Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[142]

 

 

 

 

Kejatuhan Yerikho [142]

(Edisi 2.0 19951109-20000710)

 

Karya ini membincangkan implikasi-implikasi nubuatan dari kejatuhan Yerikho dan menjelaskan bagaimana urutan tujuh meterai dan sangkakala dengan cawan-cawan kemurkaan Tuhan telah diberi bayangan awal dalam kisah Yerikho. Signifikans cerita Rahab ditunjukkan memberi bayangan awal tentang konversi orang bukan Yahudi dan menunjuk kepada Mesias sebagai penguasa bangsa-bangsa.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 1995, 2000 Wade Cox)

(Tr. 2005)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Kejatuhan YerikhoTerdapat banyak pekhabaran yang mengembangkan dan menceritakan cerita pemulihan milenium. Ada banyak bahagian Alkitab yang berhubungan dengan cerita itu. Ianya cocok untuk kita mulakan dengan penubuhan Israel. Kitab Yosua – Bab 1, ayat 1 mengisahkan pendudukan Israel. Yosua bin Nun bererti keselamatan lahir dari ketahanan. Yosua (atau Yehoshua) adalah nama Kristus. Terdapat persamaan-persamaan dengan kitab Wahyu dan dengan Yosua, dan kejatuhan Yerikho. Terdapat pelajaran-pelajaran rohani dalam teks itu, dan ada petunjuk tentang apa yang akan berlaku dalam zaman akhir, didapati secara langsung dari kitab Yosua dan kejatuhan Yerikho. Banyak dari benda-benda ini yang tidak difahami sepenuhnya. Pelajaran-pelajarannya belum lagi dihitung sepenuhnya dan, diharapkan, dalam komentar ini, iaitu panggilannya yang lebih tepat, kita dapat mencungkil pelajaran-pelajarannya, dan mendapat sedikit pengertian tentang bagaimana Tuhan akan melaksanakan pemulihan zaman akhir, atau sekurang-kurangnya beberapa aspek darinya. Kita mulakan dalam Yosua 1:1.

 

Yosua 1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian:

 

Kita ada dua konsep di situ. Musa mati sebagai hamba Tuhan. Kristus mati sebagai anak Tuhan. Jadi kita ada dua perkembangan, di mana status anak lebih besar dari status seorang hamba. Yosua merupakan abdi Musa.

 

Yosua 1:2-3 "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa.

 

Ini adalah selepas perkabungan selama tiga puluh hari itu. Mereka berkabung tiga puluh hari untuk Musa, seperti yang kita ketahui sebelum ini, dari Pentateuch (Lima Kitab Pertama). Musa tidak dibenarkan masuk ke dalam Negeri Perjanjian. Sistemnya terhenti sebelum sampai Negeri Perjanjian dan penggantinya membawa Israel ke dalam fasa seterusnya. Ini melambangkan Mesias dan sistem Roh Kudus yang membawa Israel seterusnya ke fasa yang lain.

 

Yosua 1:4 Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.

 

Ini bukan saja Israel hari ini yang kita perhatikan. Tanah yang telah diberikan kepada Israel meluas hingga ke sungai Efrat, hingga laut barat, dan hingga Mesir.

 

Yosua 1:5 Seorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

 

Inilah janji yang dibuat Tuhan kepada Yosua. Urutannya adalah bahawa panglima-panglima Israel diberikan janji itu, dan sementara mereka berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka, dan Israel akan bertahan. Tiada bangsa yang akan dapat melawan mereka, sewaktu ia menurut hukum Tuhan. Itulah janji Tuhan dan begitulah keadaannya. Apabila kita menjauhi hukum Tuhan, bangsa-bangsa lain diizinkan menindas kita.

 

Yosua 1:6-7  Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke manapun engkau pergi.

 

Itulah hubungannya. Taati hukum dan kita akan berjaya. Jika tidak, kita akan gagal. Semua itu ditemui dalam Ulangan 28, berkat dan kutukan. Memahami berkat dan kutukan itu adalah penting. Mempelajari Ulangan 28 adalah kritikal (lihat Berkat dan Kutukan (No. 75)). Semua janji-janji itu telah dibuat agar umat itu menjadi kepala dan bukan ekor. Bangsa ini akan menjadi pemberi pinjaman dan bukan penerima pinjaman. Jika kita tidak memelihara hukum, kita akan diletakkan di bawah bangsa-bangsa lain, dan kita akan menjadi penerima pinjaman, dan inilah apa yang terjadi kepada umat kita. Amerika merupakan negara berhutang yang terbesar yang pernah disaksikan dunia ini. Australia muncul dari Perang Dunia Kedua dengan kelebihan. Kita telah membiayai sepanjang perjalanan kita, kita telah berlawan di seluruh planet ini, dan kita muncul dari perang itu sambil membayar semua hutang kita, dan kita memiliki kelebihan. Orang Amerika telah mampu melalui Perang Dunia Kedua, hingga ke hari ini, melalui Perang Dingin, dan muncul sebagai negara penghutang terbesar yang pernah dunia saksikan. Ada pengajarannya di situ. Mereka menganggap mereka benar, namun mereka tidak benar. Kutukan-kutukan terhadap Manasye memang hebat. Berbagai jenis perkara akan terjadi kepada Manasye dan Efraim, seperti yang akan kita lihat dari cerita ini hari ini.

 

Yosua 1:8-9 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9 Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi."

