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik, dan memohon kepada-Mu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dengan berkata: Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik,  48 apabila mereka berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,  49 maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.  50 Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepada-Mu, dan kiranya Engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka,  51 sebab mereka itu umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu yang telah Kaubawa keluar dari Mesir dari tengah-tengah dapur peleburan besi.  52 Hendaklah mata-Mu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu dan terhadap permohonan umat-Mu Israel dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepada-Mu.  53 Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagi-Mu menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kaufirmankan dengan perantaraan Musa, hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan ALLAH!"

 

Doa ini ditetapkan dalam empat bahagian bersama dengan tujuh subdivisi dan tujuh rayuan seperti dibawah.

 

Individu

31: Subjek kesalahan dari Pentateuch terhadap jiran tetangga kamu.

32: “Dengar Kamu” rayuan untuk Kebenaran dalam Penghakiman yang menghukum orang jahat dan membenarkan orang yang tidak bersalah.

 

Perkataan “untuk mengangkat sumpah” telah dibuka dari versi bahasa Aramaik, Sirian dan Septuagint serta Vulgate.

 

Nasional

33: Petisyen-petisyen Tertakluk (berdasarkan Im. 26:17; Ul. 28:25). Apabila rakyat adalah diserang bawah dosa terus dan meminta pertolongan Tuhan.

34: “Mendengar” Membawa mereka sekali lagi (Ul. 30:1 8; Neh. 1:8,9). Menyelamatkan mereka.

35: Perkara: Apabila syurga tertutup tidak terdapat hujan (Im. 26:19; Ul. 11:17, cf, 17:1)

36: “Mendengar” Yang kamu mengajar = kerana kamu akan mengajar (cf. Bullinger). Mengarahkan mereka dalam dosa mereka dan dalam kebenaran.

37-38: Jika terdapat wabak, kulapuk yang memecah dan belalang juta atau beluncas-beluncas (nafas penghabisan dan hawar) atau sekiranya mereka berada dalam pengepungan bawah (Im. 26:26).

 

39-40: “Mendengar” Berkenaan dengan manusia (adam) dan orang-orang asing dan makhluk asing (cf. Bil. 15:14; Ul. 10:19). Mendengar doa sesiapa pun atau kumpulan orang dan mengetahui wabak hati sendiri lelaki dan menjadi untuk beliau menurut untuk cara-caranya supaya mereka mungkin takut (menghormati) Tuhan.

 

Individu

41 42: Perkara: Orang yang tidak dikenali akan mendengar nama besar kamu dan datang dan berdoa di Kaabah Tuhan (cf. 10:1,6,7).

43: “Mendengar” Mendengar dalam tempat kediaman kamu di syurga dan melakukan semua yang panggilan-panggilan orang asing kerana supaya nama anda akan dihormati atau ditakuti oleh semua negara seperti di Israel.

 

Nasional

44: Perkara: Perlindungan daripada musuh / musuh-musuh dalam hasilnya pertempuran doa dan mengarah ke Kaabah Tuhan.

45: “Mendengar” Melaksanakan pertimbangan untuk mereka oleh perbicaraan dan memelihara tujuan mereka.

46-48: Perkara: Jika mereka membuat dosa terhadap anda kerana tidak ada orang yang tidak berdosa dan mereka terbawa-bawa tawanan dan mereka menyesali dalam tanah itu dan mengakui dosa mereka ditawan dan bertobat dan mengakui dosa mereka dan pulang dengan sepenuh hati mereka dan berdoa ke arah Kaabah (cf. Ams. 20:9; Peng. 7:20; Yak. 3:2; 1Yoh. 1:8,10).

49-53: “Mendengar” Memaafkan dosa-dosa mereka dan pelanggaran. Berikan mereka kasihan di mata penawan-penawan. Membuka mata anda untuk rayuan orang Israel seperti kamu memanggil mereka keluar daripada dunia sebagai satu bangsa yang terasing.

 

Bullinger juga membuat nota pada struktur ini.

 

Instruksi Doa Kristus

 

Apa yang diistilahkan sebagai Doa Tuhan dalam Matius 6:9-13 adalah satu senarai instruksi bagaimana untuk berdoa. Ia adalah senarai struktur dan ia bukannya digunakan sebagai semata-mata doa seperti sesetangah iman menggunakannya.

 

Ia terjadi dalam urutan dari 6:1 sehingga 7:11 yang menyerang tradisi para penatua.

 

6:2-4 Berkenaan Pemberian sedekah;

6:5-15 Berkenaan Doa;

6:16-18 Berkenaan Puasa;

6:19-24 Berkenaan Kekayaan;

6:25-7:11 Berkenaan  Prihatin kepada Dunia.

