Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[135]

 

 

 

Saksi Saksi (termasuk dua Saksi)

(Edition 4.0 19950923-20000708-20070906-20081228)

 

Karya ini adalah mengenai identiti para saksi dan mengajukan satu-satunya sumber pengenalan secara Alkitab. Dua alternatif yang giat akan dibincangkan begitu juga dengan pilihan yang melibatkan perjalanan masa. Namun penyelesaian yang mungkin dilupakan ini adalah satu kemungkinan yang penting dan menarik. Pelbagai istilah digunakan bagi Dua Saksi yang berdiri di Gunung Kaabah di Yerusalem pada Zaman Akhir. Istilah ini adalah Dua Saksi, Dua Kaki Dian dan Dua Dian. Ia juga merujuk kepada Dua Pohon Zaitun atau Dua Kaki Dian Emas yang berdiri dihadapan Allah Dunia ini.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 1995, 1997, 2000, 2007, 2008  Wade Cox)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Saksi Saksi (termasuk dua Saksi)

Bahagian 1: Dua Saksi

 


Saksi-saksi adalah dua kandil yang berdiri dihadapan Allah semesta alam.  Mereka memberikan kuasa rohani yang sangat kuat.  Mereka membawa satu kandil sebagaimana setiap tujuh Jemaat membawa satu kandil.  Jadi, mereka adalah alat-alat Allah yang sangat kuat.  Dalam bahagian 1, kita akan menggambarkan kemungkinan siapa mereka sebenarnya, dan kita juga akan mempelajari konsep jangka masa dari 1996, yang menandakan berakhirnya zaman kefasikan.  Dalam bahagian 2, kita akan mempelajari konsep lain tentang Saksi-saksi yang merangkumi jurusan nubuatan yang lebih luas.

 

Kita akan memulakan perhitungan detik-detik akhir tiga puluh tahun yang mana akan mengakhiri Tahun Yobel ini dan mengakhiri 2,000 tahun daripada empat puluh Tahun Yobel zaman akhir (liha karya Tiga Puluh Tahun yang Terakhir: Pergelutan Akhir (No. 219)).  1996 adalah hari peringatan yang ke-3000 kemasukan Daud di Jerusalam.  Terdapat banyak fakta-fakta penting yang timbul dari tahun 1996.  Ia akan mengambil masa tiga puluh tahun hingga ke tahun 2026 untuk mengakhiri Milenium dan zaman setan, dan menyediakan segala bangsa untuk penuaian sebelum Tahun Yobel 2027-28.

 

Di antara jangka masa tersebut dua saksi akan mengambil tempat.  Ia kelihatan dengan jelas bahawa dua daripada saksi akan bermula nubuatannya untuk tiga puluh tahun berikutnya.  Kita akan meniliti kemudian mengenai kemungkinan masa penginjilan mereka dan urutan peperangan zaman akhir.  Karya ini adalah mengenai dengan saksi-saksi.

 

Ukuran Bait Suci dirujukkan di Wahyu 11:1-2.

Wahyu 11:1-2  Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.  2 Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."

 

Proses mengukur Bait Suci ini adalah aktiviti spesifik zaman akhir sebelum aktiviti-aktiviti dua saksi yang dirujukkan dalam Wahyu 11:3.  Tiada pemisah dan ia bukanlah satu kebetulan bahawa ia akan berlaku serta merta ke dalam hal tentang saksi-saksi.  Ukuran Bait Suci adalah aktiviti yang mendahului kedatangan saksi-saksi.  Kita adalah Bait Suci Allah.  Ukuran Bait Suci adalah penentuan siapa yang beradalah didalam Bait Suci Allah dan siapa yang layak untuk terus menjadi batu hidup Bait Suci Allah.  Sesiapa yang tidak layak, dan terdapat bilangan yang ramai yang akan ditentukan untuk menjadi tidak layak, akan dibuang.  Ukuran Bait Suci dan proses keseluruhan pembuangan tiga gembala dalam satu bulan dijelaskan, sebagaimana urutan simbolisme proses keseluruhan dalam Ezekiel 34 dan beberapa ayat yang menyentuh dengan konsep-konsep tersebut didalam karya Pengukuran Kaabah (No. 137).  Walau bagaimanapun, karya ini secara spesifik menerangkan mengenai dua saksi dan pilihan-pilihan, dan terdapat beberapa pilihan siapa mereka sebenarnya.

 

Wahyu 11:3-4  Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.  4 Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.

 

Satu perkara yang pasti ialah bahawa kedua-dua saksi tersebut tidak mati dan merea tidak dibunuh sehingga tugas mereka selesai.  Tugas ini akan terus membawa kepada kedatangan Mesiah dan mereka akan dibangkitkan.

 

Pengakuan yang dibuat bagi dua saksi-saksi seringkali kelihatan ganjil.  Terdapat orang yang mempunyai sifat-sifat sebagai saksi-saksi sepanjang masa.  Tetapi secara ringkas, saksi-saksi tersebut tidak mati sekarang, dan dunia ini tidak akan ragu-ragu apabila saksi-saksi tersebut berada di planet ini.  Saksi-saksi ini tidak akan membuat nubuatan-nubuatan palsu.  Terdapat orang yang telah menjadi pendeta-pendeta dalam mana-mana Jemaat di dunia ini pada abad yang kedua puluh dan sekarang sudah meninggal dunia.

 

Ukuran Bait Suci mengambil tempat mengikut urutan aktiviti yang mendahului tempoh 1,260 hari atau empat puluh dua bulan.  Kedua-dua adalah dalam jangka masa yang sama tetapi diterangkan berlainan.  1,260 hari adalah empat puluh dua bulan atau tiga setengah tahun.  Mereka semuanya dalam skala masa yang sama tetapi diterangkan secara berlainan.  Kita mungkin membuat kesimpulan mengenai maksud dua skala masa tersebut.  Ia kelihatan bahawa kita meneliti dua skala masa yang berlainan dalam ayat Wahyu.  Satu skala atau tempoh, berdasarkan setahun untuk sehari, menggambarkan 1,260 hari kesengsaraan mengikut dasar setahun untuk sehari, dan skala yang satu pula mewakili tempoh sebenar tiga tahun setengah yang lebih pendek.  Kita tahu bahawa terdapat tempoh sebenar kesengsaraan 1,260 tahun dari 590 sehingga 1850 yang mana memperlihatkan Jemaat dianiaya oleh heararki jemaat yang diberi istilah Church of the Whore (Jemaat Persundalan).  Inilah sistem yang dirujukkan didalam Wahyu 7:1-18.

 

Tempoh saksi-saksi diberi sebagai 1,260 hari diberi pakaian karung.  Tempoh ini adalah sama dengan tempoh dimana ruang diluar Bait Suci telah diruntuhkan dibawah kaki, bersama dengan Kota Suci iaitu Yerusalem.