 

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulangi untuk kedua kalinya dalam hanya beberapa ayat. Janji-janji ini adalah bahawa seseorang boleh mengalahkan seribu, jika kita memelihara hukum itu. Jika tidak, seorang dari mereka boleh mengalahkan seribu dari kita. Itulah jenis janji yang dibuat kepada manusia sebagai satu bangsa. Umat pilihan hidup dalam semua bangsa, dan tugas kita adalah untuk berdoa dan menguatkan orang-orang itu, namun mereka sendiri, apabila mereka takut akan hukum itu, akan berjaya. Kita telah sampai ke takat di mana tiada satupun dari benda-benda itu akan terjadi lagi kepada kita sehingga pemulihan menyusul dari pemurnian kita oleh api.

 

Yosua 1:10-15  Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya: 11 "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki." 12 Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian: 13 "Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu, yakni: TUHAN, Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini; 14 perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, 15 sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN, Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit."

 

Konsep ini adalah di mana Israel bukanlah seluruh warisan bangsa Israel. Tanah di timur Yordan juga adalah sebahagian dari warisan Israel. Perkara ini tidak pernah difahami. Apabila kita kembali ke dalam sistem milenium, kita akan memiliki negeri-negeri di luar Israel yang diberikan sebagai warisan, dan suku-suku Manasye dan Ruben dan Gad, khususnya, (dan juga Dan dan Efraim) akan memiliki negeri-negeri di timur Israel. Ini adalah penting, dan mereka akan diberikan perhentian mereka, sebelum perhentian untuk Israel selebihnya. Kedudukan mereka ditetapkan sebelum penubuhan penuh Israel di bawah Mesias. Penjaminan kedudukan suku-suku di luar ini berlaku sebelum, namun pemulihan menyusuli penyelamatan Yehuda (Zakharia 12:1 dan seterusnya). Ini adalah signifikan. Ini bermakna bahawa terdapat benda-benda yang akan terjadi sebelum kedatangan Mesias, yang memulakan penubuhan Kerajaan itu. Seseorang hanya boleh berspekulasi tentang gerak-geri suku-suku itu dan bahagian-bahagian warisan tersebut. Signifikansnya adalah, tiga suku diberikan pusaka di timur Israel, dan mereka mengutus, bukan semua orang, tapi hanya kaum lelaki yang bersenjata, untuk mendirikan Kerajaan itu. Dalam kata lain, kita adalah kumpulan bersenjata Mesias. Kita akan kembali ke Israel, dan terdapat orang-orang kita yang akan pergi ke dalam Yerusalem, namun ada pusaka kita akan ditinggalkan kepada isteri dan anak-anak kita. Dalam pengertian rohani, keturunan akan ditinggalkan untuk mengambil sebahagian dari pusaka mereka, yang berada di luar Israel. Ini adalah sangat penting. Ini adalah kemungkinan spekulatif; tentang luas negeri-negeri itu pula, tiada siapa yang tahu. Bagaimanapun, ada janji yang diberikan.

 

Yosua 1:16-18  Lalu mereka menjawab Yosua, katanya: "Segala yang kauperintahkan kepada kami akan kami lakukan dan ke manapun kami akan kausuruh, kami akan pergi; 17 sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya, TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. 18 Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu!"

 

Kepatuhan kepada pemimpin bangsa adalah yang terutama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu disebut untuk kali ketiga.

 

Yosua 2:1  Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya: "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ.

 

Kenapa khususnya Yerikho? Kerana di situlah sistem itu akan dibereskan. Yerikho, seperti yang kita kian sedar, telah menduduki sebelum cerita alkitabiah tentang penciptaan waktu Adam. Ia telahpun diduduki terus-menerus dari 7000 BCE (SM) sekurang-kurangnya. Ini tidak cocok dengan silsilah dan keturunan dalam Alkitab. Ini bermakna terdapat satu lagi penciptaan telah menduduki Yerikho (mungkin hingga banjir itu). Nama Yerikho bererti Kota Bulan, dan ini juga nampaknya bermakna. Bulan adalah gambar lelaki di Timur Tengah di dalam sistem Arab. Matahari merupakan sistem perempuan, dan sifat-sifat sistem Iblis telah dipakaikan kepada bulan, bukan kepada matahari. Pemujaan Baal adalah satu aspek kemudian, namun di dalam sistem ini, bulan juga merupakan pusat ibadat (rujuk karya Kebangkitan Orang Mati (No. 143)).

 

Orang Yahudi akan berusaha keras untuk memberitahu kita bahawa Rahab sebenarnya bukan seorang perempuan sundal. Hakikatnya adalah Rahab adalah seorang perempuan sundal. Sebabnya kenapa mereka bersusah-payah untuk menyatakan bahawa Rahab bukan seorang perempuan sundal, adalah kerana seluruh pangkat raja Israel bergantung pada keturunan Rahab, dan Kristus merupakan keturunan langsung dari Rahab. Jadi oleh sebab itu Mesias adalah keturunan langsung seorang perempuan sundal, yang bukan bangsa Israel. Sekarang, ini adalah signifikan (lihat juga karya Genealogi Mesias (No. 119)).

 

Masalah sebenarnya adalah bahawa penyundalan Kuil pada zaman itu adalah sesuatu yang biasa dalam masyarakat mereka. Semua perempuan melaksanakan tempoh pelayanannya di Kuil dalam kebaktian dewa-dewa – sistem ibu dewi Asytoret atau Astarte atau Easter  mempunyai struktur pelacur-pelacur kuil yang menyeluruh dan ini berterusan sehingga zaman Kristus sekurang-kurangnya. Di Korintus pada zaman Jemaat dalam satu Kuil saja terdapat 1,000 pelacur yang menjadi anggota dalam Kuil Artemis. Jadi semua orang telah terlibat dalamnya dan orang-orang dipanggil keluar dari sistem ini ke dalam Jemaat.