 

Matius 6:9-13  9 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,  10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.  11 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya  12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;  13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)

 

Dasar kepada instruksi inia adalah:

 

Berdoa kepada Allah dalam rahsia.

Meminta permintaan mudah dan bukan dihafal atau doa yang ditetapkan dalam berjela-jela.

Allah tahu apa yang anda perlukan sebelum kamu memintanya.

 

Elemen dalam doa:

 

Junjungan Bapa di Sorga dan dengan itu takut akan Tuhan dan menyucikan Nama Nya. (Kel. 4:22; Ul. 32:6 8). Para pemuja berkata kepada patung-patung mereka: “bapa kami” dan Israel juga terikat berbuat demikian (Yes. 63:16; 64:8).

Mewujudkan Kerajaan anda. Tuhan mengisytiharnya dalam Inkarnasinya dan ia adalah niat pelayanannya; tetapi Yudah menolaknya. Ia menunggu sekarang untuk perkataan Tuhan.

 

Menguatkuasakan kehendak anda di Bumi seperti ia dijalankan dalam Sorga. Perkataan Syurga di sini ialah tunggal kerana ia membuat perbezaan antara Langit dan Bumi, manakala dalam rangkap 9 ia telah menjadi jamak itu kerana tidak untuk mengimplikasikan yang Bapa berada di tetapi Sorga bukan di Bumi. Fasal-fasal Yunani adalah bertentangan bagi maksud di syurga sama dengan di bumi.

 

Menyediakan keperluan fizikal dan spiritual kita. Perkataan Harian ini adalah epiousios orang. Ia adalah sebenarnya satu kombinasi kata-kata yang wujud hanya dua kali dalam NT (juga Lk. 11:3) dan telah dicipta oleh Kristus sebagai satu gabungan daripada epi atas dan ousios bermaksud akan datang. Bullinger percaya dalam catatan kaki yang bererti akan datang atau akan turun seperti yang berlaku dengan mana di padang belantara yang mana berbeza dalam Yohanes 6:32,33. Dengan itu roti sebenar daripada Sorga, yang bermakna memasukkan perkataan Allah. Manusia tidak hidup dengan memakan roti sahaja tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah.

 

Mengampunkan dosa-dosa kami dan pelanggaran yang kami telah lakukan kerana tidaka da manusia yang tidak berdosa. Kita dalam cara yang sama telah memaafkan mereka yang berdosa dan yang menentang kita supaya kita bergilir-gilir boleh dimaafkan. Dosa dipanggil hutang-hutang dimana ia memerlukan penebusan dosa. Kristus membayar hutang-hutang orang-orang yang berdosa keseluruhan dan kita boleh untuk pergi ke hadapan Tuhan dari penebusan dosa itu yang memakukan hutang dosa (chierographon) di kayu salib atau stauros. Struktur belas kasihan harus wujud kerana ia adalah sebahagian daripada sifat Mesiah melaksanakan tujuh elemen Roh yang bertindak dalam diri manusia.

 

Janganlah [bawah] kami kepada pencobaan [pencobaan petikan Yak 1:12-13] tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan.

Doksologi yang memuji Allah dan menetapkan kuasanya dan kemuliaan untuk selama-lamanya.

 

Unsur ketujuh ini adalah perlu untuk struktur penuh doa. 500 codices yang mengandungi doa hanya lapan codices meninggalkan doxology (cf. catatan. Kepada Bullinger, Companion Bible). Dengan itu agak salah untuk meninggalkannya dan ia mengurangkan kesan doa untuk keagungan Tuhan lebih besar. Ia juga didapati dalam Syriac, Ethiopic, orang Armenia, bahasa Goth, versi-versi Slavonik dan Georgia.

 

Unsur-unsur mempunyai kedua-dua penekanan terhadap Kehendak Tuhan dan rayuan untuk pelaksanaan Roh Tuhan yang lebih baik.

 

Ester

 

Ester juga menunjukkan kisah Jemaat dalam hubungannya dengan Allah. Ratu Vashti (yang terbaik) mempunyai tujuh sida yang diberikan kepada dia dan dia angkuh dan menolak perintah raja (Est 1:10-12). Dia mewakili bangsa fizikal Israel.

 

Tujuh sida ini mewakili tujuh malaikat dari Tujuh Jemaat.

 

Ester mewakili Jemaat yang ditetapkan untuk Yesus Kristus yang diwakili oleh Mordekai Yahudi. Ester mempunyai tujuh pelayan yang dipilih (Est 2:9). Mereka mewakili subdivisi dari Tujuh jemaat Allah dalam Wahyu.