 

Kita boleh katakan, dan ia sudahpun dikatakan bahawa 1,260 tahun sehingga 1850 memperlihatkan kehancuran Yerusalem dibawah kaki sistem keseluruhan sepanjang tempoh tersebut mempelihatkan Kota Suci dan Israel hancur dibawah kaki.  Dari 590 sehingga 1850 tiada kota yang teguh untuk Israel dan tanahnya selalu menjadi rebutan dan perjuangan orang-orang Eropah dan Islam.  Nubuatan tersebut tidak melihat dua orang yang berdiri di Yerusalem.  Penganut-penganut Advent membentangkan isu bahawa dua saksi-saksi tersebut adalah Perjanjian Lama dan Baru.  Mereka mengatakan bahawa Perjanjian-perjanjian tersebut telah dikuburkan kedalam tanah sewaktu Revolusi Perancis dan mereka mengistiharkan bahawa Alkitab sudah mati dan seterusnya sistem telah berakhir pada penghujung Revolusi Perancis.  Walau bagaimanapun, itu bukanlah penghujung tempoh dan mereka tidak diangkat ke syurga.  Tiada yang terjadi dari tahun 1850.  Revolusi Peranci adalah dari tahun 1793 hingga 1850.  Jemaat-Jemaat moden, termasuk pergerakan Adventist, cuba mengaku bahawa perkara-perkara ini sudahpun berlalu, jadi mereka boleh mengelakkan isu-isu Wahyu sebab Wahyu adalah dokumen yang menakutkan.  Yang lain telah membangunkan konsep-konsep tempat dan keselamatan.

 

Tempoh saksi-saksi ini melihatkan dua nabi yang menyebabkan hujan berhenti semasa tempoh nubuatan mereka.  (Sekarang, ia mestilah diperhatikan bahawa hujan telah turun sewaktu 1,260 tahun tersebut.)  Saksi-saksi nubuatan berpakaian karung untuk jangka masa tiga tahun setengah.

 

Wahyu 11:5-14  Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.  6Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.  7Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.  8Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.

 

Kota tersebut dengan jelas adalah Yerusalem.  Orang-orang adventist mempunyai masalah disini sebab Paris bukanlah tempat dimana Kristus disalibkan.

 

9 Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.

 

Orang yang berbagai lidah dan bangsa akan membentuk satu bilangan orang yang besar.  Dengan jelas, ia hanya boleh dilakukan dalam zaman komunikasi yang canggih.  Dengan jelas, seluruh dunia melihat orang-orang ini berlimpangan di jalan-jalan dan mereka tidak dibenarkan untuk dikubur.  Ini mungkin ini dalah satu rujukan kepada tradisi lama bahawa seseorang tidaklah secara legal mati dibawah hukum Judah kecuali dia telah mati tiga hari dan tiga malam.  Ada juga kemungkinan bahawa kita sedang menunggu skala masa nubuatan yang semakin pendek, kemudian skala tahun dan kemudian skala hari.

 

10 Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.

 

Ini tidak pernah terjadi.  Jadi, dengan jelas ia adalah satu kejadian akan datang.

 

11Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.

 

Ini tidak pernah terjadi.  Jadi, dengan jelas, ia adalah kejadian pada masa hadapan.

 

12 Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat."  13 Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.  14 Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul.

 

Terdapat beberapa saranan terhadap ayat ini.  Pertama ialah bahawa saksi-saksi tidak boleh dibunuh sehingga tugas mereka selesai.  Saksi-saksi berdiri dihadapan Allah semesta alam iaitu Iblis (2Kor. 4:4).  Tetapi, mereka disana untuk bersaksi menentang dia dan sistem dunia.  Tiada yang akan kutuk kecuali dikutuk dari mulut dua saksi.  Itu adalah saranan Alkitab.  Dunia tidak boleh dikutuk kecuali ia dikutuk dari mulut dua saksi dan itulah sebab mereka dua dan mengapa mereka berdiri bersama-sama menentang allah semesta alam.  Pada akhir 6,000 tahun sistem planet, Iblis dan iblis kemudiannya akan dikutuk melalui sistemnya.

 

Mereka yang cuba membunuh saksi-saksi tersebut akan dibunuh dengan cara yang sama.  Sebagaimana orang-orang melayan saksi-saksi, mereka juga dilayan dengan cara yang sama.  Itulah prinsip Alkitab bagaimana kita menghakimi, dan dihakimi, dan itulah apa yang terjadi terhadap orang-orang ini.  Allah melayan mereka dengan cara mereka menghakimi saksi-saksi.  Sistem penghakiman ini diperkenalkan dengan saksi-saksi.  Ini adalah pemulihan yang memulakan sistem penghakiman yang akan dilaksanakan and kuatkuasakan boleh Mesiah pada kedatangannya.  Ini adalah kuasa Elia.  Elia mempunyai kuasa untuk memanggil api dari syurga untuk menentang imam kepada tuhan-tuhan sesat, (1Raja-raja 18:1-46) dan mereka yang akan mencederakan dia (2 Raja-raja 1:10-15) atau kelakuan-kelakuan yang tidak menunjukkan hormat kepada penginjil-penginjil yang dilantik oleh Allah sebagaimana lihat lihat Elisha juga (2Raja-raja 2:23-24).  Elisha mampunyai kuasa terhadap air (2Raja-raja 2:19-22) dan terhadap hujan.  Syurga ditutup disebabkan oleh dosa orang-orang yang terbukti dalam mulut saksi-saksi (1Raja-raja 8:35; petikan. Imamat 26:19; Ulang.11:17).  Kuasa Elia ini adalah penting.  Ia digunakan melalui beberapa cara dan mempunyai beberapa aplikasi.

 

1Raja-raja 8:34-36 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka.  35Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka,  36maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, --karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti--dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.

 

Kita melihat kepada dua bahagian umat pilihan.  Hamba-hamba Allah (roda bahagian dalam) dan orang-orang Israel iaitu roda bahagian luar kereta kuda tersebut.

 

Imamat 26:19 dan Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kaubanggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga.

 

Inilah hukuman dosa.  Saksi-saksi hanya membawa dosa-dosa planet ini kepada akibatnya sendiri.

 

1Raja-raja 17:1 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan."

 

Elia adalah orang Gilead.  Gilead adalah kaum atau keluarga dalam teritori Allah (1Tawarikh 3:14) yang tinggal di Gilead.  Mereka adalah penduduk sebelah Timur Yordan.  Ingat, terdapat tiga suku kaum yang tidak masuk ke tanah yang dijanjikan and warisan mereka adalah diluar Israel – dan mempunyai implikasi untuk zaman akhir.  Warisan luaran terletak di Manasseh, Gad dan Rubin.  Mengambil penaklukan Israel sebagai nubuatan yang terdahulu (yang pasti dari kejatuhan Jeriko; lihat karya Kejatuhan Yerikho (No. 142)), Gad adalah kaum yang besar diluar Israel pada zaman akhir.  Mereka menghantar tentera ke Israel bersama-sama dengan Rubin dan Manasseh untuk mengambil warisan tertentu.  Gad dan Rubin mengambil tempat yang berlainan.  Rubin, Simeon dan Gad adalah dibahagian selatan dan warisan mereka adalah diluar Israel.  Manasseh berada dibahagian barat.  Jadi terdapat dua suku dibahagian selatan dan satu dibahagian barat yang akan masuk ke Israel pada zaman akhir.  Suku kaum tersebut kelihatan mengambil warisan mereka sebagai sebahagian daripada pembahagian dibawah perjanjian hak kelahiran yang diberikan kepada Ephraim.  Mereka adalah penduduk yang berlainan ditengah-tengah Ephraim dan Manasseh yang mana mereka perjuangankan dibawah Jephthah (Hakim-hakim 11:4).

