Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[108]

 

 

 

 

Maksud Penglihatan Yehezkiel

(Edisi 1.2 19950421-19990703)

 

Penglihatan Yehezkiel telah dijelaskan sebagai kapal angkasa dengan roda dan sayap dan lain-lain benda yang aneh. Alkitab jelas mengenalpasti mereka sebagai Kerub (Kerubim). Apakah erti penglihatan ini? Apakah pelajaran-pelajaran yang boleh didapati dari penglihatan ini? Di sini kita melihat signifikansnya.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 1995, 1998, 1999 Wade Cox)

(Tr. 2005)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Maksud Penglihatan Yehezkiel


 

Yehezkiel 1:1-28 Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. 2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin dibuang, 3 datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. 4 Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. 5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia, 6 tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap. 7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. 8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini: 9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. 10 Muka mereka kelihatan begini: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang. 11 Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. 13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat sabung-menyabung. 14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat. 15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. 16 Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. 17 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik kalau berjalan. 18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. 19 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. 20 Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka

 

 

pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. 22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. 23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. 24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 25 Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. 26 Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. 27 Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. 28 Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan TUHAN. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. (RSV)

 

Tanggal hari kelima bulan keempat yang dipanggil Tammuz (kira-kira bulan Julai) tahun 594 SM, tahun kelima penawanan Yoyakhin dalam tahun ketiga puluh kalendar suci, nabi Yehezkiel telah diberikan suatu penglihatan pada tebing sungai Kebar (Yehezkiel 1:1 dan seterusnya). Dia bersama dengan tawanan-tawanan lain dari suku Yehuda yang telah dibawa ke situ pada waktu pemerintahan Nebukadnezar, raja Babilon.

 

Dia diberikan penglihatan ini di tepi sungai Kebar dan dihantar ke sungai lain dengan nama yang serupa, yang merupakan satu anak sungai sistem Efrat.

 

Nabi-nabi Yehezkiel dan Daniel berasal dari zaman yang sama. Bagaimanapun, Tuhan berurusan dengan dan melalui mereka secara berasingan.

 

Yehezkiel telah diberikan penglihatan tentang empat kerubim yang menutupi takhta Tuhan dan dengan simbol-simbol telah ditunjukkan seluruh rencana keselamatan serta peranan bangsa Israel (yang termasuk umat pilihan dari bangsa lain) dalam rencana tersebut sebagai golongan imamat dunia.

 

Bagaimanapun, hakikat penting yang pertama yang dapat disimpulkan dari penglihatan ini adalah mengenai penetapan tahun-tahun Jubli serta tahun-tahun Sabat. Ini memungkinkan pemulihan Sabat-sabat untuk tanah pada akhir zaman; kerana pemulihan adalah perlu bagi kemakmuran berterusan umat kita. Pemulihan seluruh sistem pemerintahan Tuhan hanya mungkin dengan pemulihan Jubli-jubli ini. Perhitungan Jubli ditetapkan dengan pernyataan Yehezkiel ini, yang memberikan kita tarikh bersejarah yang boleh disahkan bersama dengan pernyataan tentang tahun apakah tahun itu dalam kalendar suci, iaitu tahun ketiga puluh.

 

Tahun kelima penawanan Yoyakhin ditentukan dengan cara berikut. Kita tahu bahawa Yerusalem jatuh dan bahawa Yoyakhin telah diambil sebagai tawanan pada dua haribulan Adar atau 15/16 Mac dalam tahun 597 SM (mengikut Encyclopedia Judaica). Oleh kerana Adar adalah bulan terakhir dalam tahun (dan tahun ini adalah WeAdar atau Adar 2: lihat nota pada hujung karya), tahun keduanya bermula sebulan kemudiannya dalam Nisan atau April 597 SM pada permulaan tahun suci. Oleh itu, tahun kelima adalah 594 SM, dan ini menetapkan tahun ketiga puluh kalendar suci pada tahun 594 SM. Dengan itu, tahun-tahun Jubli jatuh pada tahun-tahun 574 SM dan 524 SM dalam abad itu dan seterusnya hingga 1 CE (TM), dan penukaran kepada era-era masakini meletakkan tahun Jubli pertama untuk era masakini pada 27 TM.