 

Rahab bertujuan untuk menunjuk ke arah keselamatan bangsa bukan Yahudi dan keselamatan orang-orang yang telah terlibat dalam membawa mereka keluar dari dosa dan membawa mereka ke dalam Israel dibaptiskan dan disucikan. Rahab merupakan leluhur Yesus Kristus dan Raja Daud. Melalui keturunannya kita ditunjukkan bahawa dari mula keselamatan telah diberikan kepada bangsa bukan Yahudi. Juga, pengampunan diperluaskan melalui Roh Kudus.

 

Yosua 2:2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: "Tadi malam ada orang datang ke mari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini."

 

Konsep mengutus dua orang ada kaitannya dengan dua saksi, dan ia berhubungan dengan seluruh konsep sistem jemaat Mesias. Kita diutus berdua-dua untuk menguruskan semua kawasan dan kota, untuk mengintip mereka. Kita di situ untuk menggunakan mereka yang lemah, atau mereka yang diberikan keselamatan. Rahab telah diberikan peluang untuk menjadi anggota Israel dan diselamatkan di bawah sistem itu, dan kita akan lihat bagaimana dan kenapa. Sebaik saja kita faham apa yang berlaku dengan Rahab kita akan faham Paskah dan keselamatan adalah dari bangsa bukan Yahudi.

 

Yehuda tentu telah dapat memahami keselamatan dari bangsa bukan Yahudi tanpa apa-apa lagi selepas kitab Ulangan, melainkan kitab Yosua. Jika mereka hanya memiliki kitab Yosua mereka sudah tentu dapat memahami bahawa keselamatan akan dihulurkan kepada bangsa bukan Yahudi dan bagaimana ia akan terjadi.

 

Yosua 2:3-5  Maka raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan: "Bawalah ke luar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." 4 Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia: "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, 5 dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka."

 

Perempuan ini bersedia untuk menyembunyikan hamba-hamba Tuhan yang hidup, dan dia telah bersedia untuk menghadapi kemurkaan tuannya sendiri, pemerintahnya sendiri, untuk melindungi hamba-hamba Tuhan. Itu adalah satu keperluan dari kita. Kita diperlukan memberi pertolongan kepada mereka yang memberi bantuan kepada kita. Kita diperlukan memberi keselamatan, dan memberi kehidupan melalui pengertian.

 

Yosua 2:6-7 Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, yang ditebarkan di atas sotoh itu. 7 Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar.

 

Ianya sebuah sistem feudal yang normal; sebuah sistem kota yang normal; di mana kamu menutup pintu gerbangnya dan menguncinya pada waktu malam kerana takut diserang. Itu adalah pertahanannya pada zaman itu.

 

Yosua 2:8-10  Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh 9 dan berkata kepada orang-orang itu: "Aku tahu, bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 10 Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas.

 

Mereka telah diperintah untuk memusnahkan Sihon dan Og sepenuhnya, dan semua penduduk dataran (orang-orang yang dihubungkan dengan Nefilim). Lihat karya Nefilim (No. 154)).

 

Yosua 2:11-14 Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 12 Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, 13 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." 14 Lalu jawab kedua orang itu kepadanya: "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kaukabarkan perkara kami ini; apabila TUHAN nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu."

 

Rahab mengakui bahawa Tuhan mereka adalah TUHAN. Mula-mula sekali kita harus memahami Allah Maha Esa demi untuk masuk ke dalam Israel dan menjadi salah seorang dari umat pilihan. Rahab mengambil langkah pertama tersebut melalui pengertiannya akan Allah yang Maha Esa. Dia kemudiannya dapat menguruskan saksi-saksi itu, melindungi mereka dan mengetahui bahawa apa yang dilakukannya mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan bahawa dia akan dilindungi kerana dia berurusan dengan hamba-hamba Allah yang hidup. Rahab telah diberi pengertian melalui Roh Kudus, bahawa Israel akan menguasai negeri itu, dan dia telah meminta mereka membuat perjanjian. Perjanjian itu diluaskan dalam kita kepada orang-orang bukan Yahudi.

 

Pembagiannya ditemui dalam perumpamaan domba dan kambing dalam Matius. Perumpamaan domba dan kambing itu mengisahkan mereka yang melayan umat pilihan dengan baik. Mereka akan diletakkan di sebelah kanan Tuhan dan diberi ganjaran, dan mereka yang tidak melayan umat pilihan dengan baik akan diletakkan di sebelah kiri, dan dibinasakan sebagai kambing. Perumpamaan ini bukan kepada jemaat, ia sebuah perumpamaan kepada semua bangsa, agar mereka mengerti bahawa mereka dihakimi oleh cara mereka melayani kita.

 

Yosua 2:15-19 Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. 16 Berkatalah ia kepada mereka: "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang; kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." 17 Kedua orang itu berkata kepadanya: "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan—18 sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kauikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kaukumpulkan di rumahmu. 19 Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya.

 

Penandaan Rahab adalah serupa dengan sistem Paskah. Tali benang kirmizi itu diletakkan sebagai tanda-tanda pada jendela, serupa seperti darah anak domba Paskah yang disapu pada pintu.

