Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[168]

 

 

 

Kebenaran

(Edisi 2.0 19960622-19991205)

 

Pilatus Berkata kepada Kristus, ‘Apakah Kebenaran?’ Dalam karya tulis ini kita akan memberi perhatian dengan meneliti apakah kebenaran di dalam perhubungan kepada Roh Kudus. Apakah Jemaat akan dapat apabila ia menerima Roh Kudus?

 

 

 

 

 

Christian Churches of God

PO Box 369,  WODEN  ACT 2606,  AUSTRALIA

 

E-mail: secretary@ccg.org

 

 

(Hakcipta ã 1996, 1999 Wade Cox)

(Tr. 2005)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

This paper is available from the World Wide Web page:
http://www.logon.org and http://www.ccg.org

 

 


Kebenaran [168]

 


Dalam karya ini kita akan meneliti apa itu kebenaran berhubung dengan Roh Suci.  Apakah yang diperolehi oleh Jemaat apabila ia menerima Roh Suci?

 

Kisah 1:1-5 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, 2 sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya.  3 Kepada mereka Ia menunjukkan diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah.  4 Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang--demikian kata-Nya--"telah kamu dengar dari pada-Ku.  5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."

 

Diteruskan dari ayat 15:

Kisah 1:15-17  Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya, lalu berkata:  16 "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Kitab Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.  17 Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini."

 

Petrus berkata mengenai konsep dimana Roh Suci telah berbicara melalui mulut Daud; dia berbicara nubuatan tentang Yudas dan seribu tahun sebelum.  Roh Suci memberikan pemahaman dan itulah perkara utama disini.  Juga, Kristus telah berjanji untuk memberikan kebolehan kepada Jemaat.  Sebelum ini, Roh Suci hanya diberi mengikut arahan Allah untuk memilih individu-individu di antara Yudah atau Israel – ia tidak dikeluarkan dari Israel.  Tetapi janji ini akan diberikan kepada orang-orang kafir.  Ia akan diberikan kepada orang ramai yang mana kemudiannya dipanggil and dimasukkan kedalam badan umat-umat Allah.  Ini adalah perluasan kepada kebolehan sebelumnya. 

 

Yohanes mempunyai banyak perkara yang diperkatakan mengenai Roh Suci.  Injil Yohanes adalah sangat penting dan sungguh-sungguh memperkatakan konsep kebenaran.

 

Yohanes 14:12-21 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.  14 Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."  15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.  16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,  17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.  18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.  19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamupun akan hidup.  20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.  21 Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

 

Sebagaimana Kristus didalam Bapa, begitu juga Bapa didalam dia, dan dia dan Bapa didalam kita.  Itu adalah janji dan Rohlah yang membuat ia boleh dilaksanakan.  Kasih adalah fungsi aktiviti tersebut tetapi Roh adalah roh kebenaran.  Kita akan meneliti maksud mendapat roh kebenaran.  Apakah itu semuanya?

 

Kita akan melihat bagaimana kebenaran merupakan fungsi Roh dan bahawa Yohanes memuatkan mesej utama ini.  Mesej ini adalah terdapat dari Yohanes kepada 2Yohanes dan 3Yohanes juga.  Kebenaran adalah mesej yang sangat penting didalam injil Yohanes dan rasul-rasul dan Roh Suci adalah roh kebenaran.

 

Kisah 2:1-4 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.  2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;  3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.  4 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

 

Roh memberikan umat pilihan kebolehan untuk berbicara dan apa yang kita katakan adalah diberikan melalui roh yang mana roh kebenaran.

 

Yohanes 15:26-27  Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.  27 Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku."

 

Jadi, Roh Suci adalah roh kebenaran dan bahawa Roh itu adalah saksi.

 

Pilatus mengatakan:  “Apakahkah itu kebenaran?” dia bercakap kepada Kristus.  Mari kita melihat kepada konsep apa ia sebenarnya.  Kemudian nanti kita akan menangani dengan apa yang bukan mengenainya.  Kebenaran adalah pusat Allah.  Ia adalah tegak lurus; mengandungi fakta-fakta benar, ia boleh dipercayai dan ia adalah benar; ia menunjukkan keadilan, sebab dengan kebenaran, perkara-perkara boleh ditentukan dengan betul dan dalam keadaan yang tertentu.  Sebaliknya, Syaitan, iaitu musuh, adalah Bapa kepada dusta, sebab untuk menyuruh orang untuk mendapatkan keinginannya atau bertindak secara tidak rasional terhadap kehendak Allah, ia mesti menipu mereka. 

 

Kamu boleh berdusta dalam beberapa cara.  Kamu boleh berdusta dengan membuat kenyataan yang salah atau kamu boleh berdusta dengan tidak menyatakan kesemua perkara.  Itu adalah, kamu tidak menyatakan semua kebenaran.  Itu adalah satu cara berdusta yang besar.  Sebagai contoh,  pekerja landasan boleh bertanya bila kereta api akan datang supaya mereka boleh berpindah dari barisan dan kamu boleh katakan “ia tidak datang” tetapi lalai memberitahu mereka bahawa ia akan datang dalam masa lima minit dan kerja itu akan mengambil masa sepuluh minit, pekerja-pekerja tersebut boleh dilanggar.  Ia tidak menyatakan perkara yang penting dan merupakan kelalaian kriminal.  Itu adalah berdusta.  Ia berdusta untuk kecederaan orang lain.  Itulah jenis dusta yang kita akan tangani dalam penipuan rohani, sebab kebenaran dalam kerohanian adalah pusat kepada keselamatan.  Dengan memanipulasikan ayat Alkitab dan dengan menempatkan orang-orang diluar hukum-hukum Allah, kamu tidak memberikan mereka keselamatan.  Kamu menempatkan mereka dalam kebangkitan kedua.  Sekali kamu mengubah idea yang betul, kamu mengubah tindakan fizikal.  Kebenaran meliputi perbuatan.