 

Nama Gilead besar kemungkinan di ambil daripada nama rugged country (wilayah berbukit) yang berdekatan dengan dataran yang subur di Bashan.  Kawasannya diduduki oleh Arnon disebelah selatan, lembah Yordan disebelah barat, bahagian selatan-utara Jabok dan padang pasir dibahagian timur, dan had Bashan beberapa batu di selatan Yarmuk dibahagian utara.  Warisan Gad adalah kawasan yang lebih teruk daripada Manasseh.  Warisan kedua-dua mereka berada diluar Israel yang lebih sesuai melewati Yordan.  The Interpreter’s Dictionary of the Bible mempercayai bahawa Gilead terbukti sebagai suku yang sejajar dengan Rubin dan Dan Dan bersamaan dengan Allah.  Pendudukan awal dengan Ephraim dan manasseh tidak menunjukkan apa-apa rekod mengenai warisan Rubin dan Gad dan kedudukan mereka di Ephraim atau kepentingan warisan mereka diluar Israel pada zaman akhir sebagaimana yang disimbolkan oleh penyeberangan untuk mengambil Israel dalam contoh pertama dibawah Yoshua.  Itu adalah nubuatan dan juga fakta sejarah.  Dengan maksud yang luas, ia diperbesarkan jauh ke utara di Bashan and juga lebih dari Yarmuk.  Sebagai akibat ketidakjelasan ini, Wilayah Manasseh kadang-kadang disebut sebagai bertindih dengan Gilead.  Walau bagaimanapun, biasanya hanya suku Ruben dan Gad sahaja yang menetap disana.  Jadi, Rubin dan Gad telah menduduk tanah yang sama.  Ia kelihatan bahawa terdapat kerajaan bebas yang telah didirikan di Gilead dibawah Pekah, anak Remaliah, dari dua puluh tahun ditentukan dalam pemerintahannya dalam 2Raja-raja 15:27.  Ini kelihatan telah terjadi pada 750 BCE sewaktu akhir-akhir pemerintahan Jeroboam II.  Dia memerintah disana sehingga 735 BCE.  Dia membunuh pendahulunya dengan bantuan orang-orang Gilead (2Raja 15:25).  Kemudian dia cuba menyatukan wilayah-wilayah disekeliling untuk menentang Asiria.  Orang-orang Asiria mengalahkan dia dan membawa semua penduduk Gilead di Israel (2Raja-raja 15:29) dan sejak dari masa itu ia bukan lagi sebahagian daripada kerajaan.  Jadi, mereka telah dibawah sebagai tawanan disebabkan penentangan mereka terhadap orang-orang Asiria sebelum Israel sendiri diambil sebagai tawanan.  Gad dan Rubin dan kawasan timur bahagian Manasseh menjadi tawanan sebelum Israel menjadi tawanan. 

 

Elia boleh dikenali sebagai orang Gad, datang dari kawasan warisan Israel melebihi Yordan.  Ini mempunyai kepentingan untuk zaman akhir jika kita menerima bahawa simbolisme tentang warisan diluar Israel mempunyai kepentingan bagi saksi-saksi dan pembagian suku kaum.  Jika kita melihat kepada fungsi dalam zaman akhir nubuatan, ia tidak datang dari Ephraim atau Manasseh.  Elia adalah orang Gad.  Dari kuasa yang diberikan kepada Elia, musim kemarau, api dan cuaca-cuaca, kita boleh melihat bahawa saksi-saksi adalah didalam kuasa Elia sebagaimana yang dijanjikan dari Maleakhi 4:5-6.

 

Maleakhi 4:5-6 Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu.  6Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

 

Kuasa nabi ini bukan sahaja dalam perkara melakukan mujizat-mujizat, tetapi juga mengenai pembentukan semula perhubungan keluarga didunia ini supaya ia boleh diselamatkan.  Yohanes Pembaptis adalah pelopor kepada nabi ini tetapi dia bukan nabi.

 

Matius 11:12-14 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes  14dan--jika kamu mau menerimanya--ialah Elia yang akan datang itu.

 

Oleh itu, Yohanes adalah Elia.  Tetapi terdapat juga yang lain yang didalam roh nabi (lihat juga Mrk. 9:11-13).

 

Matius 17:10-12  Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11Jawab Yesus: "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu  12dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka."

 

Walau bagaimanapun, Yohanes Pembaptis bukanlah Elia mengikut kesaksiannya (Yohanes 1:21).  Kristus mengatakan bahawa dia telah memenuhi fungsi tersebut tetapi ia akan timbul dalam kuasa yang lebih kuat pada zaman akhir dibawah Elia.

 

Pemulihan segala perkara akan terjadi dibawah sistem zaman akhir (Mat. 17:11).  Saksi-saksi mempunyai kuasa-kuasa tersebut.  Pemulihan segala perkara termasuk Tahun-tahun Yobel dan Bulan-bulan Baru bersama dengan semua struktur kerajaan Allah dan pengetahuan.  Tiada seorang guru di planet ini yang pernah melakukan semua perkara ini sehingga kini.  Perkara-perkara ini akan terjadi.

 

Kristus tidak memula mengajar sehingga Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara.  Apabila Yohanes selesai dengan penginjilannya,  Kristus kemudian mula mengajar.  Allah tidak memberikan Kristus tugas sehingga Yohanes selesai.  Dengan cara yang sama, Mesiah tidak akan datang sehingga saksi-saksinya selesai.

 

Terdapat dua alternatif dalam meneliti saksi-saksi.

 

Alternatif Pertama

Alternatif pertama ialah bahawa perkataan tersebuat adalah harfiah dan Elia telah diangkat terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas dalam persediaan untuk Mesiah, dan satu daripada atau mendahului saksi-saksi.  Jadi, kemungkinan bahawa Elia and seorang lagi (akan diketahui nanti) boleh dibawa untuk saranan dan tidak boleh diketepikan.  Terdapat hanya dua orang didalam Alkitab yang secara spesifik tidak mati.  Alkitab sangat spesifik dengan mereka yang diambil.  Philip juga telah diambil oleh Allah dari khayal orang Ethiopia tetapi dia tidak kembali dan meninggal dunia (Kisah 8:39-40).