 

Ester tidak mempunyai bapa atau ibu kerana dia adalah Jemaat dari susunan Melkisedek yang tidak mempunyai bapa dan ibu, dan yang mana Kristus adalah Imam Besar sebagai Mordecai adalah kepala rumah itu (lihat Ams 11:4, Ibr 5:6,10; 6:20; 7:1-21 dan karya tulis Melkisedek (No. 128)

 

Haman orang Agag dan anak-anak lelakinya mewakili Iblis dan Warga yang jatuh bersama dengan hamba yang mereka ada di kalangan manusia.

 

Kepentingan ini dijelaskan dlam karya tulis Komentar tentang Ester (No. 63)

 

Tujuh Kaabah dalam Alkitab

 

Dalam 1 Samuel 1:9 kita melihat rujukan pertama kepada Kaabah atau Istana (heykal) Tuhan, dimana tempat duduk Eli di tiang pintu.

 

Ini adalah tujuh rujukan pertama kepada Baikt Suci sebagai Kaabah Tuhan dalam Alkitab. Terdapat juga tujuh rujukan dalam Perjanjian Baru kepada orang percaya, sebagai Bait Suci Tuhan.

 

1.      Bait Suci dirujuk dalam 1 Samuel 1:9

2.      Kaabah yang dibina oleh Solomo dirujuk dalam 1 Raja 6:5,17.

3.      Kaabah yang dibina dibawah Zerubabel dirujuk dalam Ezr 4:1,2

4.      Kaabah Herodes dirujuk dalam Yohanes 2:20. Urutan kepada tiga Kaabah fizikal ini digarisbesarkan dalam karya tulis Tanda Yunus dan Sejarah Pembinaan Semula Kaabah (No. 13)

5.      Kaabah masa depan kepada Jemaat dirujuk dalam 2 Tes 2:4, dimana manusia berdosa didedakan sebagai duduk dalam Kaabah yang adalah Jemaat Allah, yang menyingkapkan dirinya sebagai Allah.

6.      Kaabha milenial dirujuk adalaj Yehezkiel 41:1; dan,

7.      Kaabah Sorgawi yang terakhir dirujuk dalam Wah 20:3,22.

 

Tujuh rujukan kepada orang percaya sebagai Kaabah Allah dalam Perjanjian Baru adalah:

1 Korintus 3:9-17 dan 6:19; 2 Korintus 6:16; Efesus 2:20,21; Ibrani 3:6; 1 Petrus 2:5 dan 4:17.

 

Urutan ini sekali lagi berdasarkan pada prinsip bahawa Tujuh Roh Allah diwujudkan dalam diri umat pilihan sebagai Kaabah, dan urutan tujuh ini menekankan nubuatan dan fakta, secara spiritual dan secara konsepnya.

 

Tujuh Roh dan Malaikat-malaikat dalam Tujuh Jemaat

 

Kita akan melihta bahawa struktur dalam Wahyu bab satu dipecahkan kedalam fasa-fasa yang berbeza berdasarkan pada tujuh dan lapan struktut yang mewakili Tujuh Roh Allahd dibawah Kristus dan Empat itu dari Takhta Allah.

 

Wahyu, bab 1:

1 Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes.  2 Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.  3 Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.  4 Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya,  5 dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya  6 dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

 

Bahagian pertama berada dalam struktur sehingga ayat 6, yang menangani pemilihan umat kudus sebagai sebuah negara paderi pada Tuhan dan Bapa Kristus. Oleh itu enam ialah bilangan lelaki dan Amen. Yohanes sedang bercakap untuk Tujuh jemaat daripada Kristus dan Tujuh Roh di hadapan Takhta Tuhan. Hujung seksyen satu dalam urutan sebagai enam kerana ia adalah pada akhir enam ribu tahun Satan memerintah dan penghujung telah datang ditunjukkan oleh Amen. Kemudian kita diberitahu, “Melihat dia akan datang”, di ayat ketujuh. Divisi ini bukan penambahan yang dibuat-buat -  ianya mengikuti struktur teks itu.

 

7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 8 "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa."

 

Ayat yang ketujuh diakhiri dengan Amen.

 

Ayat yang kelapan adalah penyebutan tentang wewenang Allah sebagai Alfa dan Omega. Gelaran ini diberikan kepada Mesiah dalam fungsinya melalui Wahyu (lihat karya tulis Pembentukan Penciptaan Allah sebagai Alfa dan Omega (No. 229)

 

Kemudian kita memulakan lapan struktur ayat, yang menjelaskan perlambangan ini.