 

Yohanes 3:16-21  Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.  17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.  19Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.  20 Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak;  21tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah."

 

Kebenaran disini ialah  perbuatan.  Ia bukan satu kenyataan fakta.  Ia adalah tindakan yang betul.  Oleh itu,  perbuatan meliputi konsep kamu adalah apa yang kamu lakukan, dengan itu, mempunyai tindakan yang betul mengikut hukum Allah menghasilkan buah yang betul.  Ia adalah tindakan yang benar yang ditentang oleh tindakan yang salah atau jahat.  Fakta penting disini ialah bahawa Kristus tidak datang ke dunia ini untuk mengutuk dunia.  Dunia telah mengutuknya sendiri.  Perkara yang sama apabila Musa ditegur, dia tidak mengutuk orang-orangnya dengan kata-kata.  Dia menyatakan perkataan-perkataan yang memberi kesan “saya tahu mereka telah berdosa, Tuhan, jangan musnahkan mereka”.

 

Kebenaran adalah kebaktian.  Kebenaran menjadi perbuatan dan tindakan yang betul.  Sebagai dalam tindakan ia kemudiannya menjadi kebaktian.  Lihat Yohanes 4:23-24.  Kristus berbicara dengan seorang perempuan di tepi perigi.

 

Yohanes 4:23-24  Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.  24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."

 

Itu adalah pusat.  Dari pemikiran yang betul, kamu akan mendapat tindakan yang betul yang memimpin kepada kebaktian yang betul.  Itu adalah faktor yang menentukan.  Bapa mencari orang untuk menyembah Dia didalam roh dan kebenaran.  Oleh itu, hanya kebenaran sahaja yang menentu kebaktian kamu yang betul.  Jadi, orang yang mengatakan “Saya tidak kisah apa ajaran dalam Jemaat saya,” sebenarnya mengatakan “saya tidak kisah apa yang betul.”  Ia bermaksud bahawa mereka tidak berbakti kepada Bapa dalam kebenaran.  Jika kamu tidak berbakti kepada Bapa dalam kebenaran kamu telah melanggar perintah-perintah ini.  Mereka mengatakan “saya tidak kisah dengan kebaktian Bapa”, dan itu lah sebenarnya isu yang mereka tidak kisah.  Ia bermaksud bahawa mereka bukanlah didalam kebangkitan pertama.  Ia adalah satu kenyataan yang keras, tetapi begitulah jalan dia.  Kristus datang untuk mengajar kebenaran injil Kerajaan Allah dan mengistiharkan tahun Tuhan yang boleh diterima, BapaNya dan AllahNya.  Perjanjian Baru amat prehatin dengan sifat-sifat Allah dan kebenaranNya. 

 

Kebenaran wujud selamanya.  Allah adalah Allah yang benar.  Lihat pada karya Perbezaan di dalam Hukum (No. 96) dan kemudian lihat apa Allah itu, dan apa hukumnya.  Kebenaran adalah satu daripada lima pusat hukum sifat-sifat Allah.

 

Kedua-dua Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus datang sebagai saksi kepada kebenaran.

 

Yohanes 5:19-46

19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.

 

Kristus berkata “Saya tidak mempunyai kuasa sendiri, saya melihat kepada Bapa dan Bapa menunjukkan saya apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya lakukan, itulah yang dilakukan oleh Bapa”. 

 

20 Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.  21 Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.

 

Sekarang Kristus berkata bahawa Bapalah yang membangkitkan yang mati dan memberikan mereka nafas dan Dia memberikan kepada anak kuasa untuk mempercepatkan siapa yang dia mahu untuk – untuk memberi hidup kepada sesiapa yang dia mahukan.

 

22 Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

 

Ini adalah satu konsep yang sangat penting.  Bapa telah berkata “Semua orang ini, inilah yang telah dipilih dan saya memberikan mereka kepada anak, tetapi ia tidak mengadili sesiapa.  Dia berkata “Kamu adili mereka”.  Tetapi Dia juga telah memberitahu Kristus supaya tidak menghilangkan seorangpun yang Dia telah berikan kepadanya.  Jadi, kamu boleh melihat masalah yang besar.  Allah telah memberitahu Kristus “Orang-orang ini boleh menjadi anak-anak saya.  Kamu mempunyai tanggungjawab untuk mengadili mereka.  Dalam perkataan lain, Dia telah memberikan tanggungjawab kepada Yesus Kristus untuk membawa kita kepada Kerajaan.

 

23 supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia.

 

Kamu tidak boleh memuji Allah kecuali kamu memuji Yesus Kristus.  Jadi, Yudah terkeluar dan juga semua Muslim.

 

24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.

 

Jadi, perkataan Allah dan kesaksian Yesus Kristus adalah kebenaran itu haruslah dipercayai dan diharapkan supaya kamu boleh mendapat kehidupan kekal.  Jadi, Yohanes 17:3 dan perkataan Allah ini adalah kaedah-kaedah kehidupan kekal.