 

Jika Elia satu daripada saksi-saksi, dia mestilah digabungkan dengan yang lain untuk berdiri di Yerusalem.  Calon yang paling besar kemungkinan boleh ditentukan dari Alkitab.  Terdapat hanya dua orang sahaja yang telah diambil sebelum kematian dari cerita alkitab.  Mereka adalah Elia dan Enok.  Jika ini betul, nabi Yeremia 4:15 mendahului mereka, sebab Dan-Ephraim bukan juga sebagai nabi.  Enok adalah yang pertama diangkat.  Fungsinya ialah untuk bersaksi kepada generasi sebelum air bah.  Satu telah diambil dari sebelah banjir dan satu lagi dari sebelah ini banjir, sebab saksi-saksi perlu untuk memperluas dan memperlihat rangkaian kesatuan pemerintahan dan pemusnahan Iblis.  Dalam kebenaran Enok, bumi telah diadili dan dimusnahkan.  Sebab mengapa Enok sangat penting ialah kewujudan sebelum air bah yang berkaitan dengan Nephilim dan kemusnahan bumi sehingga dan sepanjang air bah.  Kemusnahan bumi sepenuhnya akan berlaku pada penghujung 6,000 tahun.  Jadi, kita mempunyai satu penyingkiran dibawah air bah yang diadili terhadap Henok.

 

Kejadian 5:18  Setelah Yared hidup seratus enam puluh dua tahun, ia memperanakkan Henok.  19 Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  20 Jadi Yared mencapai umur sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu ia mati.  21 Setelah Henok hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Metusalah.  22 Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  23 Jadi Henok mencapai umur tiga ratus enam puluh lima tahun.  24 Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah.  25 Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh.  26 Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  27Jadi Metusalah mencapai umur sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu ia mati.  28 Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki,  29 dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya: "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh TUHAN."  30 Dan Lamekh masih hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  31 Jadi Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu ia mati.  32 Setelah Nuh berumur lima ratus tahun, ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet.

 

Dunia tidak dimusnahkan sehingga Methuselah meninggal dunia.  Allah menghantar banjir pada tahun kematiannya.  Methuselah telah dibenarkan, sebagai anak Henok, dan dibesarkan dalam kebenaran, untuk hidup dan bumi tidak dimusnahkan semasa anak Henok dan cucunya masih hidup dalam planet.  Adalah dalam anak cicit Henok Allah membentukkan kapal yang seterusnya untuk menyelamatkan keturunan Adam.  Henok adalah bapa Methuselah.  Dia bukan, kerana Allah mengambil dia.  Tetapi tiada seorangpun yang melihat Allah (Yohanes 1:18).  Henok juga bukan roh yang dibangkitkan dari kematian.  Kristus adalah yang pertama lahir dari kematian (Kol. 1:18).  Jadi, Henok tidak diambil dahulu sebelum Yesus Kristus.  Yesus Kristus adalah kepala kebangkitan.  Dia adalah makhluk yang pertama dibangkitkan dan manusia yang pertama menjadi Roh.  Oleh itu, Henok tidak diambil sebagai Roh Makhluk.  Henok adalah sama ada mati atau dia telah diangkut melalui masa.  Ini hanya boleh berlaku jika masa wujud sebagai proposisi bukan linear (tidak sejajar).  Elia juga tidak diambil. Dia biasanya dipercayai sebagai sudah mati, sama seperti semua orang selain daripada Kristus. Hal spiritual tidak berlanjutan sehingga kebangkitan (lihat karya tulis Kebangkitan Orang yang Sudah Mati (No. 143) dan Kerajaan Allah yang Berkekalan (No. 144)).

 

2Raja-raja 2:1-17 Menjelang saatnya TUHAN hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.  2 Berkatalah Elia kepada Elisa: "Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel.  3 Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya: "Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke sorga?" Jawabnya: "Aku juga tahu, diamlah!" 4 Berkatalah Elia kepadanya: "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke Yerikho." Tetapi jawabnya: "Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yerikho. 5 Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya: "Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke sorga?" Jawabnya: "Aku juga tahu, diamlah!" 6 Berkatalah Elia kepadanya: "Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya: "Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya.  7 Lima puluh orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.  8 Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. 9 Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat dari padamu." Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." 10 Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi."

 

Ini bukan untuk mengecewakan Elisa, sebab dia harus mempercayai dengan segala hatinya bahawa dia tidak mempunyai kuasa penuh Roh Suci untuk melaksanakan perkara yang dia harus selesaikan.  Tiada ruang untuk keraguan dalam iman, dalam pelaksanaan kuasa Roh Suci.  Jika saksi-saksi meragui dengan apa saja, mereka tidak melaksanakan kuasa yang mereka sepatutnya laksanakan.  Mereka melaksana kuasa mereka melalui iman didalam Roh Suci.

 

11 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.  12 Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan.  13 Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. 14 Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru: "Di manakah TUHAN, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa.

 

Elisa melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh Elia.  Dia menguji kuasanya dalam Roh pada haluan yang bertentangan, menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa dan autoriti.  Dia melakukannya sebelum keimamatan Israel.  Mereka menonton dari jauh dan menyaksikan pemindahan kuasa Allah.  Mereka mahu melihat apa yang terjadi dengan Elia dan apa yang akan terjadi selepas Elia pergi.  Apa yang terjadi ialah autoriti dipindahkan kepada Elisa.

 

15Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata: "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah.  16 Mereka berkata: "Coba lihat! Di antara hamba-hambamu ini ada lima puluh orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh Roh TUHAN dan dilemparkan-Nya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab: "Janganlah suruh pergi!"  17 Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia: "Suruhlah pergi!" Mereka menyuruh lima puluh orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia.

 

Inilah cerita yang pertama dimana dengan secara konsep kita mempunyai tiga hari urutan selepas Elia pergi.

 

Adalah sangat penting bahawa roh Elia disini tinggal didalam Elisa.  Dan roh Elia diperhatikan dan telah dipindahkan, dan boleh dipindahkan.  Jadi, mantel adalah konsep yang penting.  Kuasa rohani kemudiannya diperhatikan telah diberikan supaya kuasa Elia boleh memperlihatkan dirinya sendiri didalam orang lain.  Inilah kepentingan ayat tersebut dengan Elisa.  Elia diperhatikan oleh beberapa penulis bahawa dia dihubungkan selepas pengangkatannya.  Ini adalah perkara lain untuk digambarkan.

 

Kuasa Elia  ini juga dipindahkan dengan kainnya.  Nabi-nabi telah mencari Elia tiga hari selepas kematiannya.  Ini adalah penting.  Tempoh selepas kematian saksi-saksi adalah juga tiga hari setengah.  Tempoh tiga hari ini mempunyai hubungan dengan tanda Jonah dan telah ditemui dalam tahun/hari berdasarkan dengan penginjilan Mesiah.  Contoh terakhir ialah dalam kematian saksi-saksi.  Jadi, alternatif pertama ialah bahawa Elia dan Henok telah diangkat melalui masa.  Ia kelihatan melucukan tetapi jika kita mencari saksi-saksi didalam Alkitab, kedua-dua orang tersebut telah diambil dan mereka tidak mati, yang menunjukkan bahawa mereka mungkin diangkat melalui masa sebagai dua saksi.  Jangan hairan jikalau kita melihat kereta kuda Elia akan menurunkan Elia dan Henok di Yerusalem.  Itulah alternatif.  Ia adalah penjelasan dimana akan membuka semua keganjilan.