 

9 Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.

 

Yoanes mengatakan dimana dia, dan kemudian mula ercakap tentang Hari Tuhan. Ini bukanlah hari dalam minggu tetapi akhir kepada urutan dibawah Iblis lihat karya tulis Hari Tuhan dan Zaman Akhir (No. 192)

 

10 Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala,  11 katanya: "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia."  12 Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas.  13 Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.  14 Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api.  15 Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau air bah.  16 Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.

 

Yohanes menamakan Tujuh Jemaat dan kemudian mengenal pasti struktur lapan, yang mana adalah tujuh kaki dian emas dan lapan adalah anak Manusia yang berdiri di kalangan mereka dan memerintahkan mereka. Dia mempunyai tujuh bintang dalam tangannya.

 

17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,  18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.  19 Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.  20 Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat pada tangan kanan-Ku dan ketujuh kaki dian emas itu: ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat."

 

Disini adalah struktur dalam empat ayat Kristus jelaskan Tujuh Bintang sebagai malaikat dari Tujuh Jemaat dan bahawa tujuh Kaki Diam Emas adalah tujuh Jemaat.

 

Setiap Jemaat adalah kaki diam yang mempunyai seorang malaikat yang bertanggung jawab keatasnya. Perkataan itu adalah aster (SGD 792) dan adalah sama digunakan bagi bintang-bintang Warga dalm teks-teks lain. Perkataan ini datang dari dasar stronummi (astronomy), yang bermaksud secara literal untuk menyebar atau bertebaran. Istilah ini digunakan bagi Warga kerana ia adalah tugasnya untuk menyebarkan pengetahuan tentang Allah dan mereka menggunakan kaki diam, yang adalah Jemaat untuk melakukannya.

 

Roh Suci adalah penghibur Jemaat itu dan mengawal Tujuh Roh Allah didalamnya. Ia datang dari Allah melalui Kristus kepada umat pilihan.

 

Ia adalah Sungai yang dibahagikan kedalam tujuh saluran supaya manusia boleh memperolehinya dan menggunakannya untuk kemuliaan bagi Allah dan menjadi anak-anak Allah.

 

Dua bab yang seterusnya adalah berkenaan denagn Tujuh jemaat dan dikaji dengan terperinci dalam teks Bumbungan Filadelfia (No. 283)

 

Ianya penting untuk mencatatkan dalam teks ini bahawa Tujuh jemaat yangberbicara dengan malaikat-malaikat yang bertanggung jawab supaya malaikat-malaikat ini bertanggung jawab untuk memastikan mesej ini difahami.

 

Ini bukan hanya tujuh Jemaat yang berbeza. Mereka juga mewakili fakta bahawa Tujuh Roh Allah adalah hadir dalam setiap Jemaat dan bahawa setiap Jemaat mempunyai elemen seluruh tujuh di kalangan mereka.

 

Struktur ini sekali lagi berada dalam urutan dari tujuh dalam mengajukan jemaat di Efesus.

 

Wahyu, bab 2:

1 "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus: Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan-Nya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.  2 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.  3 Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal lelah.  4 Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.  5 Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.  6 Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga Kubenci.  7 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah."

 

Kemudian kita pergi kepada urutan seterusnya dari tujuh dalam mesej kepada Jemaat di Smirna.

 

8 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna: Inilah firman dari Yang Awal dan Yang Akhir, yang telah mati dan hidup kembali:  9 Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu--namun engkau kaya--dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.  10 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.  11 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua."  12 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus: Inilah firman Dia, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua:  13 Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan engkau berpegang kepada nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku, yang setia kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana Iblis diam.  14 Tetapi Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau: di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zinah.  15 Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus.  16 Sebab itu bertobatlah! Jika tidak demikian, Aku akan segera datang kepadamu dan Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut-Ku ini.

 

Ayat terakhir adalah panggilan untuk bertobat. Ayat yang seterusnta tidak memulakan urutan seterusnya tetapi menekankan fakta bahawa Allah berbicara kepaa seluruh urutan Jemaat-jemaat dan bukan hanya kepada satu Jemaat.

 

17 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan dari manna yang tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya."

 

Urutan setesrusnya bermula pada ayat 18:

 

18 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira: Inilah firman Anak Allah, yang mata-Nya bagaikan nyala api dan kaki-Nya bagaikan tembaga:  19 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari pada yang pertama.  20 Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba-Ku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala.  21 Dan Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.  22 Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu.  23 Dan anak-anaknya akan Kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.  24 Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis, kepada kamu Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu.  25 Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku datang.  26 Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;  27 dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk--sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku  28 dan kepadanya akan Kukaruniakan bintang timur.  29 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat."