 

25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup.  26 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri.

 

Jadi, Bapa mempunyai kekekalan (tidak boleh mati) di dalam diriNya dan Dia telah memberikan kepada anak sifat tidak akan mati ini.  Kristus tidak mendapatkannya secara semula jadi.  Ia sangat jelas.  Jika Kristus telah mendapat hidup dalam dirinya sendiri dari permulaan, maka Allah tidak perlu memberikan dia kebolehan untuk mendapatkan hidup dalam Dia. 

 

27 Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia.

 

Itu adalah konsep yang menarik yang menyusul dari pemusatan kebenaran dan penentuan Kristus.  Kristus datang untuk memperlihatkan perkataan Allah dan untuk menyatakan Kerajaan Allah kepada manusia. 

 

28 Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya,  29dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.  30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.  31 Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;  32 ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikan-Nya tentang Aku adalah benar.  33Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran;  34 tetapi Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan.  35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu.  36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.  37Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nyapun tidak pernah kamu lihat,  38 dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya.  39Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku,  40 namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu.  41 Aku tidak memerlukan hormat dari manusia.  42 Tetapi tentang kamu, memang Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah.  43 Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia.  44 Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?  45 Jangan kamu menyangka, bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu.  46Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku.

 

Kebenaran adalah kebebasan

 

Yohanes 8:21-50  Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang."  22 Maka kata orang-orang Yahudi itu: "Apakah Ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan-Nya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang?"  23 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.  24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."  25 Maka kata mereka kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka: "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu?  26 Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia."  27 Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa.  28 Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.  29 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya."  30Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya.  31 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku  32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."

 

Jadi, melalui Kristus dan pengetahuan oleh satu Allah yang benar dan bahawa Kristus adalah anakNya (Yoh. 17:3), kebenaran ini dibahagikan dan bahawa kebenaran tersebut akan membebaskan individu.  Sementara kamu memahami dan mempercayai kebenaran, kamu adalah bebas.  Walaupun mereka memenjarakan badan kamu, mereka tidak boleh memenjarakan minda fikiran kamu.

 

33 Jawab mereka: "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?"

 

Mereka mempunyai semua kebenaran.  Mereka mengetahui Alkitab.  Mereka adalah benih Abraham dan mereka berkuasa di Yerusalem dan malah mereka memerintah aristocracy.  Jadi, mereka tidak memerlukan apa-apa.  Mereka mempunyai negeri sendiri.  Orang-orang Rom telah melayan mereka dengan baik.  Hanya negeri Filistin sahaja di dalam keseluruhan Empayar di mana  imej Kaisar Roma telah diambil dari standar pertempuran – satu-satunya tempat di dunia bagi penghormatan kepada sensibiliti Yudaik.

 

34 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.  35 Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.  36Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamupun benar-benar merdeka."  37 "Aku tahu, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu.

 

Mereka sebenarnya telah memesongkan kebenaran Allah melalui tradisi-tradisi lisan.  Mereka memanggil tradisi-tradisi lisan ini sebagai hukum lisan dan mereka menggunakannya untuk mengubah hukum-hukum bertulis Allah.  Mereka kemudiannya mengurangkan hukum lisan kepada yang bertulis dan membuatnya sebagai hukum bertulis yang mana kemudiannya mengubah Alkitab.

 

38 Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu."  39 Jawab mereka kepada-Nya: "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham.  40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.  41Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka: "Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah."  42 Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku.  43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.  44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.  45 Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku.  46 Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku?  47Barangsiapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah."  48 Orang-orang Yahudi menjawab Yesus: "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan setan?"

 

Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria adalah orang dalam bentuk hidupan binatang yang paling rendah.  Dalam perkataan lain, dia adalah dari keturunan yang tidak percaya kepada ajaran – orang-orang bukan Yahudi.  Jadi, mereka menentang keturunannya.  Mereka mengatakan bahawa dia sebenarnya bukanlah dalam barisan Israel, jadi, dia tidak boleh menjadi seperti siapa yang mereka fikirkan.  Mereka fikir dia adalah Mesiah tetapi mereka menentang keturunannya – satu lagi dusta.  Semua perkara ini adalah dusta dan pembangunan yang salah dan tiada kebenaran dalam mana-mana di antara mereka.  Inilah perjuangan keseluruhan dalam Yohanes – kebenaran menentang khayalan; Syaitan menentang Allah dan Yesus Kristus. 

 

49 Jawab Yesus: "Aku tidak kerasukan setan, tetapi Aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati Aku.  50 Tetapi Aku tidak mencari hormat bagi-Ku: ada Satu yang mencarinya dan Dia juga yang menghakimi.

 

Yohanes 8:51 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya."

 

Inilah struktur keseluruhan mesej Kristus.  Perkataan Allah adalah kunci kehidupan, untuk tidak melihat kematian.  Jika kita memelihara semua perkara, Kristus berkata, kita tidak sama sekali melihat kematian.

 

Kristus adalah cara dan jalan.  Kita boleh melihat amaun material mengenai kebenaran dan kesalahan dalam injil Yohanes.  Apabila kamu menganlisis Yohanes, dia prehatin sekali dengan perjuangan kebenaran dan dusta dan tempat kristus memainkan peranan dalam perjuangan ini. 