 

Kristus memulakan pelayanannya pada Paskah 28 TM pada akhir tahun Jubli, setelah dibaptiskan 50 hari sebelum tarikh itu dan melakukan keajaiban pertamanya iaitu air menjadi wain (anggur) sebelum waktu (Yohanes 2:4) pada akhir tahun Jubli, beberapa hari sebelum Paskah, ketika dia masih berada di Galilea selepas puasa 40 hari itu (Matius 4:2), namun sebelum dia pergi ke Kapernaum untuk beberapa hari sebelum Paskah (Yohanes 2:12) (rujuk karya Pembacaan Hukum Dengan Ezra dan Nehemia (No. 250)).

 

Tahun Jubli berikutnya adalah 77 TM. Tarikh-tarikh untuk tahun-tahun sebelum Jubli ini adalah sangat penting. Tiga tahun Sabat sebelum Jubli 77 TM ini adalah 62 TM, 69 TM dan 76 TM.

 

Tahun 62 TM menandakan penghujung 62 kali tujuh masa dalam Daniel 9:25, penghapusan persepuluhan kepada bait fizikal serta kematian orang diurapi yang kedua. Dari tempoh 62 TM hingga 70 TM, bait fizikal dimusnahkan dan sistem persepuluhan dipindahkan kepada bait rohani jemaat dalam padang gurun (rujuk karya-karya Pemberian Persepuluhan (No. 161); Hukum Tuhan (No. L1) serta siri Hukum (No. 252-263)). Orang diurapi yang pertama pada akhir tujuh kali tujuh masa yang pertama adalah Nehemia. Tahun ini adalah tahun ketiga puluh dua bagi Artahsasta II (Arsakes) pada 372 SM, ketika Nehemia kembali (Nehemia 13:10-18) dan menyucikan Bait Suci dan Sabat-sabat.

 

Orang diurapi yang kedua adalah Yakobus, saudara kepada Yesus Kristus, penatua dan biskop Yerusalem yang telah dilempar batu padaa 62 TM. Dari 63 TM, tujuh kali tujuh masa yang terakhir bermula dengan penganiayaan-penganiayaan Nero dan kematian syahid Paulus dan Petrus serta permulaan waktu-waktu kesusahan, yang menjadi Perang Yahudi. 69 TM merupakan tahun Sabat sebelum penghujung 40 tahun yang diberikan kepada Yehuda sebagai tanda Yunus dari pelayanan Kristus. Yehuda telah diberikan setahun untuk sehari berdasarkan tempoh yang dibenarkan kepada Niniwe untuk bertaubat berikutan pelayanan Yunus.

 

Kristus telah bernubuat kepada Yehuda selama tiga tahun (Yunus bernubuat selama tiga hari) dan Yehuda diberikan 40 tahun berbanding 40 hari untuk Niniwe. Niniwe bertaubat; Yehuda tidak bertaubat dan tempoh tujuh tahun terakhir dalam kitar Jubli dari pelayanan Kristus menyaksikan kemusnahan Bait itu pada 70 TM, yang mengakhiri 70 kali tujuh masa dari Dekri Darius pada 421 SM dan perpindahan kewibawaan rohani dari Yerusalem kepada Jemaat tujuh era.

 

Menjelang 73 TM, Masada telah jatuh dan Yehuda telah ditawan hinggakan menjelang tahun Sabat 76 TM dan Jubli 77 TM, prosesnya telah lengkap hinggakan tahun tuaian ganda tiga iaitu 75 TM tidak terganggu untuk membenarkan pemeliharaan Sabat-sabat 76 TM dan 77 TM. Dalam kata lain, Yang Abadi telah menyelesaikan pembinasaan Yehuda dalam sistem yang telah ditetapkanNya agar mereka yang beriman masih dapat memelihara ketetapan-ketetapanNya dan bersedia dari tahun 74 TM untuk memelihara tempoh-tempoh tahun Sabat dan Jubli itu, yang merupakan sebahagian penting dari Sabat-sabat dan dipelihara berterusan. Yehuda telah dihantar ke dalam tawanan kerana roh (semangat) hukum telah dicemari. Perhentian Sabat untuk tanah sedang dicemari dan sistem Jubli telah hilang hingga ke tahap di mana orang Yahudi menjual tanah pada tahun ketujuh kemilikan individu kepada pihak-pihak ketiga dan menuntut kembali tanah tersebut pada tahun berikutnya dan seterusnya, dan dengan perniagaan dijual atau disewa sewaktu perayaan-perayaan dan sebagainya. Amalan ini memperolokkan Tuhan.

 

Pemeliharaan perhentian Sabat untuk tanah adalah kritikal kepada keberterusan kemakmuran bangsa. Hukuman untuk tidak memelihara hukum dan perhentian Sabat tanah serta tempoh Jubli adalah penawanan bangsa (Imamat 26:33-35).