 

Urutan kepada Tiatira adalah dalam urutn yang lengkap dari dua belas. Ayat sebelas yang pertama diarahkan pad Tiatira tetapi ayat yang kedua belas diteruskan untuk menekankan bahawa Roh sedang berbicara kepada semua Jemaat Allah.

 

Wahyu, bab 3:

1 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis: Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh Roh Allah dan ketujuh bintang itu: Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati!  2 Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku.  3 Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu  4 Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.  5 Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.  6 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat."

 

Perhatikan bahawa Sardis dalam urutan enam. Yang merupakan nombor manusia, dan mati, dan dengan itu Roh Allah tidak menyelesaikan tugasnya dalam edifis ini.

 

7 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.  8 Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.  9 Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan Kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa Aku mengasihi engkau.  10 Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.  11 Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorangpun mengambil mahkotamu.  12 Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.

 

Filadelfia juga berada dalam satu urutan enam, yang mata air daripada Sardis dan selesai satu urutan dua belas. Ia kemudian mempunyai unsur ketujuh itu yang ditambahkan mesejnya, yang sekali lagi menekankan bahawa Roh bercakap kepada semua Jemaat yang adalah juga dilambangkan oleh dua belas Suku kaum dan dua belas Rasul yang mengetuai suku-suku itu sebagai asas Kaabah Tuhan.

 

13 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat."

 

Urutan yang ketujuh bermula dengan mesej kepada Laodikia.

 

14 "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah:  15 Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas!  16 Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.  17 Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang,  18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.  19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!

 

Sekali lagi urutan ini adalah enam, berakhir dengan penggilan pertobatan. Yang ketujuh adalah penggilan untuk respon, dan janji Kristus untuk makan bersama dengan dia. Dalam perkataan lain, untuk menebus dia secara tahunan dalam pertobatan, melalui Perjamuan Kudus.

 

20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.

 

Ayat yang kelapan dari urutan ini memberikan janji untuk melepasi penawanan.

 

21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.

 

Ayat terakhir dalam bab ini adalah ayat yang ke-22 yang merupakan nombor yang lengkap, terdapat 22 huruf untuk abjad Ibrani, dan struktur nubuatan juga berdasarkan pada nombor itu, begitu juga dengan dua belas.

 

22 Siapa yang mempunyai telinga, haruslah dia mendengar apa yang Roh katakan kepada Jemaat-jemaat.

 

Bab lain dalam teks itu membincangkan aspek-aspek nubuatan dan Kerajaan Tuhan. Dalam ayat satu teks itu menunjukkan perintah, dan dalam ayat dua gerak balas tersebut pada kepatuhan dalamRoh. Ketiga dalam urutan adalah untuk melihat Tuhan, dan kemudian Kerajaan itu dijelaskan dalam ayat keempat sebagai Kerajaan berada dalam empat unsur dengan dua lot dari dua belas yang membuat dua puluh empat Penatua di takhta Tuhan. Kepala itu menunjukkan undang-undang dan kuasa.

 

Ayat yang kelima menunjukkan kuasa dan menandakan rahmat. Dalam bahagian ini Tujuh Roh Allah berada di hadapan Takhta sebagai tujuh obor api. Ini adalah roh pemahaman dalam penggunaan Kuasa Allah.

 

Wahyu, bab 4:

1 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya: Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.  2 Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.  3 Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.  4 Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.  5 Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah.

 

Ianya melalui Tujuh Roh Allah ini manusia boleh diajar dam ditebus. Dengan itu mereka adalah keenam dalam urutan, dan empat makluk hidup itu juga terdiri daripada mereka yang ditebus dari bumi ini. Elemen yang ketujuh menjelaskannya. Elemen yang kelapan menunjukkan tahap mereka dan tujuan mereka.

 

6 Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang.  7 Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.  8 Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang."

 

Tiga ayat yang seterusnya atau elemen menunjukkan kepimpinan dalam kehormatan dan penyembahan yang diberikan kepda Allah sebagai pencipta dan Allah kepada penciptaan.

 

9 Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya,  10 maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata:  11 "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan."

 

Seksyen berada dalam sebelas unsur-unsur dalam sebelas yang adalah titik separuh untuk kesempurnaan dan ia adalah pada ketika ini kita ada dua elohim layak untuk berkuasa, tetapi tiada untuk tebus mereka daripada maut; dan Warga semesta memelukan seorang daripada mereka untuk tebus mereka semua daripada pemberontakan. Rencana Tuhan akan dilaksana tetapi tiada siapa yang layak.