 

Yohanes 14:6  Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

 

Jadi, konsepnya ialah bahawa melalui Roh, mereka melihat Kristus bekerja.  Mereka telah melihat Roh Suci dalam Kristus; Oleh itu, mereka telah melihat Bapa.  Kita mempunyai Roh Suci, dan dengan cara yang sama, orang melihat kita dan mereka melihat Bapa.  Seringkali orang membenci kita tanpa sebab, seperti juga mereka membenci Kristus tanpa sebab.  Apabila mereka melihat Bapa didalam kita melalui Roh Suci, mereka tidak secara automatik mengatakan “Bukankah mereka orang yang baik!”  Untuk sebab-sebab tertentu mereka boleh membentuk kebencian yang melarat terhadap kita.

 

Ramai orang melihat Roh Suci dan mereka bertindak menentangnya.  Tiada yang kamu boleh lakukan kecuali mengatakan “Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan”.  Lebih tinggi profil yang kamu ada, lebih besar kebencian yang ditunjukkan.

 

Roh adalah mekanisme, dan kristus adalah jalan, kebenaran dan terang dan kita datang kepada Bapa melalui jalan tersebut, kebenaran dan terang.  Urutannya ialah jalan, yang merupakan kebenaran yang menuju kepada kehidupan.  Itulah sebabnya ia ditempatkan dalam urutan tersebut.  Apabila kita diberikan kepada Kristus, kita akan berjalan melalui jalan tersebut yang merupakan jalan kebenaran.  Jadi, kita haruslah prehatin dalam melihat perbezaan di antara kebenaran dan khayalan, sebab kebenaran adalah jalan tindakan.  Roh kemudiannya memimpin kita dalam mekanisme tersebut atau pokok kebenaran.

 

Yohanes  16:12-33  Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.  13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.  14Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.  15 Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku."  16 "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku."  17 Mendengar itu beberapa dari murid-Nya berkata seorang kepada yang lain: "Apakah artinya Ia berkata kepada kita: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Dan: Aku pergi kepada Bapa?"  18 Maka kata mereka: "Apakah artinya Ia berkata: Tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksud-Nya."  19 Yesus tahu, bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepada-Nya, lalu Ia berkata kepada mereka: "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang Kukatakan tadi, yaitu: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku?  20 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita.  21 Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.  22 Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu.  23 Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku.  24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam nama-Ku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.  25 Semuanya ini Kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu.  26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa Aku meminta bagimu kepada Bapa,  27 sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah.

 

Yesus tidak perlu meminta kepada Bapa untuk kita.  Kita boleh meminta secara langsung kepada Bapa dalam nama Kristus dan kita akan diberi apa yang kita minta.

 

28 Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa."  29 Kata murid-murid-Nya: "Lihat, sekarang Engkau terus terang berkata-kata dan Engkau tidak memakai kiasan.

 

Kamu memerlukan Roh Suci untuk memahami perumpamaan Alkitab.  Jika kamu tidak memahami perumpamaan-perumpamaan, ia disebabkan kamu tidak memperkembangkan Roh Suci.  Jika kamu membaca Alkitab dan tidak memahami, ia disebabkan kamu tidak mempunyai hubungan Roh yang cukup.

 

30 Sekarang kami tahu, bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari Allah."

 

Murid-murid tidak mualap dan tidak mempunyai Roh Suci sehingga Pantekosta.

 

31 Jawab Yesus kepada mereka: "Percayakah kamu sekarang?  32 Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku.

 

Setiap manusia boleh disebarkan dan kamu tidaklah bersendirian, sebab Bapa akan bersama-sama dengan setiap kita.

 

33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia."

 

Walaupun kita sendirian,  Allah sedang bekerja dengan kita.  Semua perkara akan berlaku untuk kebaikan bagi mereka yang dipanggil mengikut kehendak Allah.

 

Kita Disucikan Melalui Kebenaran

 

Yohanes 17:6-19

6 Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu.

 

Itu adalah bahagian mereka daripada persetujuan; mereka mesti memelihara perkataan Allah.  Itu adalah bahagian kita daripada persetujuan.  Kita telah diberi kepada Allah, dan Yesus Kristus mesti menangani kita, tetapi kita mesti memelihara perkataan Allah untuk terus diterima.  Itu adalah kebenaran.

 

7 Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu.  8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.  9 Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu  10 dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.  11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.  12 Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.  13Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di dalam diri mereka.  14 Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.  15 Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.  16 Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.  17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.  18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia;  19 dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya merekapun dikuduskan dalam kebenaran.

 

Proses keseluruhan atau konsep ialah bahawa kebenaran adalah perkataan Allah dan kita telah disucikan didalam perkataan Allah.  Jadi, penentuan struktur yang betul tentang perkataan Allah adalah pusat kepada penyucian kita; sebab perkataan Allah adalah kebenaran (Yoh. 17:17).

 

Yohanes 17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

 

Kegagalan dalam kebenaran adalah pengutukan keimamanan.

 

Maleakhi 2:1-12

1 Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam!

 

Pemusatan kebenaran Allah adalah dalam urusan keimamatan dan kamu telah melihat dalam abad yang kedua puluh, bagaimana prehatinnya keimamatan ini untuk kebenaran Allah.  Ada yang memikir untuk tidak kisah sama ada Allah adalah satu, dua atau tiga orang.  Mereka tidak peduli.  Apakah yang dikatakan Allah mengenai perkara ini?