 

Penandaan ini merupakan satu tanda bahawa satu perjanjian telah dibuat antara bangsa Israel dengan seorang bukan Yahudi, atau bahawa rumah ini telah dimasukkan dalam bangsa Israel, dan penggunaannya yang sama adalah bahawa mereka harus tinggal dalam rumah sama seperti Paskah. Mereka tidak dibenarkan keluar dari pintu mereka. Jika mereka keluar dari pintu mereka, harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah seperti juga di jalan-jalan Mesir apabila malaikat maut melalui atas Israel. Itulah ertinya tali benang kirmizi pada jendela-jendela rumah Rahab itu. Dengan itu, ia menunjukkan bahawa keselamatan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Itulah petunjuk pertama, bahawa bangsa-bangsa bukan Yahudi akan dianugerahkan keluarga-keluarga yang akan dibawa ke dalam Israel dan dilindungi di bawah darah perjanjian lama dan rahmat Kristus yang menyelamatkan dalam perjanjian baru.

 

Yosua 2:20-21 Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ikrarkan." 21 Perempuan itupun berkata: "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela.

 

Mereka diminta untuk tetap setia. Ianya bukan cakap saja, dan kemudian menukar kesetiaan mereka. Dia diminta untuk tetap setia untuk mengekalkan perjanjian itu. Ayat ini bererti bahawa kita diminta untuk tetap setia untuk terus tinggal dalam Israel rohani dan kita dikehendaki memelihara perjanjian itu. Apabila kita tidak memeliharanya, perjanjian itu terbatal dengan kita.

 

Yosua 2:22-23  Merekapun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. 23 Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun, kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka.

 

Tiga hari di pergunungan, dalam persembunyian, mempunyai satu lagi signifikans. Ia mengaitkan konsep-konsep amaran mula-mula. Tiga hari merujuk kepada konsep tuaian-tuaian Israel dan Yehuda di mana pada hari ketiga keselamatan kita dibangkitkan (Hosea 6:1-2). Ia merujuk juga kepada waktu dua saksi itu berada di jalan raya, dan kemudian aktiviti-aktiviti yang menyusul dari itu.

 

Yosua 2:24 Kata mereka kepada Yosua: "TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita."

 

Yosua 3:1-4 Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. 2 Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, 3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya: "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya— 4 hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya--maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu."

 

Kita berdepan dengan konsep bahawa tabut perjanjian, yang sebenarnya adalah kuasa Tuhan, akan mara ke hadapan untuk menundukkan negeri itu, dan itu adalah kuasa Israel. Tiga hari mewakili tiga tahun, yang menyaksikan pemurnian Israel pada zaman akhir. Sesudah tiga tahun Tuhan membangkitkan keselamatan Israel melalui sistemNya yang dilambangkan oleh tabut perjanjian itu. Jaraknya dilihat sebagai jarak perjalanan satu hari Sabat. Shekinah akan menunjukkan jalannya pada zaman akhir.

 

Yosua 3:5-13  Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." 6 Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian: "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. 7 Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. 8 Maka kauperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." 9 Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel: "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu." 10 Lagi kata Yosua: "Dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau-Nya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu: 11 sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. 12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. 13 Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut TUHAN, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus; air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan."

 

In adalah keajaiban kedua dalam menyeberangi air, untuk mendapatkan Tanah Perjanjian. Kita keluar dari Mesir, melalui Laut Teberau (Laut Merah) di bawah Mesias, iaitu konsep menyeberangi air di bawah perlindungan ilahi ke dalam padang gurun, yang melambangkan kedatangan pertama Mesias, dan pendirian jemaat dalam padang gurun selama dua ribu tahun. Mereka pergi ke dalam padang gurun selama empat puluh tahun, yang melambangkan empat puluh Yobel (Jubli), membentuk waktu dua ribu tahun zaman akhir. Fasa berikutnya adalah di mana mereka menyeberangi sungai Yordan, melalui air, yang kemudiannya dipisahkan sebagai tanda kedua dari orang bawahan Musa itu, yang mengambil alih kuasa-kuasa Musa. Jadi, terdapat kedatangan Mesias yang kedua. Ini sekali lagi dilambangkan oleh perbuatan-perbuatan Elia dan Elisa yang memisahkan air Yordan (2 Raja-raja 2:8, 14).

 

Yosua 3:14-15  Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu--sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai--

 

Ia bukan aliran kecil saja. Pada musim menuai, Yordan dalam keadaan banjir. Itulah sebabnya kenapa ianya perlu untuk Yosua mampu menolak Yordan sekaligus, untuk membawa Israel menyeberang. Tuaian Jemaat dilakukan apabila Yordan banjir. Dalam kata lain di bawah keadaan malang dan kesusahan (Yeremia 12:5; Wahyu 12:15-16). Inilah pengertiannya di sebalik ucapan Jika kamu tidak dapat berjalan dengan manusia dalam kedamaian bagaimana kamu dapat berlari dengan kuda apabila Yordan banjir; dalam kata lain, pada waktu perang-perang tuaian Hari Tuhan (Yeremia 12:5).

 

Yosua 3:16-17 maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yerikho. 17 Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.