 

Dari 2 Tawarikh 36:20-21, kita tahu bahawa tujuan nubuatan yang disebutkan oleh Yeremia di mana Yehuda ditawan dan Yerusalem dan tanah Yehuda terbiar kosong selama 70 tahun adalah untuk tanah itu mendapat kembali atau menikmati Sabat-sabatnya, kerana Yehuda tidak memelihara Sabat-sabat itu dan hukum dengan betul selama kira-kira 70 kali tujuh masa sebelumnya: iaitu dari pembinaan Bait Salomo iaitu zaman sejarah Israel yang ditandakan oleh kerub kedua dalam penglihatan Yehezkiel. Ianya juga patut diketahui bahawa bangsa yang digunakan untuk membinasakan Yehuda sendirinya telah dimusnahkan setelah zaman itu dan Yehuda ditubuhkan semula.

 

Bagaimanapun, selepas zaman berikutnya, iaitu selepas pembinaan Bait kedua, 70 kali tujuh masa dan setelah hukum didirikan semula oleh Nehemia; kerub ketiga dari penglihatan Yehezkiel akan berterusan untuk tempoh yang diberikan dan, setelah pencemaran taurat dan penolakan Kristus oleh Yehuda, bangsa ini dijadikan tawanan namun ia tidak akan dipulihkan sehingga akhir zaman. Hasil-hasilnya diberikan kepada satu umat lain, iaitu kerub keempat atau zaman tujuh jemaat, yang dari Pengkhotbah 6:6 nampaknya dinyatakan akan berkekalan selama 2,000 tahun dan dibubarkan dan dianiaya. Jemaat ini dilindungi dengan pembubaran (Wahyu 12:15-16).

Wahyu 12:15-16  Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16 Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. (RSV)

 

Dalam kata lain, keselamatan hanya didapati dalam pembubaran dan pelarian. Tempoh pelarian ini akan berterusan sehingga, seperti Kristus katakan:

 

Matius 10:23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.

 

Keadaan- keadaan sedang membina ke arah satu lagi penganiayaan dengan kelakuan dan penindasan mazhab-mazhab. Bagaimanapun, Israel juga dibereskan sebagai satu bangsa.

 

Perhentian Sabat untuk tanah masih lagi mandatori bagi bangsa. Sesudah pemulihan bangsa Israel dari tahun 1800an sebagai Komanwel British dan Amerika Syarikat, tahun-tahun ini menjadi hutang yang mengumpul, sama seperti tempoh penubuhan semula Yehuda di Israel dari Sabat 1948. Tempoh pendirian semula perjanjian adalah 200 tahun selama empat tempoh Jubli dari Jubli 1777/8 hingga Jubli 1977/8 dan sehingga 2027/8. Jubli terakhir adalah 1977, dan 1976 merupakan tahun Sabat sebelumnya. Tahun-tahun 1975 dan 1978 dianggap sebagai tahun-tahun cemerlang, di mana 1978 sebenarnya adalah setahun dari banjir 100 tahun. Sabat berikutnya pada 1984 didahului oleh tahun yang sangat baik dan diikuti oleh tahun yang cemerlang. Ianya baik untuk mengetahui bahawa tahun suci yang bermula pada hujung bulan Mac 1983 telah mengakhiri kemarau yang berpanjangan selama beberapa tahun di Australia. Rekod jumlah hujan pengarang menunjukkan tanpa sebarang keraguan lagi bahawa Sabat-sabat dan tahun-tahun tuaian optimum adalah hakikat yang nyata.

 

Kegagalan untuk mematuhi hukum dan, khususnya, Sabat dan Jubli telah menyebabkan Yehuda (dan Israel) terkutuk. Tanda Yunus telah diberikan kepada Yehuda pada dasar setahun untuk sehari berbanding Niniwe. Untuk tempoh 40 hari Niniwe, Yehuda diberikan 40 tahun namun, kerana Yehuda diberikan 40 tahun, dunia harus diberikan 40 Jubli untuk bertaubat dan untuk menubuhkan sistem Sabat itu. Ini belum lagi dilakukan dan kerana itu, dalam Jubli ke 40 ini, sistem dunia ini akan dirobohkan.