 

2 Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama-Ku, firman TUHAN semesta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan.  3 Sesungguhnya, Aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu.  4 Maka kamu akan sadar, bahwa Kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjian-Ku dengan Lewi tetap dipegang, firman TUHAN semesta alam.  5 Perjanjian-Ku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu Kuberikan kepadanya--pada pihak lain ketakutan--dan ia takut kepada-Ku dan gentar terhadap nama-Ku.  6 Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya,…

 

Levi telah memelihara kebenaran sehingga orang-orang Farisi menghasilkan hukum lisan dan memesongkan tradisi-tradisi.

 

 …dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti Aku dan banyak orang dibuatnya berbalik dari pada kesalahan.  7 Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan TUHAN semesta alam.  8Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan; kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu; kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman TUHAN semesta alam.  9 Maka Akupun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang Kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu.

 

Yang memandang bulu adalah fungsi keimamatan dalam abad yang kedua puluh.

 

10 Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?

 

11Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi TUHAN dan telah menjadi suami anak perempuan allah asing.

 

Allah asing bagi hari kemudian adalah Trinitarianisme – tritunggal Allah.  Imam-imam ini telah melakukan perkara yang sama.

 

12 Biarlah TUHAN melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada TUHAN semesta alam!

 

Kristus berdoa agar kita semua menjadi satu seperti mana dia dan rasul-rasul adalah satu dalam kebenaran Allah.

 

Yohanes17:20-26 Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka;  21 supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.  22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:  23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.  24Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.  25 Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;  26 dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka."

 

Disini kita melihat dimana asalnya kasih.  Pusat kasih datang dari fungsi kebenaran didalam Allah.  Kasih tanpa kebenaran adalah mustahil.  Itulah kesatuan yang benar dengan Allah, kita semuanya satu didalam Allah.  Hanya dengan kebenaran kita boleh mencapai kesatuan atau keutuhan dengan Allah.  Hanya dengan pemahaman yang betul tentang perkataan Allah dan melalui ajaran yang baik adalah permulaan kepada semua kebenaran – oleh itu, kebijaksanaan dan keselamatan.

 

Dalam Yohanes 18, kita boleh melihat bahawa setiap fasal adalah menangani aspek pemusatan kebenaran dan kasih Allah dan pembentukan bagaimana kita mendapatkan Allah didalam kita seperti mana didalam Kristus.  Allah, melalui Roh Suci, adalah dalam Kristus, dan Allah, melalui Roh Suci adalah dalam kita.  Kita semuanya dihubungkan melalui Roh Suci dalam kebenaran.  Jika kita berdusta dan tidak peduli dengan kebenaran, kita semuanya bukan berada dalam Roh Suci.  Itulah sebabnya ajaran yang baik dan dengan pemahaman Ketuhanan, strukturnya, cara ia berfungsi dan hubungan kamu dengan Allah adalah perlu kepada keselamatan.  Itu adalah kehidutan Kristian.  Kebenaran adalah kehidupan Kristian.  Kamu tidak boleh hidup sebagai Kristian tanpa kebenaran.  Kebenaran adalah dasar kasih dan dasar kehidupan Kristian.  Kebenaran menyokong semua kehidupan Kristian.

 

Yohanes 18:33-38

33 Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi?"  34 Jawab Yesus: "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang Aku?"  35 Kata Pilatus: "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?"

 

Pilatus tidak boleh mencari kesalahan yang dibuat oleh Kristus.  Mengapakah orang-orang Yahudi mengirim orang yang tidak bersalah, muncul dan menghadapi hukuman mati kepada Rom?  Ia menentang logik Pilatus.  Dia tahu apa orang-orang Yahudi sebenarnya.  Mereka mahu, bersedia untuk membebaskan si pembunuh, Barabbas, supaya Kristus boleh dibunuh.   Ia disebabkan Kristus memiliki pemusatan kebenaran Allah dalam dirinya dan bahawa dia mengutuk orang-orang Farisi dan Saduki, sifat asas, dan seluruh komuniti orang-orang Yahudi.  Mereka memberi dia kerana perkara tersebut.  Itulah sebab yang sama mereka membenci kita – sebab kita wujud dan kewujudan kita mengutuk semua yang tidak percaya kepada kebenaran Allah.  Itulah sebab mereka membenci kita – bukan mereka membenci kita sebagai individu tetapi disebabkan mereka membenci Bapa kita dan mereka membenci Mesiah yang dia kirimkan.  Walaupun mereka menyebut NamaNya pada bibir mereka, mereka memanggil nama Kristus tujuh hari seminggu, mereka bukan Bapa kita, atau kebenaran.  Bukan semua yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk Kerajaan Syurga.

 

36 Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini."

 

Pilatus juga tidak mengetahui mengapa tiada yang menenang – mengapa tidak terdapat ruangan orang-orang Yahudi.

 

37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran;…

 

Itulah sebab keseluruhan pelayanan Yesus Kristus, kelahiran dan kematiannya – untuk menyatukan kebenaran.  Begitulah bagaimana pentingnya kebenaran kepada umat pilihan.

 

…setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."  38 Kata Pilatus kepada-Nya: "Apakah kebenaran itu?"