 

Alternatif Kedua

Alternatif kedua ialah bahawa saksi-saksi dalam zaman akhir akan melaksanakan kuasa yang sama dengan kuasa Elia.  Itulah pandangan secara tradisional.  Pandangan pertama bukanlah pandangan tradisional.  Pandangan tradisional menyatakan bahawa terdapat dua nabi dan hidung dalam planet masa kini.  Mereka mestilah masih hidup pada saat ini, dalam jangka masa yang diberikan dan mengikut kehendak hukum.  Untuk bersedia, mereka mestilah berumur tiga puluh tahun sebelum mereka mengajar dan ia adalah tiga puluh tahun dari tahun 1996 hingga 2026 dan mereka telah mengambil penginjilan mereka tiga tahun sebelum 2026.  Paling lewat mereka akan berada di planet ini pada tahun 2023.  Ia bermaksud bahawa mereka mestilah masih hidup sekarang dan mesti sekurang-kurangnya berumur satu tahun sekarang.

 

Kedua-dua nabi kelihatan melaksanakan kuasa-kuasa ini, dan telah dicalonakan sebagai nabi-nabi pada zaman akhir.  Ayat mencatatkan bahawa mereka adalah pokok-pokok zaitun dan dua batang lilin berdiri dihadapan Allah semesta alam.  Dan mereka menghadapi dengan Iblis.  Remember, Iblis menghadapi Kristus dahulu.  Iblis telah diadili dengan pengadilannya terhadap Kristus.  Tetapi dalam kes ini, saksi-saksi berdiri dihadapan allah semesta alam dan mereka menghadapi Iblis.  Kiasan yang sama digunakan dalam Zakariah 4:3,11,14.  Kita lihat bahagian pertama adalah berkaitan dengan pembangunan Bait Suci yang menggunakan tujuh Roh-roh Allah.

 

Zakariah 4:1-10  Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya.  2 Maka berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat?" Jawabku: "Aku melihat: tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya; kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu.  3 Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya."  4 Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Apakah arti semuanya ini, tuanku?" 5 Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: "Tidak, tuanku!"  6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.

 

Ini adalah satu daripada ayat-ayat yang sangat penting dalam Alkitab.  Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman Tuhan semesta alam.  Tiada yang akan terjadi didalam planet ini melalui keperkasaan atau kuasa atau kombinasi elemen-elemen ini.  Ia akan terjadi melalui roh Allah dan itulah sebabnya  mengapa Allah akan memlakukan kerja pada zaman akhir melalui dua individu, bercakap didalam roh Allah.

 

7Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak: Bagus! Bagus sekali batu itu!"

 

Apakah batu pertama itu?  Ia adalah Mesiah.

 

8Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, demikian: 9 "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar Rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku kepadamu.  10  Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi."

 

Tiang lampu ini adalah satu tiang lampu Kaabah yang pertama dilihat dalam Keluaran 25:31 dan didalam Bait Suci yang kedua.  1Maccabees 1:21; 4:49 menunjukkan bahawa dalam Bait Suci yang kedua, mereka mempunyai satu liang lampu untuk tujuh lilin.  Kita boleh melihat gambaran lampu tersebut pada kezaliman Titus di Rom.  Apabila Bait Suci dirompak dan tentera-tentera mengambil barang-barang bersejarah Bait Suci, mereka mengambil batang-batang lilin Bait Suci yang kedua.  Kejadian itu telah diukir pada tabut untuk menggambarkan rompakan Bait Suci.  Jadi, satu batang lilin atau candelabra didalam Kaabah dan Bait Suci yang kedua mempunyai satu candelabra tujuh batang lilin.

 

Didalam Bait Suci Solomon terdapat sepuluh batang lilin sebagaimana kita lihat dari 1Raja 7:49 (petikan. Yer. 52:19).  Terdapat dua konsep berlainan yang terlibat. Jadi, terdapat satu candelabra dengan tujuh batang lilin dan kemudian sepuluh batang lilin.  Saksi-saksi adalah kedua batang lilin yang berdiri dikedua-dua belah batang lilin agung, iaitu Mesiah.  Itulah kepentingannya.  Mesiah adalah pusat batang-batang lilin, yang kelapan.  Dari Mesiah datanglah tujuh Jemaat.  Dari tujuh Jemaat, kita kemudiannya mencari dua batang lilin, iaitu saksi-saksi, membuatnya sepuluh semuanya.  Struktur sepuluh lipatan adalah perkara yang diumpamakan dalam Bait Suci Solomon.  Ayat yang kedua merujuk kepada saksi-saksi yang merupakan batang-batang lilin didalam hak mereka sendiri.  Bait Suci Solomon menunjukkan urutan semua sepuluh batang lilin sebagaimana ia berdiri dari pertama daripada tujuh.  Jadi, sepuluh batang lilin didalam Bait Suci Solomon menandakan Mesiah, tujuh Jemaat dan dua saksi.  Dua saksi-saksi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi Jemaat Sardis dan Laodikia yang mana telah gagal.  Oleh itu, Allah menunjukkan bahawa Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam (Zak. 4:6).

 

Bait Suci adalah Jemaat Allah.  Soalan ini diulang oleh Zakariah dalam Zakariah 4:11 seolah-olah dia tidak pernah menjawab soalan ini sebelumnya.  Ini menandakan aktiviti yang kedua atau urutan.

 

Zakariah 4:11-14 Lalu berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?"  14 Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya: "Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?" 13 Ia menjawab aku: "Tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini?" Jawabku: "Tidak, tuanku!" 14Lalu ia berkata: "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi!"

 

Perhatikan, ia mengatakan berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi.  Mereka tidak berdiri dekat Tuhan.  Mereka berdiri dekat Allah syurgawi dan mereka berdiri dekan Mesiah yang mengambil alih sebagai Tuhan seluruh bumi.  Mereka bercakap tentang batang-batang lilin dan mereka berdiri dekat Tuhan seluruh bumi, tetapi sebagai saksi-saksi, mereka berdiri dihadapan Allah seluruh bumi.  Jadi, mereka berdiri dihadapan dan menghadapi Iblis, tetapi mereka berdiri dimana-mana belah Yesus Kristus yang mengambil alih tempat Iblis.  Ini adalah ayat yang menunjukkan bahawa Iblis diganti oleh Yesus Kristus.  Iblis sebagai bintang fajar telah diganti oleh Yesus Kristus sebagai Allah seluruh bumi.