 

Ianya patut jelas bagi seorang ahli ekonomi ladang bahawa kos/faedah peladangan dalam tahun-tahun Jubli atau Sabat dalam keadaan tanah kering memberikan hasil yang kecil. Musim-musim Sabat yang pendam mengurangkan hasil dan menjadikan keuntungan relatif terhadap perbelanjaan lebih rendah. Penghabisan (zat) tanah memerlukan perbelanjaan baja yang meningkat bukan saja untuk tahun itu tetapi juga untuk enam tahun berikutnya. Tanaman menyingkirkan zat-zat yang tidak dapat digantikan oleh baja-baja itu lantas mengurangkan keberhasilan jangka panjang serta kualiti penampung hidup tanah tersebut. Hakisan tanah serta lain-lain kos menambahkan perbelanjaan ladang dan sektor awam dan seterusnya. Keuntungan jangka pendeknya mempunyai kos jangka panjang, yang tidak mampu ditampung bangsa dan ekologi. Sabat-sabat Tuhan harus dipelihara oleh semua bangsa. Umat Tuhan adalah satu teladan. Hukuman untuk tidak berbuat demikian adalah penawanan.

 

Australia sedang kehilangan kemampuannya untuk mengeluarkan makanannya sendiri. 70% dihasilkan di luar negara dan kadar itu meningkat. Makanan yang dihasilkan di sini juga dibawa ke luar negara tanpa sebarang faedah langsung kepada negara ini. Sistem ini adalah salah dan harus dihentikan. Kita adalah teladan dan sepatutnya memberi bimbingan dalam hal ini.

 

Tanah terus dikurangkan. Pada zaman dahulu seseorang boleh menunggang kuda di sepanjang pinggir pantai Afrika Utara dan tidak melihat sinar matahari kerana kemampuan untuk mengembara melalui hutan-hutan yang terus bersambungan di situ.

 

Dalam zaman akhir ini, tawanannya adalah berupa milenium di bawah Yesus Kristus. Mesias “membawa tawanan-tawanan” untuk memulihkan kerosakan sistematik yang telah berlaku selama 6,000 tahun. Menjelang 2027 semua tanah akan dipulangkan kepada kumpulan-kumpulan bangsanya. Penyusunan semula ini harus siap sedia untuk tuntutan-tuntutan pra-Sabat dan Jubli tahun 2025 (rujuk Hukum Tuhan (No. L1) dan karya-karya siri Hukum [252-263]).

 

Signifikans bentuk kerubim

Untuk memahami urutan peristiwa dalam Jubli terakhir ini ianya perlu pertama sekali untuk menjelaskan maksud empat kerubim atau kerub Yehezkiel. Penglihatan Yehezkiel datang dari utara dan arah haluan ini penting kepada relevans bentuknya. Bait Tuhan berada jauh di sebelah utara (Mazmur 48:2 KJV).

Mazmur 48:2 Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar.

 

Secara tradisinya, jauh di sebelah utara adalah arah Takhta Tuhan (Yesaya 14:13).

Yesaya 14:13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. (KJV)

 

Lucifer memilih untuk naik dan menjadi seperti Yang Mahatinggi.

 

Awan dan api itu adalah serupa dengan apa yang ada dalam Keluaran di mana roh Tuhan memimpin dan mendirikan Israel sebagai umat kudus dan terpisah. Apinya seperti suasa mengkilat, yang diperolehi dari tubuh Roh. Api yang menyelubungi (enfolding) melambangkan pengurungan Roh dalam batas dan keteraturan. Penyelubungan ini melambangkan hukum Tuhan dari mana kerubim diatur seperti mana Roh juga diatur dan diselubungi kerana hukum taurat berasasl dari kodrat (sifat) Tuhan dalam apa kita sertai (2 Petrus 1:4). Penyelubungan api ini juga menandakan bahawa urutan waktu empat kerubim diselubungi untuk membolehkan kemunculan mereka bersama. Takhta di atas kerubim melambangkan takhta Tuhan dari mana hakim mereka, Elohim dan El, bertakhta. Dia melayang-layang di atas kerub-kerub (atau kerubim) itu untuk melindungi mereka dan sebagai pusat khemah itu. Takhta adalah tutup pendamaian dan diletakkan di dalam khemah fizikal itu sendiri untuk melambangkan penciptaan rohani Bait rohani kekal yang teragung. Yahovah berbicara bagi pihak Yahovah Semesta Alam dalam struktur ini. Mereka berdiri di pintu gerbang timur dan kemuliaan Tuhan berada di atas mereka (Yehezkiel 10:18-19).