 

Wahyu, bab 5:

1 Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai.  2 Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya: "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?"  3 Tetapi tidak ada seorangpun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya.  4 Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorangpun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya.

 

Pada empat bahagian yang pertama, panggilan untuk kelayakan dikeluarkan dan tidak ada yang layak. Bahagian yang kelima adalah dari rahmat dimana Singa Yudah dan akar dan keturunan Daud didapati layak.

 

5Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya."

 

Dalam unsur keenam kita melihat Domba itu disembelih yang mana menghalang Tuhan dan empat makluk menunjukkan kuasa dia sepanjang semua ciptaan bertindak untuk Tuhan. Beliau mempunyai tujuh tanduk, yang adalah jumlah Jemaat yang melambangkan undang-undang umat kudus sebagai raja-raja dan paderi. Tujuh mata adalah Tujuh Roh Tuhan Tuhan yang mana kawalan-kawalan dia memantau penciptaan itu dan umat pilihan Tuhan.

 

6 Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.

 

Urutan yang ketujuh meninjukkan penggenapan tugas penting dan penerimaan kuasa dan wewenang keatas Rencana Allah. Yang kelapan dalam urutan menunjukkan permulaan dia untuk memerintah bersama dengan kuasa yang diterima dari tangan tangan Allah.

 

7 Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu.  8 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.

 

Dari urutan yang kesembilan selepas kristus menyiapkan tugasnya dan layak untuk memerintah, satu lagu akan diberikan kepada umat pilihan Warga semesta. Mereka disahkan telah ditebus dan mereka akan memerintah di Bumi sebagai raja-raja dan imam-imam. Urutan ini tiga kali tiga dan ia mempunyai maksud spiritualnya sendiri berkenaan dengan kecukupan dalam Roh Kudus.

 

9 Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.  10 Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi."  11 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa,  12 katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!"

 

Ayat yang kedua belas melengkapkan bahagian dalam kelayakan dan kuasa Domba itu.

 

13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"  14 Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.

 

Ayat yang ketiga belas dan keempat belas menunjukkan kelengkapan kemuliaan Allah dan Domba yang menebus kita dan menerima kuasa dan wewenang untuk memerintah dari Allah Bapa dan Allah dan Bapa kita.

 

Kemudian Domba itu membuka Tujuh Meterai dan ini dikaji dalam karya tulis Tujuh Meterai (No. 140) dan Tujuh Sangkakala (No. 141)

 

Tujuh divisi dalam teks ini memperincikan Rancana Allah dibawah Tujuh Roh Allah.

 

Wahyu bab 8 adalah bahagian kelapan dalam kemuncak Rencana Tuhan di bawah kuasa Kristus. Ia mengenai Tujuh Meterai dan apabila yang dibuka doa orang kudus  memancar pada altar Tuhan. Dua puluh empat Penatua telah bertanggungjawab untuk doa-doa ini. Tujuh orang malaikat dari Tujuh Jemaat kemudiannya diberikan kuasa dan sangkakala dari kuasa Tuhan untuk mengumpul dan untuk membinasakan.

 

Wahyu, bab 8:

1 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya.  2 Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.  3 Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu.  4 Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.

 

Empat ayat yang pertama ini adalah berkenaan dengan transmisi kuasa umat pilhan dan malaikat dari Tujuh Jemaat Allah.

 

Doa-doa umat kudus memberi efek dan Tujuh Roh Allah dan umat pilihan kudus mula untuk menghakimi Bumi dan memerintahnya.

 

5 Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.

 

Ayat yang keenam adalah satu aktiviti tetapi kali ini aktiviti manusia adalah dibawah kuasa Warga semesta, dan bukannya dari manusia bertindak sendiri dan dipengaruhi oleh Iblis yang disingkirkan dari Allah.

 

6 Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala.

 

Ayat yang ketujuh memulakan proses dari meterai yang ketujuh dan Sangkakala pertama memulakan campur tangan Allah berdasarkan pada doa-doa umat kudus.

 

 

7 Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.  8 Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,  9 dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.  10 Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.  11 Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.  12 Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.  13 Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya."

 

Ayat yang ketujuh mengikuti struktur dari empat dari Tujuh Sangkakala yang pertama. Dengan itu kita melihat satu pemecahan dari kerajaan di bumi, tetapi dalam urutan tindakan yang direncanakan.

 

Teks ini seterusnya berkenaan dengan aspek pemerintahan di Bumi, tetapi ianya diliputi dalam karya tulis Tujuh Meterai (No. 140) dan Tujuh Sangkakala (No. 141) seperti yang disebut diatas.