 

Urutan ini terjadi selepas zaman fasik.  Kita tahu bahawa Bait Suci telah dimusnahkan dan seluruh sistem telah di bawah ke Babylon.  Aktiviti ini akan berlarutan sepanjang masa orang-orang kafir dan memberi kesan kepada Yudaism dan Kekristianan.  Itulah sebab Jemaat sesat atau jemaat persundalan juga dipanggil Babel Besar dan Ibu Perempuan Sundal (Wahyu 17:5).  Nubuatan ini terdapat dalam Zakariah 5:1-11.

 

Perjanjian Lama boleh berdiri sendiri.  Perjanjian Baru adalah penjelasan tentang Perjanjian Lama, bukan untuk mengganti atau mengubahnya.  PL berdiri sendiri jika kita memahaminya.  Kita tidak perlu PB untuk memahami rencana penyelamatan dan aktiviti-aktiviti Yesus Kristus sepanjang masa jika kita memahami PL dengan baik.  PB diperlukan sebab ia adalah bukti PL dan PB menerang dan memberikan kod-kod maksud PL.  Kita boleh melakukan kesilapan dengan PL jika kita tidak memahaminya dengan baik.  Jadi, PB mengukur, memberi kod, erti yang betul dan tepat mengenai nubuatan-nubuatan PL.  Sistem-sistem sesat telah dibawah disana dan membentuk dasar dia sendiri.  Dalam bahasa Ibrani, ia adalah dalam bentuk tunggal perempuan.  Shinar adalah tanah Babylonia.  Kedua perempuan menunjukkan dua sistem, sama ada bangsa-bansa atau sistem keagamaan.  Maksud yang lebih luas ialah bahawa kedua-dua sistem Judaism dan Christianity telah dicemari oleh sistem Babel.  Itulah maksud sebenar.

 

Zakariah 5:1-11  Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak sebuah gulungan kitab yang terbang.  2berkatalah ia kepadaku: "Apa yang engkau lihat?" Jawabku: "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang; panjangnya dua puluh hasta dan lebarnya sepuluh hasta."  3 Lalu ia berkata kepadaku: "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. 4 Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman TUHAN semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi nama-Ku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya."

 

Ini bukan saja rumah dimana orang tinggal, mereka adalah rumah-rumah kebaktian.  Sistem-sistem keagamaan dan Bait-bait Suci telah dimusnahkan.  Batu-batu Bait Suci pun telah dimusnahkan sebab mereka bersumpah palsu demi nama Allah.  Itulah sistem yang mengambil tempat didalam Bait Suci dan telah dibuka dibawah saksi Yesus Kristus.  Itu juga sistem yang mengambil tempat dalam Kekristianan dan memusnahkan Kekristianan juga.  Semua bangunan-bangunan tersebut, kedua-dua Bait Suci orang-orang Yahudi dan aliran utama Kekristianan akan dimusnahkan.  Itulah ertinya.  Akhirnya, setiap gedung dan bangunan rohani yang terdapat dalam planet, yang mana mengaku sebagai Kristian akan ditarik.  Kawasan akan dimusnahkan, sama ada mereka mempunyai klasifikasi warisan atau tidak.

 

5 Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku: "Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu!"  6 Lalu tanyaku: "Apa itu?" Jawabnya: "Yang muncul itu sebuah gantang!" Lagi katanya: "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri!" 7 Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya! 8 Kemudian berkatalah ia: "Itulah kefasikan!" Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang.  9 Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat: tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit.

 

Talenta memimpin besar kemungkinan (dari bahasa Ibr. Kikkar) digunakan untuk merujukkan disk bulat yang  menjadi penutup ephah.  Ribut pada sayap-sayap mereka adalah ruach atau roh.  Oleh itu, mereka diberi kuasa oleh kekuatan rohani.  Sistem keagamaan ini diberi kuasa terhadap bumi dan diselesaikan oleh saksi-saksi pada akhirnya.    Sistem ini telah diakhiri oleh perkhabaran malaikat pertama, oleh injil Kerajaan Allah yang kekal.  Sistem ini telah dimusnahkan oleh  perkabaran tersebut.

 

10 Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu: "Ke mana mereka membawa gantang itu?"  11 Jawabnya kepadaku: "Ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan."

 

Sistem ini dibenarkan untuk dibawa dan dipindahkan ke Babel, sistem Babel telah dibentuk disebabkan oleh struktur keagamaan Israel yang salah.

 

Tempoh tersebut berlangsung kira-kira tujuk kali atau 2,520 tahun. Tempoh tersebut, sebagaimana kita lihat dari karya  Kejatuhan Mesir (No. 36):  Nubuatan Tangan Firaun yang Patah, bermula dari 605-525 BCE dan berakhir dalan 1914-1995/6 CE.  Inilah penghujung zaman orang-orang kafir.  Oleh itu, Fasa terakhir tiga puluh tahun bermula tahun 1996/7.  Tempoh ini akan berlangsung sehingga kedatangan Mesiah.  Saksi-saksi adalah sebahagian daripada aktiviti yang penting. 

 

Empayar binatang akan dibenarkan untuk membunuh mereka selepas mereka selesai nubuatan mereka.  Badan-badan mereka akan ditinggalkan pada lorong-lorong selama tiga hari setengah.  Saksi-saksi ini akan melaksanakan fungsi-fungsi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa di Mesir.  Tulah yang dilalui oleh Musa di Mesir akan menangani sistem rohani mereka sebagaimana saksi-saksi mengurai sistem tersebut pada zaman akhir.

 

Proses ini juga dipengaruhi oleh Elia yang bersaksi menentang agama yang salah dikalangan Israel.  Oleh itu, saksi-saksi bersaksi menentang agama yang salah di kalangan Israel dan diantara bangsa-bangsa.  Urutan nubuatan mereka dan skopnya akan diberikan nanti.  Kedua-dua orang ini, yang melaksanakan kuasa Musa dan Elia akan mengambil posisi mereka.  Skala masa akan mendahului kedatangan Mesiah.  Ukuran Bait Suci adalah sebelum fungsi ini.  Ruangan luar Bait Suci diijak-injak sewaktu penginjilan saksi-saksi (Wahyu 11:2-3).

 

Bahagian 2

Terdapat aspek lain mengenai Saksi-saksi yang merangkumi bahagian besar tentang nubuatan dan melakukan segala usaha daripada dua nabi besar yang berdiri di Yerusalem pada zaman akhir untuk 1,260 hari, yang berpakaian karung.  Aspek ini telah pun disalah faham dan ramai orang seringkali keliru dengan dua individu tersebut.

 

Saksi-saksi disenaraikan mengikut nama dalam Alkitab.  Siapakah mereka dan apakah yang dikatakan oleh Alkitab mengenai mereka?

 

Dalam Yesaya 43, Allah menamakan Yakub dan Israel sebagai saksi-saksiNya.

 

Yesaya 43:1-13  Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.  2 Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.  3 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu.  4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.  5 Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat.  6 Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, 7 semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" 8 Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya! 9 Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa! Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar; biarlah orang mendengarnya dan berkata: "Benar demikian!"  10 "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.  11 Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku.  12 Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan Akulah Allah.  13Juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku; Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?"