Yehezkiel 10:18-19   Lalu kemuliaan TUHAN pergi dari ambang pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub. 19 Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. (KJV)

 

Dalam Bilangan 9 kita perhatikan bahawa pemeliharaan Paskah merupakan ketetapan yang menjadi pengenalan umat kudus itu serta orang asing di kalangan mereka. Dari Keluaran 13:6-9, kita dapati bahawa Paskah dan Perayaan Roti Tidak Beragi adalah meterai Tuhan sebagai satu tanda pada tapak tangan kamu dan sebagai peringatan atau tanda antara mata kamu (iaitu pada dahi kamu). Ini adalah lambang atau tanda Tuhan yang mengenalpasti umat kudus “supaya hukum Tuhan ada pada bibirmu” (Keluaran 13:9 RSV). Dalam kata lain, meterai Tuhan adalah akal fikiran dan hati kamu yang ditandakan oleh tanda atau lambang antara matamu dan tanda pada tanganmu menandakan bahawa perbuatanmu bersesuaian dengan kata-katamu. Pemeliharaan Paskah dan Roti Tidak Beragi, bersama dengan Sabat mingguan, adalah identifikasi khusus jemaat Tuhan. Pemeliharaan Sabat-sabat yang lain dalam Imamat 23 menyusuli secara automatik dari meterai Paskah itu. Pendamaian itu sendirinya juga menjadi satu tanda umat Tuhan (rujuk karya Peranan Hukum Keempat di dalam Jemaat-jemaat Tuhan Pemelihara Sabat dalam Sejarah (No. 170)).

 

Tanda Binatang juga diperolehi dari konsep ini dengan hukum dan perayaan-perayaannya sendiri. Semua ini telah wujud sejak dari waktu Keluaran sebagai Easter dan ibadah hari Minggu dan pesta-pesta 25 Disember menyusuli dari pesta dan meterai atau tanda keiblisan ini (rujuk karya-karya Asal-usul Krismas dan Easter (No. 235); Kalendar Tuhan (No. 156); dan Pertikaian-pertikaian Quartodeciman (No. 277)).

 

Tiang Awan dan Api meliputi Angkatan umat kudus mula-mula dari Keluaran 14:19 dan dalam Bilangan 9:15 kita dapati bahawa awan tersebut meliputi khemah itu pada hari khemah itu didirikan supaya khemah Tuhan diliputi berterusan sebagai awan pada waktu siang dan api pada waktu malam sebagai tanda baahwa roh Tuhan berdiam atas khemah kesaksian dan berada bersama Angkatan umat kudus kerana mereka telah dipilih sebagai keimamatan. Apabila awan dan api itu naik barulah khemah itu diangkat dan digerakkan (Bilangan 9:21-23).

 

Makhluk-makhluk hidup itu mewakili empat peringkat sejarah keimamatan dan Israel. Peringkat pertama adalah khemah suci padang gurun dan zaman para Hakim. Peringkat atau kerub kedua adalah sebagai Bait Suci pertama dari Salomo hingga waktu tawanan. Peringkat ketiga adalah dari penubuhan semula selepas kepulangan hingga kemusnahan pada 70 TM dan peringkat keempat adalah sebagai era tujuh jemaat sehingga kedatangan semula Mesias (rujuk karya-karya Tabut Perjanjian (No. 196); dan Pentakosta di Sinai (No. 115)).

 

Setiap peringkat digambarkan sebagai kerub yang menutupi yang melindungi takhta Tuhan dan dengan tangan manusia (di bawah sayap-sayap itu) menyempurnakan tujuanNya di bumi. Makhluk-makhluk hidup ini telahpun digambarkan di tempat lain dalam Alkitab namun simbolisme bentuk itu mempunyai maksud yang lebih dalam lagi daripada hanya sebagai benda aneh yang dicipta dengan empat muka berlainan itu. Dalam Wahyu 4:6-8 kita lihat muka-muka yang sama namun terpisah sebagai empat makhluk hidup masing-masingnya dengan salah satu dari muka itu tetapi dengan enam sayap.

 

Wahyu 4:6-8 Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. 7 Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. 8 Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." (KJV)

 

Signifikans empat muka ini boleh dirumuskan dari penempatan serta panji-panji perang Israel dari sistem perkhemahannya yang asal. “Susunan perbarisan” Israel mula diadakan dari hari ke 20 bulan kedua Ziv pada tahun kedua Keluaran dan seperti yang diperolehi dari Bilangan 10 dan bahagian-bahagian lain adalah seperti berikut.

 

Barisan depan terdiri dari Yehuda, Isakhar dan Zebulon yang berbaris di bawah panji-panji perang Yehuda, iaitu singa. Khemah suci di bawah jagaannya menyusuli barisan depan ini. Kumpulan ketiga terdiri dari Ruben dan suku-suku sokongan Simeon dan Gad yang berbaris di bawah panji-panji perang Ruben iaitu manusia.