 

Ianya tanggungjawab jabatan imamat untuk melindungi bangsa itu dalam pendudukan Tanah Perjanjian. Mereka mempunyai fungsi tertentu untuk membawa orang-orang ke dalam Israel. Dalam kata lain, penjagaan mereka adalah perlu untuk mempersiapkan bangsa itu untuk mengambil warisannya. Umat pilihan tidak dapat mengambil pusaka mereka melainkan ada seseorang yang mengajar mereka bagaimana untuk mendapatkan pusaka tersebut. Seseorang harus tahu bagaimana surat wasiat itu ditulis, dan kita harus tahu bagaimana untuk pergi dan menuntutnya. Kita harus tahu ke mana kita harus pergi. Kita perlu bersedia untuknya, dan kita harus sampai kepada umur kedewasaan tertentu dalam mana kita dapat melaksanakan penghakiman. Semua itu adalah hukum-hukum umat kita. Pusaka tidak boleh diberikan kepada orang jika mereka di bawah umur. Mereka harus diamanahkan sehingga tiba waktunya apabila mereka dapat mengerjakan pusaka mereka dengan betul. Ianya tanggungjawab kaum imamat untuk menyediakan orang-orang untuk mengambil pusaka mereka. Itulah simbolismenya kenapa ianya bergantung pada imam-imam yang berdiri dalam Yordan untuk membawa mereka menyeberangi dengan selamat.

 

Yosua 4:1-8  Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian: 2 "Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku, 3 dan perintahkanlah kepada mereka, demikian: Angkatlah dua belas batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." 4 Lalu Yosua memanggil kedua belas orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, 5 dan Yosua berkata kepada mereka: "Menyeberanglah di depan tabut TUHAN, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, 6 supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari: Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? 7 maka haruslah kamu katakan kepada mereka: Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian TUHAN; ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." 8 Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ.

 

Itulah apa yang terjadi dalam ertikata batu-batu yang diangkat keluar dari suku-suku Israel untuk menghakimi orang Israel. Dua belas batu yang diangkat itu menjadi rasul-rasul, dan mereka menjadi hakim-hakim Israel. Mereka telah dinubuatkan dalam kitab Hakim-hakim, oleh hakim-hakim yang memerintah atau menguasai Israel. Terdapat dua belas hakim, dan dua belas rasul, dan jumlah keduanya adalah dua puluh empat, yang merupakan bilangan tua-tua yang bersama Kristus di sekitar Takhta Tuhan (lihat Wahyu bab 4 dan 5).

 

Yosua 4:9 Pula Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang.

 

Terdapat dua belas batu yang diletakkan dalam Yordan, dan terdapat dua belas batu yang ditegakkan sebagai mezbah. Terdapat signifikans dalam peristiwa itu. Dua belas batu yang diletakkan dalam Yordan bertindak sebagai penanda sempadan dalam penyeberangan itu dan mereka nampaknya berhubungan dengan dua belas bintang Angkatan Derhaka (dari DSS (Dead Sea Scrolls) dan lain-lain tulisan Yahudi). Terdapat aplikasi kepada konsep sidang tua-tua itu, dan bilangan tua-tua yang membelot. Mereka nampaknya diletakkan di situ untuk menunjukkan bahawa dua belas yang membelot itu tidak akan memasuki Kerajaan dalam waktu pemulihan.

 

Yosua 4:10  Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat.

 

Bangsa itu menyeberang sementara para imam melakukan tugas mereka, dan mereka menahan air itu. Itulah signifikansnya. Imam tidak boleh gagal, atau bangsa itu akan terhenti dalam pergerakan mereka ke dalam Tanah Perjanjian. Jika imam-imam gagal, mereka yang lemah akan gagal dalam mendapatkan pusaka mereka. Itulah sebabnya kenapa keimamatan dibuang dalam zaman akhir dan digantikan (lihat karya Mengukur Bait Suci (No. 137)).

 

Yosua 4:11-24  Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut TUHAN itu serta para imam di depan mata bangsa itu. 12 Juga bani Ruben, bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata, di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. 13 Kira-kira empat puluh ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan TUHAN ke dataran Yerikho untuk berperang. 14 Pada waktu itulah TUHAN membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. 15 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua, demikian: 16 "Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan." 17 Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian: "Keluarlah dari sungai Yordan." 18 Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. 19 Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal sepuluh bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yerikho. 20 Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. 21 Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian: "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya: Apakah arti batu-batu ini? 22 maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering! – 23 sebab TUHAN, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan TUHAN, Allahmu, dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkan-Nya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, 24 supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan TUHAN, dan supaya mereka selalu takut kepada TUHAN, Allahmu."

 

Itu melipatgandakan keajaiban penyeberangan tersebut. Bangsa itu telah keluar dari Yordan pada sepuluh haribulan bulan pertama, dan mereka telah berkhemah di Gilgal di sempadan timur Yerikho. Sepuluh haribulan bulan pertama adalah, seperti yang kita tahu, untuk pengkhususan Anak Domba Paskah. Sepuluh haribulan bulan pertama mempunyai signifikans rohani. Itu adalah tarikh apabila Mesias memasuki Yerusalem untuk dikorbankan. Dua belas batu yang mereka angkat keluar dari Yordan, telah ditegakkan Yosua di Gilgal. Gilgal bererti mengguling pergi; satu penggulingan. Yosua si Mesias telah menggulingkan segala dosa dunia.

 

Yosua 5:1  Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu.

 

Ini akan terjadi pada zaman akhir. Akan ada orang-orang muda seperti singa dalam Israel, di seluruh pelusuk bangsa-bangsa.

 

Yosua 5:2-8 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, untuk kedua kalinya." 3 Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di Bukit Kulit Khatan. 4 Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka: semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. 5 Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. 6 Sebab empat puluh tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman TUHAN. Kepada mereka itu TUHAN telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 7 Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan-Nya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. 8 Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh.