 

Perkataan-perkataan Alkitab adalah kebenaran dan mereka menafsirkan satu dengan yang lain.  Alkitab adalah organisme yang hidup.  Hanya dengan Roh Suci kamu boleh mengetahui kebenaran, iaitu didalam Allah.  Kamu tidak boleh memahami perumpamaan-perumpamaan kecuali kamu mempunyai Roh Suci.  Jika kamu tidak peduli dengan kebenaran, ia menunjukkan bahawa kamu tidak mempunyai Roh Suci.  Seseorang yang berkata bahawa mereka tidak peduli tentang apa ajaran Jemaat dan berkata bahawa mereka gembira disana, menunjukkan mereka bukanlah satu daripada kita.  Apabila kamu datang kepada kebenaran, kamu bertindak terhadapnya dan kamu membela kebenaran injil.  Paulus berkata tentang pembelaan kebenaran injil dalam Galatia 2:5,9.

 

Kerja kita ialah untuk mempertahankan kebenaran

 

Roma 15:1-21

1 Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri.  2Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.  3 Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan-Nya sendiri, tetapi seperti ada tertulis: "Kata-kata cercaan mereka, yang mencerca Engkau, telah mengenai aku."  4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci.  5 Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus,  6 sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.

 

Untuk menjadi sefikiran dengan orang lain, mengikut Yesus Kristus, bukan bermaksud kamu mesti bersetuju dengan setiap perkara dan mengikuti semua apa yang dikatakan orang lain.  Fungsi Jemaat ialah untuk memuliakan Allah Bapa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kita, tidak memuliakan Yesus Kristus sebagai Allah sebagai pengganti Allah Bapa.  Bapa adalah subjek kepada pemujaan.

 

7Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah.  8Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,  9dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis: "Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu."  10 Dan selanjutnya: "Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya."  11Dan lagi: "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia."  12Dan selanjutnya kata Yesaya: "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan."  13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.  14 Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati.

 

Kebenaran dan pengetahuan tentang kebenaranlah yang memberikan kita kebolehan untuk memperbetul dan mendorong, mendidik dan memperbaiki satu sama lain.  Ia dilaksanakan dalam kasih sebab kasih menyusul dari kebenaran.

 

15 Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, 16 yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus.  17 Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah.  18 Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, 19 oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus.  20 Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar, yang telah diletakkan orang lain, 21 tetapi sesuai dengan yang ada tertulis: "Mereka, yang belum pernah menerima berita tentang Dia, akan melihat Dia, dan mereka, yang tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya."

 

Itu adalah tanggungjawab kita.  Kita tidak mahu membangun pada dasar orang lain.  Kepada mereka yang sudah mendengar perkataan Allah tidak memerlukan kita lagi.  Tugas kita ialah untuk pergi dan menyebarkan perkataan Allah kepada mereka yang belum mendengarnya.  Tujuan iman dan panggilan ialah untuk menolong satu sama lain dan untuk menyebarkan perkataan Allah, setiap mengikut kebolehannya.  Ini dilakukan melalui manifestasi perkataan kebenaran.

 

2Korintus 4:2 Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.

 

Ia sangat jelas baru-baru ini – cth. Mengendalikan perkataan Allah secara berbohong oleh orang-orang yang mengaku sebagai imam-imam Allah, supaya bilangan orang tidak berubah dan tidak disusahkan dengan apa yang mereka percaya.  Seorang penginjil memberitahu jemaahnya yang dia bercuti dan pergi ke gereja lain, mesyuarat pada hari Ahad, dan mereka boleh buat apa yang mereka inginkan.  Ada hukuman bagi perkara ini, dan bahawa mata kanan akan dibutakan dan tangan kananmu akan dilayu atau dibuka (Zak. 11:17).  Boleh jadi Tuhan akan menunjukkan belaskasihan kepadanya – Bapa ampunilah dia sebab dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan.  Itu saja seseorang boleh katakan.  Kita berdoa agar dia akan dibebaskan dari hukuman.

 

2Korintus 6:3-12  Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela.  4 Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, 5 dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa;  6dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik;  7dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela  8 ketika dihormati dan ketika dihina; ketika diumpat atau ketika dipuji; ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai,  9 sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati;  10 sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.  11 Hai orang Korintus! Kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu.  12 Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu.

 

Konsep disini ialah bahawa struktur keseluruhan perkara-perkara dalam penyebaran perkataan dibentuk.  Perkataan kebenaran adalah pusat kepada proses tersebut. 

 

2Korintus 7:14 Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar.

 

Jadi, Kerja Paulus juga, dalam kemegahannya, adalah  berdasarkan kepada kebenaran.  Struktur keseluruhannya adalah kebenaran.

 

2Korintus 11:10 Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan, bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya.

 

Dia membanggakan tentang Jemaat-jemaat dan bukannya dirinya sendiri.  Kebenaran mestilah dibahagikan dengan betul.

 

2Timotius 2:15-25 Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.  16 Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan.  17 Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus,  18 yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung…

 

Itu adalah ajaran sesat.  Saya melihat ajaran sesat ini yang ditulis dalam buku tentang Hari-hari Suci oleh ahli-ahli theology Gereja Seventh-Day Adventist.  Dia mengatakan bahawa persembahan unjukan berkas ada di dalam berkas kerana orang-orang yang keluar dari kuburan dan dibangkitkan pada waktu kematian Kristus semua pergi ke syurga dengan kristus.  Pandangan ini adalah bahawa kebangkitan pertama sudah berlalu dan itulah yang terjadi disini.  Itu bukanlah kebangkitan pertama.  Ia belum lagi terjadi.