 

Kumpulan keempat dan bahagian terakhir badan utama didahului oleh Peralatan-peralatan Kudus khemah suci. Khemah suci sentiasa didirikan sebelum kedatangan semua itu di tempat perkhemahan yang baru. Kumpulan keempat ini terdiri dari Efraim bersama dengan suku Manasye yang separuh dan suku Benyamin. Semua ini berbaris di bawah panji-panji Efraim, iaitu lembu jantan namun ini juga kemudiannya kadangkala digambarkan sebagai lembu hutan.

 

Barisan belakang terdiri dari Dan diikuti oleh Asyer dan kemudian Naftali. Mereka berbaris di belakang panji-panji perang Dan, iaitu burung nasar/rajawali (walaupun ular atau reptilia beracun juga melambangkan suku ini – mereka merupakan sengat pada ekor). Kumpulan Tabut Perjanjian mendahului Angkatan itu sebagai kumpulan pembuka.

 

Apabila Angkatan ini berkhemah, orang Lewi berkhemah di keliling khemah suci dan suku-suku akan berkhemah di luar mereka mengikut divisi mereka masing-masing. Dari Bilangan 2 kita pastikan bahawa: di sebelah timur adalah Yehuda dan kemudian Isakhar dan Zebulon; di sebelah selatan adalah Ruben dan di sebelahnya Simeon dan kemudian Gad; di barat adalah Efraim, seterusnya Manasye dan kemudian Benyamin; di utara adalah Dan dan kemudian Asyer dan kemudian Naftali.

 

Aturan perkhemahan ini tidak pernah berubah dan atas sebab inilah Yehezkiel melihat penglihatan ini datang dari utara dengan muka manusia di depan (Yehezkiel 1:10), iaitu Ruben di selatan. Muka singa pada sebelah kanan adalah Yehuda di timur. Muka lembu jantan pada sebelah kiri adalah Efraim di barat dan muka burung rajawali di belakang adalah Dan di utara yang melihat arah dari mana mereka telah datang.

 

Susunan bangsa ini di keliling khemah suci itu tidak berubah dan atas sebab ini Yehezkiel menyatakan bahawa mereka masing-masingnya berjalan lurus ke depan tanpa berbalik. “Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan.” (Yehezkiel 1:12).

 

Susunan ini juga menggambarkan sistem cakerawala di sekeliling takhta Tuhan, yang kita lihat dalam Wahyu 4:1 hingga 5:14. Terdapat dua puluh empat tua-tua atau imam yang dibahagikan kepada dua belas sistem yang diwakili oleh suku-suku itu dalam empat divisi pentadbiran.

 

Di tengah-tengah Angkatan adalah khemah suci dan Roh Tuhan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Bara api yang menyala itu adalah pentahiran Angkatan tersebut seperti mana Yesaya disucikan oleh bara itu dan juga ini melambangkan korban dan kemudiannya Roh dari Pentakosta.

 

Setiap satu dari ini mempunyai empat sayap, dua dari sayap ini saling menyentuh dan memainkan peranan lingkaran pertahanan perkhemahan yang melambangkan kesatuan dan perlindungan fizikal bangsa dan khemah itu. Dua sayap yang menutupi badan melambangkan perlindungan rohani individu yang disempurnakan sebagai hamba Tuhan.

 

Empat kerubim ini digambarkan sebagai mempunyai roda di atas tanah, masing-masingnya ada sebuah roda dan buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Lingkar dan nap dan mata roda-roda itu adalah fungsi umat kudus yang perlu kepada rencana keselamatan yang berterusan yang berkembang maju dengan setiap roda yang semakin dekat kepada hadirat Tuhan. Nap melambangkan kesatuan roh kepada tengah khemah atau takhta Tuhan dan lingkar melambangkan kesatuan seluruh Angkatan. Patut diingati bahawa kerub keempat bagi tujuh jemaat sebenarnya adalah blok-blok binaan rohani Bait Tuhan. Atas sebab inilah Yehezkiel menyatakan dua kali bahawa Roh makhluk-makhluk hidup itu ada dalam roda-roda tersebut. Roh Kudus adalah cara dengan apa Angkatan harus mencapai keadaan ini.