 

Akan ada pemulihan penyunatan pada zaman akhir. Pisau batu dengan apa Yosua menyunat Israel melambangkan Tuhan yang merupakan pisau batu yang menyunatkan semua hati Israel.  Ianya satu konsep bahawa bangsa Israel dalam padang gurun akan diberikan penyunatan rohani dan bersiap untuk menerima pusaka mereka. Seluruh Israel akan diberikan pengertian. Kita adalah sebuah minoriti yang dipanggil keluar ke dalam sebuah bangsa yang besar. Bangsa itu tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak mampu menahan itu. Ianya bukan persoalan “kita lebih baik dari mereka”, dan kita pernah mendengar sentimen seperti itu pada masa lalu. Mereka adalah bangsa kita dan Tuhan mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi kita, namun Dia telah memilih untuk meletakkan kita di sini untuk melakukan satu tugas, untuk mempersiapkan kita dan menggilap kita. Bangsa itu semuanya akan disunat apabila mereka masuk ke dalam Israel; setiap satu mereka. Mereka yang tidak bersedia akan mati.

 

Yosua 5:9 Dan berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Hari ini telah Kuhapuskan cela Mesir itu dari padamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.

 

Gilgal bererti mengguling pergi, jadi Tuhan menggunakan konsep mengguling pergi (menghapuskan) cela Mesir. Cela zaman ini dari empat puluh Jubli dari kengerian dua ribu tahun yang telah berterusan akan dihapuskan dari bangsa kita dan juga dosa-dosa dunia.

 

Yosua 5:10-12  Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho. 11 Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. 12 Lalu berhentilah manna itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.

 

Itulah pertama kali mereka memakan hasil tanah itu, kerana mereka telah memakan manna sehingga waktu itu. Mereka telah diberi makan oleh Tuhan dan terus maju sehingga mereka bersedia untuk mengambil pusaka mereka. Kita akan diberi makan oleh Tuhan sepanjang dua ribu tahun itu. Setiap dari kita akan diberi makan dan dijaga, dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Makan dan minum kita adalah pasti. Semua orang akan dibereskan dan kita akan diuruskan. Kita tidak diberikan kemewahan kerana kita bukan penguasa dalam planet ini. Kita akan menjadinya; dan seluruh struktur ini akan dibereskan dengan cara itu agar kita bersiap sedia. Apabila kita mengambil pusaka kita, dan kita masuk ke dalam, kita akan makan hasi tanah itu, dan seluruh bangsa akan memakan hasil sistem milenium. Mereka belum lagi makan. Dunia secara umumnya tidak memakan dari hasil Mesias, dan Tanah Perjanjian yang kudus, warisan kita (pemulihan milenium), sehinggalah kita masuk ke dalam sistem milenium.

 

Yosua 5:13-15  Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya: "Kawankah engkau atau lawan?" 14 Jawabnya: "Bukan, tetapi akulah Panglima Balatentara TUHAN. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" 15 Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian.

 

Yosua patut diberi penghargaan yang seharusnya. Dia berani. Mungkin kita boleh bayangkan bahawa dia tentunya seorang yang kelihatan hebat. Panglima ini, pemimpin balatentera Tuhan ini, adalah Yesus Kristus. Yosua mengenali siapa dia dan terus sujud menyembah. Entiti ini telah mengucapkan perkara yang sama seperti Malaikat Perjanjian telah katakan kepada Musa. Dia adalah entiti yang sama, individu yang sama. Dia membawa bersama hadirat Tuhan, dan apabila kita berada dalam hadiratnya, kita berada dalam hadirat Tuhan secara delegasi.

 

Yosua 6:1-5 Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya; telah tertutup kota itu karena orang Israel; tidak ada orang keluar atau masuk. 2 Berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. 3 Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja; demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya, 4 dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. 5 Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan."

 

Perjalanan mengelilingi Yerikho ini menggambarkan tujuh meterai dan tujuh sangkakala dan tujuh cawan kemurkaan Tuhan dari wahyu zaman akhir. Setiap satunya membuat pusingan dalam satu urutan, dan pada zaman akhir terdapat tujuh semuanya.  Pada akhir semua itu, seruan kuat penghulu malaikat yang kita dengar untuk penguasaan dunia akan menghancurkan tembok-tembok kota bagi sistem-sistem dunia. Ia merobohkan segala benteng Iblis. Itulah simbolisme Yerikho. Ia berhubungan langsung dengan tujuh meterai, tujuh sangkakala, dan tujuh cawan kemurkaan Tuhan.

 

Yosua 6:6-7 Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka: "Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut TUHAN." 7 Dan kepada bangsa itu dikatakannya: "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut TUHAN."

 

Tujuh imam, yang membawa tujuh sangkakala tanduk domba mewakili tujuh malaikat yang diberikan tujuh sangkakala untuk ditiup. Mereka juga adalah tujuh malaikat dari tujuh jemaat sistem-sistem dunia. Tujuh malaikat ini membangunkan tujuh jemaat selama dua ribu tahun, demi untuk mempersiapkan kita untuk menguasai sistem pada akhirnya. Semua umat Tuhan akan dibawa keluar di bawah malaikat-malaikat tujuh jemaat itu. Juga terdapat tujuh gembala dan lapan orang utama (atau pemimpin) yang dibangkitkanf untuk melakukan tugas ini (Mikha 5:5). Urutan ini terjadi dengan proses Mesianik kerana Mikha 5:1-4 menceritakan tentang Mesias dan terus pergi kepada damai sejahtera milenium dari 5:5 dan seterusnya. Damai sejahtera ini menyusuli peperangan orang Asyur. Dalam kata lain, ia merujuk kepada kuasa-kuasa utara dan sistem-sistem Babilon zaman akhir. Di sini kita perhatikan singa-singa muda Yakub di kalangan semua bangsa. Sistem-sistem palsu Yakub juga akan dimusnahkan bersama sistem-sistem semua bangsa (Mikha 5:9-14).