 

…dan dengan demikian merusak iman sebagian orang.  19 Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah: "Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya" dan "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan."  20 Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah; yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia.

 

Dalam jemaat, semua kita mempunyai kegunaan atau tugas yang berlainan – ada yang untuk kehormatan, ada yang untuk kecemaran.  Beberapa untuk tugas-tugas rendah yang dimaksudkan.

 

21 Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.

 

Semua kita mempunyai campuran kebenaran dan dosa, dan dari dosalah kita perlu membersihkan diri kita, supaya kita boleh menjadi tempat kehormatan.

 

22 Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.  23 Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran,

 

Itulah masalah utama sebab ia adalah sesuatu yang tidak dipelajari.  Sebagai contoh, kekurangan pengetahuan menuju kepada perselisihan.

 

24 sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar  25 dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran,

 

Pertobatan adalah bukti pengakuan kebenaran dan kemudiannya bertindak terhadapnya melalui perbuatan.

 

2Timotius 3:7-8 yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.  8 Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji.

 

Seseorang yang menentang kebenaran adalah sejahat Yanes dan Yambres.  Mereka adalah dua ahli sihir Firaun di Mesir yang berdiri disebelah Firaun dimana ular-ular mereka dimakan oleh ular Musa.  Itu lah tahap dimana Allah dan dunia berikan kepada orang yang menentang kebenaran didalam iman.

 

2Korintus 13:1-14

1 Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu: Baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah.  2 Kepada mereka, yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi--sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya--bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi.

 

Dia hampir sampai kepada penghujung kesabarannya dengan Jemaat di Korintus sebab ia penuh dengan dosa.  Allah lambat untuk bertindak dan dia tidak memusnahkan jemaat-jemaat dengan mudah.  Tetapi tiang lilin telah dibuka disebabkan dosa.

 

3 Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu.  4 Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah.

 

Kristus hidup dengan kuasa Allah.  Hanya Allah saja yang abadi.  Itu adalah penting.

 

5Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.  6 Tetapi aku harap, bahwa kamu tahu, bahwa bukan kami yang tidak tahan uji.  7 Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji.  8 Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran; yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran.

 

Kamu tidak boleh berbuat apa-apa untuk menentang kebenaran Allah.  Perkataan Allah tidak akan kembali dengan kosong.  Kita hanya boleh bekerja untuk kebenaran.

 

9 Sebab kami bersukacita, apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna.  10Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan.

 

Kuasa yang telah diberikan kepada Paulus adalah untuk pendidikan dan mengangkat, pembangunan jemaat dalam kebenaran.

 

11 Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu!  12 Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.  13 (13-12b) Salam dari semua orang kudus kepada kamu.  14 (13-13) Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

 

Jika kita tidak peduli dengan apa yang betul, maka kita bukanlah umat pilihan.

 

Efesus 4:17-32

17 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia  18 dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.  19 Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.  20 Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus.  21 Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus,  22 yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,  23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,  24 dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.  25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.  26Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu  27 dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.  28 Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.  29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia.  30 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.

 

Roh Suci adalah meterai lain Allah.  Begitulah cara 144,000 akan dimeteraikan – seperti mereka yang mempunyai Roh Suci yang membangun dalam kebenaran.

 

31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.

 

Berbicara tentang kebenaran melalui fitnah dan kedengkian adalah kejahatan.  Jadi, terdapat kebenaran yang boleh dibicarakan tetapi dalam kedengkian dan fitnah – ia bukan dalam kasih, oleh itu, ia adalah dosa. 

 

32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.

 

Kebenaran adalah kasih dan kebaikan hati dan meniru Allah.

 

Efesus 5:1-2  Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih  2 dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.

 

Persembahan tersebut dan penurutan Allah berfungsi disekeliling kebenaran.  Jangkaan-jangkaan umat pilihan akan ditangani dalam Efesus 5.

 

Efesus 5:3-33  Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus.  4 Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono--karena hal-hal ini tidak pantas--tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur.  5 Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah.  6 Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.  7 Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka.  8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,  9karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran,  10dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.  11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.  12Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.  13Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang.  14 Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu."  15Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif,  16dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.  17Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.  18Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh,  19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.  20 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita  21 dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.  22 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan,  23 karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.  24 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu.  25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya  26 untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,  27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.  28 Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.  29 Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat,  30 karena kita adalah anggota tubuh-Nya.  31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.  32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.  33 Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

 

Semua penerangan umat pilihan adalah berdasarkan kebenaran dan dilakukan dalam kasih.  Buah-buah Roh yang memimpin kepada keadaan tersebut, sebagai jemaat, keluarga, atau kumpulan akan dilakukan melalui kebaikan, kebajikan dan kebenaran.  Tanpa kebenaran semua perkara ini adalah mustahil.

 

Dari Efesus 6:1-10, kita akan pergi kepada perintah kanak-kanak untuk menuruti ibu bapa mereka dan kemudian bekerja kuat untuk tuan rumah.  Ini adalah hubungan kumpulan-kumpulan dan keluarga-keluarga.  Semua perhubungan ini dipersembahkan kepada dan bergantung kepada kebenaran.  Dari Efesus 6:10-20, kita akan mempelajari mengenai perisai Allah.