 

Perhatikan dalam ayat ini, Yakub dan Israel disebut dengan entiti yang berlainan.

 

Dalam bahagian  ini, kita lihat bahawa Allah adalah pencipta Israel (petikan. Yes. 44:2,21,24) dan penyelamat (Yes. 41:14; 48:17; 49:7).  Allah memanggil mereka dengan nama dan mereka adalah milik Allah yang unik.  (petikan. Yes. 45:3-4; Kel. 19:5; 33:17).

 

Allah melindungi orang-orangNya daripada segala bahawa (Maz. 66:12).  Disini, kita melihat bahawa pembebasan Allah terhadap Israel termasuk bangsa-bansa Afrika (Mesir dan Ethiopia) dan Arabia (Seba).  Cyprus telah dijangka menakluki semua negara ini (petikan. Annotated Oxford Bible, fn. kepada Yesaya 43:3c-7).  Penebusan disini, sebenarnya mengumpamakan penyelamatan orang-orang Kafir.

 

Dari Yesaya 43:8-13, kita boleh melihat saranan-saranan berikut:

Dari fakta ini, Allah mengistiharkan bahawa terdapat dan tidak ada tuhan lain (Yes. 41:23-24; 48:5).

 

Dari Yesaya 43:14 kepada Yesaya 44:5, kita boleh melihat nubuatan tentang penyelamatan dan pemulihan Israel.  Disini kita melihat Penyelamat dan yang Suci untuk Israel diterangkan dengan lebih baik.  Penyelamat disebut lebih kerap dalam Yesaya daripada tempat-tempat lain.   Dari Kejadian 48:15-16, kita melihat bahawa Malaikat Penyelamat adalah elohim Israel (petikan. Yes. 43:1; 54:5; 59:20; Yer. 50:34; petikan. Yes. 41:14; 47:4; 48:17 bagi istilah Yang Suci ).

 

Dalam Yesaya 43:22, kita melihat Yakub dan Israel sekali disebut dengan berbeza.

 

Yesaya 43:22     "Sungguh, engkau tidak memanggil Aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena Aku, hai Israel.

 

Allah melakukannya lagi dalam Yesaya 43:28.

Yesaya 43:28     Jadi Aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista."

 

Dalam Yesaya 44:1, Dia berkata sekali lagi kepada kedua-dua tetapi kali ini sebagai satu.

 

Yesaya 44:1-5  "Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub, hamba-Ku, dan hai Israel, yang telah Kupilih!  2 Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih! 3 Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.  4 Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai.  5 Yang satu akan berkata: Aku kepunyaan TUHAN, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya: Kepunyaan TUHAN, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel."

 

Kedua-dua mereka ada berlainan tetapi dalam struktur orang-orang yang sama.  Juga, kita lihat nama Yeshurun (SHD 3484) datang dalam bentuk dua.  Yeshurun diambil daripada perkataan asal yashar (SHD 3474) yang bermakna akan menjadi lurus atau rata.  Ia mampunyai pengertian membuat lurus atau mengambil jalan yang lurus.  Ia akan membawa kepada konsep persamaan dan keadilan.

 

Kita lihat disini bahawa Allah menyelamatkan Israel bukan untuk kebaikannya tetapi atas sebab perhubungan dengan perjanjianNya.  Allah adalah rajanya dan martabat raja ini akan dipulihkan apabila dia datang dengan haknya.

 

Allah menunjukkan disini bahawa Dia akan membuat Israel lurus.  Yeshurun kemudiannya digandingkan dengan Yakub.  Yakub ialah nama bapa dan Israel adalah nama yang dia mahu dipanggil.  Nama ini juga adalah nama bangsa anak-anak Yakub.  Dengan ini dualiti ini adalah jelas. 

 

Mahkluk disini ialah Yahovah Raja Israel dan penyelamat Israel.  Dia adalah Yahovah Semesta Alam.  Terdapat dua mahkluk yang dirujukkan dalam Mazmur 45:6-7.  Mahkluk ini, disini ialah haElohim dirujukkan ditempat lain sebagai Yahovih apabila istilah Yahovah Semesta Alam tidak biasa dengan Dia.

 

Disini, Dia mengistiharkan sekali lagi bahawa ini adalah saksi-saksiNya.

 

Yesaya 44:6-8  Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.  7 Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada-Ku! Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami!  8 Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!"

 

Dewa ini adalah Allah Satu yang Benar (Yoh. 17:3) dan tiada elohim selain daripada Dia.  Semua adalah dibawah Dia.  Dalam edisi RVS mempunyai perkataan akhir seperti Tidak ada Batu? Saya tidak mengetahui ada.  Ini kelihatan seolah-oleh disembunyikan oleh golongan Trinitarian disebabkan oleh simbolisme.

 

Yesaya 44:8  Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!"

 

Justru itu, batu yang satu ini juga menyerang kepada percekokan warisan Petrus yang dimajukan oleh Jemaat Katolik Roma.

Konsep disini ialah bahawa Allah mengurai dengan Yakub dan  Israel sebagai saksi-saksiNya menentang bangsa-bangsa.  Dualiti yang dimaksudkan disini bukanlah dualiti Israel dan Yudah.  Ia adalah dualityifizikal dan Rohani.  Yakub adalah nama bapa yang menjadi Israel yang bermaksud dia akan memerintah sebagai El.  Kepentingannya ialah, bahawa bangsa tersebut adalah satu saksi dan Jemaat adalah saksi lain.  Adalah Jemaat yang menjadi badan Israel dan akan memerintah sebagai Allah atau elohim sebagai Malaikat atau Pesuruh Yahovah yang mengepalai mereka (Zak. 12:8).

Konsep Israel sebagai Jemaat telahpun ditelitikan secara terperinci didalam karya Amsal 31 (No. 114); Perjanjian Allah (No. 152); Kidung Agung (No. 145); Komentar Tentang Ester (No. 63) dan Pengukuran Kaabah (No. 137).

Ia adalah misteri Allah dan kebenaran Jemaat yang besar.  Sebab bukan semua orang yang telah datang dari Israel milik Israel dan bukan semua anak Ibrahim keturunannya. 

 

Roma 9:6-11 Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, 7 dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu."  8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar.  9 Sebab firman ini mengandung janji: "Pada waktu seperti inilah Aku akan datang dan Sara akan mempunyai seorang anak laki-laki."  10 Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita.  11 Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, --supaya rencana Allah tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya--

 

Jadi, Yakub adalah Israel secara fizikal yang mana diberikan janji-janji hak kelahiran dan melalui dia suku-suku kaum telah diberkati (Kej. 49:1-33).

 

Tetapi dia adalah bapa fizikal bangsa.  Bapa rohani adalah di syurga, oleh itu, terdapat dua jenis bangsa dan orang-orang kafir akan dipanggil kedalam bangsa Israel, dan bukan sebagai Yakub.  Paul juga kelihatan membuat perbezaan ini dalam 2Kor. 11:22 dan merujukkan kepada orang-orang Yahudi dan Israel.