 

Tujuh Guruh

 

Walaupun selepas Tujuh Malaikat berbicara dan masalah berlalu dan sepertiga dari manusia terbunuh (seperti yang kita lihat dalam Wahyu bab 9), orang di bumi tidak akan bertobat.

 

1 Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api.  2 Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi,  3 dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya.  4 Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata: "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan janganlah engkau menuliskannya!"

 

Kemudian malaikat Tuhan, berdiri atas laut, mengangkat tangannya dan bersumpah demi Dia yang berdiri untuk selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan Bumi dan laut dan semua didalamnya, berkata tidak ada  penundaan lagi (10:6)

 

Ianya diberikan bahawa pada masa  Malaikat Ketujuh berbicara, Misteri Allah seperti yang disingkap melalui hambaNya para nabi, akan diselesaikan.

 

Tujuh Roh Allah ini berbicara dan misteri ini telah didedahkan kepada Daud satu ribu tahun lebih awal, tetapi aplikasinya belum lagi disingkap. Kita mendapati aplikasinya dalam Mazmur 28 dan 29.

 

Mazmur 28:

Kidung dari Daud,

1 Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab, jika Engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur.  2 Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus.  3 Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan.  4 Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat; ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan.  5 Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan TUHAN dan perbuatan tangan-Nya; Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi.  6 Terpujilah TUHAN, karena Ia telah mendengar suara permohonanku.  7 TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.  8 TUHAN adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya!  9 Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya.

 

Mazmur ini adalah rayuan untuk Tuhan untuk menyelamatkan rakyat dia sebagai perlindungan dia yang ditahbis. Ayat 5 adalah satu alasan untuk gangguan oleh Rahmat Tuhan. Ayat 6 tidak berkaitan pada tindakan orang lelaki tetapi agak satu rahmat pujian untuk Tuhan kerana dia telah mendengar rayuan umat manusia. Oleh itu ia dalam kejadian ini tindakan orang lelaki itu memberitahu tindakan Tuhan yang menyelamatkan

 

Ayat 7 memuncak dalam pujian kepada Tuhan sebagai kekuatan dan perisai bagi yang ditahbis yang adalah umat kudus dalam rumah Daud di bawah Malaikat Allah pada kepala mereka (cf. Zak. 12:8). Ayat 8 ruang Yahovah sebagai simpanan kekuatan dia disapukan. Ini merupakan rujukan secara langsung untuk Kristus sebagai Al-Masih yang kembali untuk menyelamatkan yang ditahbiskan. Kedudukan dalam Mazmur mengenal pasti ia melalui jumlah dalam urutan sebagai lapan.

 

Ayat 9 kemudian adalah rayuan kepada Mesiah untuk: “menyelamatkan orangnya dan memberkati warisan mereka. Memebri mereka makan juga dan mengankat mereka untuk selama-lamanya.”

 

Warisan Yahovah adalah seluruh Rumah Israel, yang secara pusatnya adalah Tubuh spiritual Jemaat.

 

Ini mempunyai perhubungan dengan Mazmur 29, yang merujuk kepada Tujuh Sangkakala.

 

Mazmur 29:

Kidung dari Daud.

1 Mazmur Daud. Kepada TUHAN, hai penghuni sorgawi, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!  2 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan!  3 Suara TUHAN di atas air, Allah yang mulia mengguntur, TUHAN di atas air yang besar.  4 Suara TUHAN penuh kekuatan, suara TUHAN penuh semarak.  5 Suara TUHAN mematahkan pohon aras, bahkan, TUHAN menumbangkan pohon aras Libanon.  6 Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Siryon seperti anak banteng.  7 Suara TUHAN menyemburkan nyala api.  8 Suara TUHAN membuat padang gurun gemetar, TUHAN membuat padang gurun Kadesh gemetar.  9 Suara TUHAN membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan, hutan digundulinya; dan di dalam bait-Nya setiap orang berseru: "Hormat!"  10 TUHAN bersemayam di atas air bah, TUHAN bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya.  11 TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera!

 

Teks ini menyatakan dalam ayat 1:

 

“Berikan kepada Tuhan yang maha Berkuasa”; bagaimana pun, Targum menterjemahkannya Malaikat dan ianya jelas kita sedang menangani Elohim disini.

 

Yang maha kuat diperlukan untuk memberikan kepada Yahovah kemuliaan dan kekuatan mereka. Kemuliaan kepada Yahovah dalam dalam penyembahan dalam kesucian.

 

Mazmur adalah satu jawapan kepada rayuan dalam Mazmur 28 dan khususnya pada bahagian Mazmur 28:7-8.