 

Efesus 6:10-20 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.  11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;  12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

 

Sejauh manakah benarnya ini dalam abad yang terakhir daripada sebelumnya di dalam sejarah manusia?  Kamu mungkin mengatakan bahawa kedua-dua peperangan dunia kelihatan teruk hanya disebabkan kejadian peperangan tersebut.  Kelemahan rohani bagi setiap mereka tidaklah sebesar seperti yang ada dalam planet sekarang.  Bagaimana besarkah peperangan seperti berikut?

 

13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.  14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan,

 

Pakaian dalam perisai Allah adalah kebenaran.  Tiada guna untuk memakai apa sahaja kecuali kamu mempunyai pakaian dalam ini.  Semuanya dilindungi oleh kebenaran.

 

15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera;  16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat,  17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah,

 

Jadi, dengan memakaikan kebenaran, kamu kemudiannya boleh menggunakan pedang perkataan Allah.  Roh adalah pedang dan ia adalah perkataan Allah.  Dalam Roh Suci, kita boleh menggunakan perkataan Allah sebagai senjata untuk mengatasi kejahatan.  Jadi, kebenaran adalah pusat kepada iman.  Tiada dusta didalam kebenaran (1Yohanes 2:21).

 

18 dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,  19 juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil,  20yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara.

 

Sekali kita dipilih kita tidak boleh jatuh dari kebenaran

 

Ibrani 10:26-39 Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.  27 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.  28 Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.  29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia?  30Sebab kita mengenal Dia yang berkata: "Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi: "Tuhan akan menghakimi umat-Nya."  31 Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.  32 Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat,  33 baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian.  34 Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.  35Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya.  36 Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.  37 "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya.  38 Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya."  39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.

 

Konsep keseluruhan ini adalah berdasarkan kebenaran dan perkataan Allah.  Mendorong satu sama lain dalam kebenaran adalah tema Yohanes.  Surat Yohanes kedua dan ketiga menangani kebenaran.

 

2Yohanes 1:1-3  Dari penatua kepada Ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, 2 oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya.  3 Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.

 

Yohanes disini, adalah prehatin dengan kebenaran dan jika kamu melihat kepada pendahuluan dalam surat ketiga ia adalah sama.

 

3Yohanes 1:1  Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran.

 

Jadi, kita boleh melihat bahawa konsep keseluruhan disini ialah Yohanes prehatin dengan kebenaran.

 

2Yohanes 1:4-11  Aku sangat bersukacita, bahwa aku mendapati, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa.  5 Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu--bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya--supaya kita saling mengasihi.  6 Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.  7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.  8 Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya.  9 Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.  10 Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya.  11 Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.

 

Konsep ini ialah bahawa Kristus datang dan mati dan tiada lagi bahagiannya yang tidak mati.  Ia diteruskan dalam 3Yohanes 1:2-12

 

3Yohanes 1:2-12 Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.  3 Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.  4 Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.  5 Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.  6 Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah.  7Sebab karena nama-Nya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatupun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah.  8 Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran.  9 Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami.  10 Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami; dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang, yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.  11 Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.  12 Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu, bahwa kesaksian kami adalah benar.

 

Konsep Yohanes tentang kebenaran adalah pusat kepada semua tulisannya.  Kebenaran adalah pusat kepada iman.  Sistem yang salah mengenai Kristus adalah antikristus dan dusta.  Dimana perkara yang kamu telah pergunakan, dan bukannya kebenaran, kamu memeluk konsep kedustaan.  Oleh itu, tidaklah boleh diterima dalam iman untuk mengenepikan kebenaran dalam perkara Alkitabiah, dan mengatakan bahawa mereka tidak relevan.  Ia tidak memeluk kebenaran.  Kebenaran Allah dibahagi dengan betul oleh umat pilihan didalam Roh Suci.  Kita mesti menangani proses tersebut.  Memilih kebenaran adalah mengenepikan kebenaran.  Sebagai contoh, kamu mengambil kebenaran yang kamu suka dengar dan percaya.  Perkara yang sama, memilih kebenaran adalah tidak mengindahkan tentang ajaran Ketuhanan.  Pemilih kebenaran tidak mengindahkan sama ada kamu memelihara Sabat atau Hari-hari Suci atau apa hari yang kamu pelihara.  Ada juga orang yang tidak memberikan perpuluhan.  Perkara sebenarnya ialah bahawa memberi perpuluhan adalah tanda pertobatan dan memandang kepada Tuhan dalam kebenaran.  Orang seolah-olah  berfikir bahawa mereka mempunyai pilihan untuk perkara-perkara tersebut – yakni memilih kebenaran (cf. karya Persepuluhan (No. 161)).

 

Kebenaran keseluruhan dalam Alkitab memerlukan tindakan dalam perbuatan dan dalam kebaktian.  Dengan menyerahkan jalan-jalan kamu kepada Tuhan, Dia kemudiannya menetapkan minda kamu (Amsal 16:3), bukan sebaliknya.  Apabila kamu diberi pengetahuan mengenai sesuatu perkara, kamu bertindak terhadapnya.  Kemudian jalan-jalan kamu ditetapkan dan minda kamu kemudiannya dibentuk dengan pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang kamu lakukan.

 

Kejahatan adalah fungsi kepada dusta dan penipuan sebab ia bertujuan untuk menentang perkataan Allah.  Ia bukan lagi kebenaran.  Fungsi dan tugas kita adalah menyebarkan kebenaran Allah, bertindak terhadapnya dan kebaktian Allah dalam roh dan dalam kebenaran melalui Roh Suci.

 

 

 

 

 

 

q