 

Penebusan rohani Angkatan ini dilambangkan oleh roti-roti pada Pentakosta. Setelah Paskah menebus dosa dan Perayaan Roti Tidak Beragi disajikan sebagai simbol pentahiran tanpa dosa (sebagai badan yang dijaga oleh sayap-sayap kerub) lalu ragi baru diletakkan ke dalam dua roti pada Pentakosta melambangkan ragi baru kesungguhan dan kebenaran sebagai ragi Roh Kudus. Dua roti ini melambangkan keduaan keselamatan kepada Israel dan Yehuda, kepada orang Israel dan bangsa lain di bawah Mesias Harun dan Mesias Israel.

 

Keselamatan ini digambarkan oleh Zakharia sebagai dua pohon zaitun pada sebelah kanan dan kiri kaki lampu (bagi tujuh era kerub terakhir) – Mesias Harun pada permulaannya dan Mesias Israel pada penghujungnya mencurahkan Roh Yang Abadi pada bumi melalui dua pipa emas. Keduaan simbol ini juga ada dalam ulangan nabi-nabi yang mengiringi.

 

Empat kerubim atau peringkat umat kudus mempunyai dua puluh empat segi yang dilambangkan oleh dua puluh empat tua-tua pada Wahyu 4:9. Dua puluh empat ini adalah simbol-simbol dua puluh empat divisi keimamatan yang melayani yang diperincikan pada 1 Tawarikh 24:1-6 dan dalam susunan seperti yang diperincikan dari ayat-ayat 7-18.

 

Pembahagian atau susunan keimamatan ini adalah pada dasar dua orang untuk setiap suku. Juga terdapat dua elohim untuk setiap suku atau divisi. Kita boleh merumuskan bahawa ini juga digambarkan oleh penomboran hakim-hakim dan para rasul pada dasar seorang untuk setiap suku iaitu dua belas dalam tiap jenis.

 

Sebagai tambahan kepada dua puluh empat divisi Bait, iaitu bagi kerubim kedua dan ketiga, juga terdapat dua puluh empat hakim; dua belas hakim bertugas di bawah khemah atau kerub pertama sebagai zaman hakim-hakim dan dua belas rasul yang dilantik sebagai hakim-hakim untuk pemulihan Milenium. Dan dengan demikian memberikan dua puluh empat tua-tua simbolik bagi dua puluh empat divisi yang melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan sambil tempoh-tempoh tugasan mereka digabungkan di bawah Tuhan. Pada waktu ini empat kerubim atau makhluk itu mendapat enam sayap, memperolehi dua sayap akhir iaitu kekekalan rohani dengan Tuhan Semesta Alam. Status ini disamakan dengan status serafim atau pangkat-pangkat malaikat yang lebih tinggi. Dengan itu, umat pilihan mempunyai status elohim atau theoi yang dianugerahkan pada mereka.

 

Zakharia 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai mereka. (KJV)

 

Maka dengan itu, orang yang tersandung akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Elohim seperti Malaikat Yahovah yang mengepalai mereka. Teks ini membentuk satu urutan berfasa. Malaikat Yahovah merupakan elohim Israel dari Mazmur 45:6-7. Elohim ini adalah Kristus dari Ibrani 1:8-9. Keluarga Daud atau umat pilihan akan menjadi elohim seperti Kristus sendiri. Mereka akan menguatkan mereka yang tersandung (yang lemah) dari pemulihan Mesias pada akhir zaman (rujuk karya-karya Umat Pilihan Sebagai Elohim (No. 1); Malaikat YHVH (No. 24); dan Pra-Kewujudan Yesus Kristus (No. 243)).

 

Tempoh akhir Angkatan menunjukkan empat makhluk hidup di keliling takhta Tuhan namun aturan Angkatan untuk tempoh kelima ini telah diubah. Penempatan suku-suku yang membabitkan gerakan-gerakan Yehuda, Ruben, Efraim dan Dan adalah subjeknya tersendiri. Kedudukan suku-suku dalam Yehezkiel 48:31 dan seterusnya, mengikut pintu gerbang juga mengubah kedudukannya mengikut pintu gerbang dan tanah (Yehezkiel 48:1-29).

 

Pembahagian suku-suku untuk 144,000 itu juga berkaitan dengan konsep-konsep ini. Dan digabungkan dengan Efraim sebagai suku Yusuf dan Manasye menjadi sukunya sendiri untuk bahagiannya seperti juga Lewi. Pembahagian ini adalah untuk tujuan keimamatan yang baru (Wahyu 7:4-8) (lihat juga karya Kota Tuhan (No. 180)).

 

Wahyu 7:4-8 Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu, 6 dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu, 7 dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu, 8 dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu. (KJV)

 

Dalam pembahagian ini Dan digabungkan kepada Efraim sebagai suku gabungan Yusuf agar Lewi dapat mengambil tempatnya di antara keimamatan Melkisedek dalam zaman akhir – namun Dan mengambil terus pusakanya dalam sistem fizikal sebagai hakim Israel.