 

Ayat 3 kemudian berkata: “Suara Yahovah ada diatas air; Kemuliaan Allah berguruh”.

 

Dengan ini kita menangani dengan suara Tuhan yang adalah kemuliaan Allah yang berguruh. Makluk inia dalah Yahovah dalam Mazmur 45:6-7 yang bersama dengan Israel dalam padang belantara dan yang dikenal pasti sebagai Mesiah dalam Ibrani 1:8-9.

 

Dalam teks ini kita melihat bahwa istilah suara Tuhan digunakan tujuh kali. Ini memberitahu kita kerangka kerja yang mana tujuh guruh berbunyi. Ini adalah tindak balas langsung kepada rayuan untuk bantuan dalam Mazmur 28.

 

Ini mengaplikasinya kedatangan kembali Mesiag untuk menyelamatkan mereka yang menunggu dia pada Zaman Akhir nanti.

 

Suara Tuhan akan mempengaruhi banyak air; dalam perkataan lain ramai orang dan bangsa.

 

Dalam guruh yang kedua, Tuhan akan menangani kuasa dan kekuatan bangsa-bangsa itu seperti mereka menangani umat pilihan, seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan domda dan kambing.

 

Guruh yang ketiga akan mendirikan wewenang Yahovah keatas dunia ini dalam penaklukan. Perkataan hadar (SHD 1926, disebut hawdawr) yang bererti menakjubkan.

 

Mazmur 29:5 mengatakan Suara Tuhan yang merupakan guruh yang keempat, memecahkan cedar Libanon. Lobanon dan Sirion, atau Hermon, melangkau seperti lembu jantan.

 

Dalam perkataan lain, Allah menyerang Timur Tengah dengan gemba bumi yang kuat.

 

Suara dalam guruh yang kelima membahagikan bahang api. Bahagian ini seperti dalam ayat tujuh, sebenarnya membelah dengan api. Ini menggunakan kuasa semulajadi terhadap kuasa di dunia.

 

Suara sebagai guruh yang keenam menggoncangkan padang belantara dan belantara Kadesh secara khususnya disebut. Bagaimana pun, ianya tidak hanya untuk Kadesh sahaja.

 

Suara Tuhan sebagai guruh yang ketujuh menyebabkan binatang akan ketakutan dan memusnahkan semua hutan dari akibat bebuli ini.

 

Pada penghujung kemusnahan ini umat pilihan dan Kaabahnya akan diselamatkan, seperti yang kita lihat dalam ayat 9, yang sama dengan sentimen dalam ayat sebelumnya dalam ayat 9 buku Mazmur 28.

 

Mazmur 20:10 berkata bahawa Tuhan duduk dalam air bah itu dan raja untuk selama-lamanya.

 

Teks ini berhubungan dengan tindakan dalam Kejadian dan merujuk kepada ayat 3 dalam Mazmur dan Kejadian 6:17; 7:6,7,10,17; 9:11,15,28; 10:1,32; 11:10.

 

Bahagian dalam ayat 11 berkata Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya dan Tuhan akan membekati umatnya dengan kedamaian.

 

Teks ini adalah dalam ayat 11 kerana tindakan ini tidak lengkap dan berlarutan kedalam  masa Milenium.


Mazmur 20 kemudiannya diteruskan untuk menyanjung Tuhan kerana campur tangannya dan lengkap dalam ayat 12.

 

Dalam semuanya, terdapat tujuh Amin dalam Mazmur, yang berhubungan juga dengan Roh Allah. Ini adalah satu kajian dalam hal ini (petikan Maz 41:13; 72:19; 89:52). Terdapat juga dua belas Amin dalam Ulangan bab 27 berjajaran kepada tabut perjanjian.

 

Perkara penting di sini adalah untuk catat bahawa struktur itu bagi teks dalam Wahyu (serta di tempat lain dalam Kitab) mempunyai realiti rohaniah nya sendiri dan isi dua puluh dua berkenaan dengan kuasa dan kesan Tujuh Roh yang bertindak dalam Kristus untuk menebus Jemaat sebagai umat pilihan Tuhan, dan untuk memegang kuasa bagi planet ini pada Zaman Akhir. Wahyu adalah Kitab dan tulisan Kitab tidak boleh dilanggar.

 

Tujuh Roh Allah menguatkan kita semua sebagai Jemaat Allah untuk menangani Planet ini pada Zaman Akhir nanti. Bersama mereka adalah kuasa Roh Kudus dan merupakan kaedah kita untuk menjadi elohim.

 

q