 

Yosua 6:8-9 Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan TUHAN, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian TUHAN mengikut mereka. 9 Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup.

 

Apakah itu Tabut Perjanjian? Pada mulanya, terdapat beberapa benda di dalamnya termasuk loh-loh batu hukum taurat, tongkat Harun dan manna.

 

Dalam sebutan terakhir tentang Tabut Perjanjian hanya ada loh-loh batu hukum saja. Pada tingkat ini, adanya ingatan tentang apa yang pernah kita miliki. Terdapat wibawa keimamatan dan terdapat manna yang pernah kita makan dalam padang gurun, dan bersama itu adalah loh-loh batu hukum. Benda-benda ini telah mendahului kita sebagai satu tanda bahawa Tuhan ada bersama kita dan sebagai satu tanda bahawa kita adalah pengikut-pengikut hukum. Sebabnya kenapa Tabut Perjanjian mendahului adalah kerana kita mengikuti hukum Tuhan. Itulah keseluruhan simbolismenya. Setiap orang dalam Israel berjalan langkah demi langkah di belakang hukum. Itulah sebabnya kenapa ia dilakukan begitu. Ia dilakukan untuk menunjukkan kita, dan setiap anggota Israel yang lain, bahawa seluruh perjalanan mereka dalam padang gurun sepatutnya adalah di belakang hukum Tuhan, dan kita lupa itu. Kita cuba menulis kembali hukum itu.

 

Yosua 6:10  Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian: "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah katapun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu: Bersoraklah! --maka kamu harus bersorak."

 

Dalam kata lain, rahsia Tuhan disembunyikan dan dikeluarkan di bawah arahan sehingga harinya tiba apabila rahsia itu patut dinyatakan dan disorakkan. Itulah sebabnya kenapa dunia ini tidak pernah mengerti. Kerana hal-hal ini disimpan di bawah perintah bahawa, pada zaman akhir, rahsia Tuhan akan dinyatakan (sebagai pekhabaran malaikat pertama). Kita adalah hamba-hamba yang dipercayai rahsia Tuhan (lihat karya Rahsia-rahsia Tuhan (No. 131)).

 

Yosua 6:11-14  Demikianlah tabut TUHAN mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. 12 Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut TUHAN. 13 Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut TUHAN, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. 14 Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya.

 

Apabila mereka masuk ke dalam Tanah Perjanjian, mereka berada di belakang Tabut itu. Kini ada perubahan dalam susunan baris untuk berperang. Mereka mempunyai barisan hadapan dan barisan belakang (penutup) dan Tabut itu dilindungi. Terdapat perubahan simbolik dari mengikut Tabut Perjanjian ke dalam Tanah Perjanjian di belakang hukum Tuhan, kepada berdiri di hadapan dan belakang dalam barisan hadapan dan barisan belakang hukum, sebagai pelindung-pelindung hukum itu. Apabila mereka memulakan sistem itu selepas fasa pertama, mereka menjadi pelindung-pelindung hukum Tuhan. Di bawah meterai pertama, agama-agama palsu didirikan. Dari situ kemudiannya ianya perlu untuk hukum itu dilindungi oleh umat pilihan, jadi susunan baris mereka diubah. Supaya hukum itu tidak dapat dilenyapkan dari konsep-konsep jemaat dan bangsa.

 

Yosua 6:15-17 Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama; hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali. 16 Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Bersoraklah, sebab TUHAN telah menyerahkan kota ini kepadamu! 17 Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi TUHAN untuk dimusnahkan; hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh.

 

Ini adalah tujuh sangkakala itu dan kemudian sorakan tersebut. Sangkakala ketujuh adalah kemusnahan di bawah cawan-cawan kemurkaan Tuhan.

 

Yosua 6:18-19  Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19 Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi TUHAN; semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN."

 

Terdapat perintah khusus di sini. Segala yang berkaitan dengan sistem itu harus dimusnahkan melainkan benda-benda yang bernilai, yang diambil dan diberikan kepada Bait Tuhan di bawah sebuah sistem teokratik supaya ia akan digunakan dalam pelayanan Tuhan dan tidak akan diizinkan untuk menajiskan bangsa itu. Itulah sistem yang sama yang akan berlaku dalam Milenium. Bahan-bahan logam dan benda-benda yang digunakan untuk senjata akan digunakan untuk kebaikan. Apabila kita pergi ke perang-perang Harmagedon kita akan dapati bahawa banyak benda dan senjata akan dikumpulkan dan digunakan, membekalkan sumber untuk Israel dalam pendirian Milenium.

 

Yosua 6:20-21  Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup; segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. 21 Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai.

 

Ini tidak elok dilihat, namun itulah apa yang akan terjadi. Sistem dunia ini akan dimusnahkan, dan hanya orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk membangunkan sebuah sistem yang baru akan dibiarkan hidup.

 

Yosua 6:22 Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata: "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah ke luar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya."