 

Kerubim juga bersatu dengan Mesias dalam fasa akhir ini. Aspek sistem milenium ini dibincangkan di tempat lain.

 

Nota

Penetapan bulan Adar dan (We)Adar pada 597 SM ditentukan dengan fasa-fasa bulan. Judaica membuat catatan tentang tawanan itu dan menetapkan 2 Adar pada 15/16 Mac 597 SM.

 

Encyclopaedia Judaica, Volume 6, artikel Ezekiel, halaman 1082, nota kaki 1 menyatakan:

 

Perhitungan tahun dalam tarikh-tarikh itu bermula dari buangan Raja Yoyakhin (1:2, 33:21; 40:1), yang boleh ditentukan tarikhnya dengan sebuah tawarikh Babilon kepada 2 Adar (tengah Mac) 597. Bagaimanapun, II Tawarikh 36:10 mengatakan bahawa buangan tersebut bermula pada “pergantian tahun” – iaitu, bulan berikutnya, Nisan, permulaan tahun ke 8 Nebukadnezar (II Raja-raja 24:12). Maka era buangan bermula pada bulan Nisan (April) 597, dan tahun-tahunnya, seperti tahun-tahun regnal Babilon, berjalan dari Nisan ke Adar.

 

Ini tidak betul. Orang Yahudi menyebut Adar 1 sebagai Adar dan Adar 2 sebagai dan Adar atau WeAdar. Mereka tidak menggunakan istilah-istilah Adar 1 dan 2. Ianya sekadar Adar dan Adar.

 

Rujukan kepada pergantian tahun itu dalam 2 Tawarikh 36:10 merujuk kepada ekuinoks dalam Mac. Ia tidak merujuk kepada bulan Nisan. Rujukan Alkitab kepada pergantian tahun untuk Pondok Daun juga bermakna dalam tempoh ekuinoks September. Ekuinoks vernal (musim bunga) jatuh dalam WeAdar sebanyak tujuh kali dalam setiap kitar sembilan belas tahun. Dengan itu tiada percanggahan apa sekalipun antara Tawarikh Babilon dan 2 Tawarikh tentang isu tawanan itu.

 

Rujukan Yehezkiel adalah kepada tahun ketiga puluh. Rujukan tersebut bukanlah kepada sebarang tahun ketiga puluh untuk sebarang raja atau sistem yang dikenali. Pernyataan mudah ini dianggap difahami dalam teks Perjanjian Lama ini.

 

Terdapat satu lagi karya perbaikan oleh Whiston, yang tidak betul, yang berasaskan struktur tahun-tahun regnal yang bermasalah. Kadangkala sedikit kekeliruan berlaku dari ini.

 

Menentukan Bulan-bulan Baru untuk 597 menunjukkan bahawa terdapat WeAdar dalam tahun itu.

 

Bulan Baru jatuh pada 12 Mac pada jam 1500 waktu Yerusalem LMT. Bulan Baru berikutnya jatuh pada 11 April pada jam 0733. Ekuinoks jatuh pada 27 Mac pada jam 1333 waktu Yerusalem LMT.

 

Ianya lebih dari 14 hari lengkap dari 12 Mac 597 hingga 27 Mac 597 dari petang ke petang di mana kita ada enam belas hari. Oleh itu, Mac tidak mungkin merupakan Bulan Baru yang paling dekat dengan ekuinoks dan 11 April pada jam 0733 adalah Bulan Baru Nisan. Maka kita ada WeAdar dan dua haribulan WeAdar adalah 14/15 Mac, sekalipun dengan menganggap 13 Mac sebagai permulaan bulan dan bukan 15/16 Mac seperti yang dianggap Judaica.

 

Maka tawanan ini berlaku pada pergantian tahun, iaitu pada waktu ekuinoks, yang berada dalam WeAdar dan pada 2 WeAdar atau 14/15 Mac atau 15/16 Mac mengikut perhitungan Yahudi.

 

Dengan itu, tahun dihitung dari permulaan tahun sebelumnya pada April 598 SM.

 

Maka, April 597 SM adalah permulaan tahun kedua. 596 SM adalah permulaan tahun ketiga. 595 SM adalah permulaan tahun keempat dan 594 SM adalah permulaan tahun kelima tawanan Yoyakhin (rujuk karya Pembacaan Hukum Dengan Ezra dan Nehemia (No. 250)).

 

q