 

Yakub adalah saksi untuk Allah sehingga Jemaat.  Jemaat adalah saksi bermula dari Mesiah.  Divisi ini diumpamakan dalam zaman martabat raja – 1,000 tahun dari Daud kepada Mesiah dan 2,000 tahun dari Mesiah Aaron kepada Mesiah Israel (atau kedatangan yang pertama dan kedua).

 

Tempoh ini juga di gambarkan dalam angkatan asal Saul yang mana dibahagikan kepaa 1,000 dan 2,000 dan ditempatkan dibawah dia sendiri dan Jonathan.  Ini merujukkan kepada kerajaan fizikal dan rohani dimana dia dan Daud adalah lambang.  Daud menunjukkan kearah Mesiah.  Tiada keraguan terhadap ayat dan maksud Roma.

 

Orang-orang Israel sekarang adalah Jemaat.  Oleh itu, adalah agak ganjil untuk mengaplikasi ayat dalam Yesaya kepada ayat dalam Wahyu 11:1-14.

 

Wahyu 11:1-14  Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.  2 Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya."  3 Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.  4 Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.  5 Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.  6 Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.  7 Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.  8 Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.  9 Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.  10 Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.  11 Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.  12 Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka: "Naiklah ke mari!" Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.  13 Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.  14 Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul.

 

Disini kita lihat bahawa dua nabi telah dirujukkan dengan cara mereka bernubuat untuk 1,260 hari.  Mereka mempunyai kuasa untuk menutup syurga sewaktu tempoh nubuatan mereka dan tiada hujan dan mereka tidak boleh dibunuh sehingga mereka selesai nubuatan mereka.  Selepas mereka dibunuh, mereka akan mati di lorong-lorong untuk tiga setengah hari dan kemudiannya mereka akan naik.

 

Seorang boleh berkata bahawa terdapat dua aspek tentang nubuatan ini, bahawa penganiayaan 1,260 hari juga melebihi 1,260 tahun sistem Empayar Suci Roma dari 590 kepada 1850 apabila ia dibuburkan.  Penyiasatan yang terakhir adalah dari tahun 1823 sehingga 1846 dan kira-kira 200,000 orang telah dijatuh hukuman mati, atau penjara seumur hidup.  Another 1,500,000 ditempatkan dibawah pengawasan politik (petikan dari Malachi Martin The Decline and Fall of the Roman Church, ms. 250-254).

 

Disini kita menghadapi kemustahilan yang logik kedua-dua saksi sebagai bangsa dan Jemaat.

 

Bangsa dan Jemaat adalah saksi-saksi menentang bangsa-bangsa, tetapi mereka tidak semua dibunuh pada zaman akhir.  Badan-badan mereka tidak akan berlimpangan di lorong-lorong Yerusalem untuk tiga setengah hari.

 

Kita tahu dari Yesaya bahawa akan terdapat pemergian yang besar dari bangsa-bangsa ke tanah yang dijanjikan pada hari-hari akhir dan membuat pemergian dari Mesir tidak diingati lagi.

Yesaya 66:18-24  Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan-Ku.  19 Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lud, ke Mesekh dan Rosh, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku dan yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa.  20 Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk TUHAN di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunung-Ku yang kudus, ke Yerusalem, firman TUHAN, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah TUHAN.  21 Juga dari antara mereka akan Kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman TUHAN.  22 Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Kujadikan itu, tinggal tetap di hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap.  23 Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan-Ku, firman TUHAN.  24 Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada-Ku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup.

 

Bangsa tidak akan dibunuh dan Israel secara fizikal akan wujud.  Dengan jelas ia mempunyai kerja untuk dibuat sewaktu Milenium.  Istilah-istilah yang berhubung dengan Wahyu 11 cannot, oleh itu,  merujukkan kepada bangsa dan keturunan Yakub.

 

Tugas kedua-dua individu adalah spesifik.  Tugas pertama ialah sebagai saksi fizikal dan sebagai saksi rohani sepanjang dua ribu tahun Jemaat di padang belantara.  Bangsa Israel adalah juga orang yang diberi tanggungjawab seperti orang yang menunjukkan buah-buah seperti mana yang dikatakan oleh Kristus apabila dia mengatakan bahawa tanggungjawab akan diambil daripada Yudah dan akan diberikan kepada orang yang menunjukkan buah tersebut.

 

Justru itu, saksi-saksi ini adalah fasa terakhir di dalam proses ini dan mereka akan dibunuh selepas mereka menyelesaikan tugas mereka.  Ini telah dilakukan sebahagian dengan Mesiah yang mana dia berada untuk tiga hari dan tiga malam didalam kuburan kemudian menunggu sehingga pagi untuk naik sebagai Unjukan-berkas.

 

Kejadian sama akan terjadi pada zaman akhir. Sementara Kristus dan Yohanes terbunuh bagi para saksi mereka terhadap Yudah, demikian juga para saksi zaman akhir akan terbunuh. Seluruh dunia akan saling berganti hadiah dalam merayakan kematian mereka. Perkara ini terjadi bukan kerana ia berkenaan dengan bangsa Israel dan Jemaat. Sekiranya ianya berkenaan, maka kitab telah dilanggar tetapi kitab tidak boleh dilanggar. Ianya bersangkutan satu dengan yang lain.

 

Jemaat berdiri sebagai saksi terhadap dunia. Kebanyakan umat pilihan dari Jemaat telah terbunuh kerana iman mereka di sepanjang jangka masa 1,260 tahun. Bagaimana pun, bukan semuanya telah terbunuh dan bukan semua terjadi pada zaman akhir. Dengan cara yang sama, bangsa ini akan terselamat. Sebab Mesiah kembali adalah kerana umat pilihan. Sekiranya dia tidak datang kembali apabila Allah memendekkan zaman akhir, tidak ada orang yang terselamat.

 

Matius 24:21-22  Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.  22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

 

Hari-hari yang telah dipendekkan adalah untuk kebaikan umat-umat pilihan.  Jika semua umat pilihat berada didalam Jemaat sewaktu kebangkitan pertama, dan ia tidak kisah sama ada zaman akhir dipendekkan atau pun tidak.  Dia kembali untuk memelihara mereka yang masih hidup dan akan pergi ke Milenium fizikal sebagai raja-raja dan nabi-nabi supaya rencana Allah akan dipenuhi.

 

Oleh itu, mereka tidak boleh mati dan berlimpangan pada lorong-lorong.  Saksi adalah berterusan dan pada akhirnya ia melibatkan dua nabi besar dan juga mempunyai tugas tersebut yang dibawa oleh Jemaat dan bangsa untuk berabad-abad lamanya.

Oleh itu, Jemaat dan bangsa akan bertindak dalam aspek berikut:

 

Mereka adalah bentuk asal dari kedua-dua saksi dari hari terakhir dalam 1,260 hari atau tiga setengah tahun sebelum kedatangan Mesiah.

 

q