 

Apabila kami berkata tembok itu roboh, rumah Rahab ada dalam tembok itu. Tentunya ada perlindungan ilahi pada Rahab, yang memelihara rumahnya tetap teguh, hinggakan walaupun tembok Yerikho roboh rumahnya terpelihara dengan ajaib. Itu sendiri adalah satu petunjuk tentang pemeliharaan ajaib orang bukan Yahudi yang diangkat untuk menyertai pusaka Israel di bawah perlindungan ilahi. Dengan sendirinya, itu adalah satu keajaiban. Ini menunjukkan bahawa tempat selamat Rahab adalah dalam tembok yang sebenarnya roboh di sekelilingnya, kerana tangan Tuhan ada pada Rahab. Konsep tempat selamat adalah di mana saja Tuhan meletakkan tanganNya pada kita. Kita akan lihat beribu orang gugur di sebelah kanan dan kiri kita. Kita akan lihat mereka mati dari sampar dan penyakit. Kita akan lihat mereka mati dari senjata dan perang kimia, dan kita akan terus hidup. Itulah kuasa Tuhan, dan jika kita tidak mengerti itu maka kita tiada iman. Jika kita menganggap kita perlu dighaibkan ke suatu tempat selamat, iman kita adalah lemah dan itulah masalahnya dengan orang-orang yang terikat kepada perniagaan-perniagaan teratur. Mereka menganggap bahawa mereka perlu berada di tempat lain supaya tiket mereka dapat disahkan untuk pergi dan duduk di Petra atau tempat-tempat lain yang serupanya, dan ini tidak berlaku. Tuhan meletakkan tanganNya pada kita dan kita akan makan dan kita akan minum (makan dan minum kita terjamin; Yesaya 33:16), sehingga kita dibawa ke Mesias, apabila dia menjejakkan kakinya pada Bukit Zaitun, dan tentang itu kita pasti (rujuk karya Tempat Selamat (No. 194)).

 

Yosua 6:23-27  Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa ke luar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka ke luar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 24 Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api; hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah TUHAN. 25 Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. 26 Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya: "Terkutuklah di hadapan TUHAN orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini; dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya!" 27 Dan TUHAN menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu.

 

Yerikho telah dibina semula. Dari mula orang-orang yang mendirikan Yerikho mengalami perselisihan dan kebinasaan kepada anak-anak bungsu mereka, dan itulah sebabnya kenapa tiada damai dalam Yerikho. Tidak akan ada damai dalam Yerikho sehingga Mesias datang, dan orang-orang ini akan mati. Perjanjian damai yang berpusat pada kota itu memang pasti gagal.

 

Yosua 7:1 Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel.

 

Mereka telah diberitahu apa yang perlu dilakukan, namun orang ini tidak dapat menahan dirinya, dan dia adalah seorang Yahudi. Ini melambangkan masalah-masalah yang memasuki hukum melalui Yehuda. Yehuda telah menyesatkan hukum itu dan, sehingga hari ini, hukum taurat tidak dipelihara dalam Yehuda kerana mereka telah menyesatkan hukum itu. Warisan itu telah dirampas dari Yehuda, dan kemurkaan Tuhan dikenakan pada Israel oleh kerana Yehuda.

 

Yosua 7:2  Yosua menyuruh orang dari Yerikho ke Ai, yang letaknya dekat Bet-Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian: "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai.

 

Mereka kemudiannya memulakan pembinasaan dan pengamanan (pasifikasi) (seperti yang pernah dipanggil orang Amerika di Vietnam) bangsa-bangsa selebihnya. Itulah apa yang terjadi: kita masuk dan mendirikan benteng, dan kemudian meneruskannya, membereskan bangsa demi bangsa. Pemulihan milenium planet ini dilakukan secara sistematik. Terdapat waktu ratapan. Terdapat waktu pendudukan, dan pendudukan ini kemudiannya dilakukan secara sistematik untuk menguruskan bangsa-bangsa. Mereka semua dijatuhkan secara sistematik dalam kemurkaan Tuhan itu untuk dibereskan dan dimusnahkan sebagai satu kumpulan di bawah tujuh cawan kemurkaan Tuhan, dan sangkakala ketujuh, yang dilambangkan di sekitar Yerikho. Pengamanan planet ini secara sistematik kemudiannya diselesaikan supaya sistem milenium dapat didirikan, dan kita dapat menduduki dunia ini dalam kedamaian selama seribu tahun itu.

 

Dalam pelajaran Alkitab yang pendek ini mengenai Yerikho kita mendapat pemahaman tentang bagaimana Israel tahu dari kitab Yosua apa yang akan dikatakan dalam kitab Wahyu. Segala yang terdapat dalam Alkitab saling berhubungan. Hakikat bahawa orang Yahudi tidak memiliki Kitab Perjanjian Baru tidak memberi alasan bagi mereka, seperti yang kita lihat dari pembelajaran kitab Ester. Yehuda mempunyai Yosua dan mereka mempunyai Ester dan Kidung Agung dan mereka tahu apakah keputusan akhirnya. Seseorang tidak memerlukan Perjanjian Baru untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam zaman akhir. Seseorang itu dapat mengetahui semua dalam Perjanjian Baru dari Kitab Suci, iaitu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama akan memberitahu kita dari mulanya hal yang kemudian seperti yang diisytiharkan Kristus di bawah perintah Tuhan melalui para nabi.

 

Melalui Yosua, kita mendapat pandangan yang diperluaskan tentang apa yang sebenarnya berlaku apabila kita mula-mula mendapatkan Israel.

 

q