Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[199]

 

 

 

 

Domba yang Hilang dan Anak yang Hilang [199]

(Edisi 1.1 19970510-19990526)

 

Perumpamaan dalam Lukas 15 mempunyai maksud yang mendalam yang tidak begitu dihargai. Ramai orang yang mengaplikasikan perumpamaan tentang anak yang hilang ini dengan orang berdosa yang tidak patuh tetapi kebanyakannya tidak memahami unsur yang kuat serta perlambangan dari perumpamaan ini. Ramai juga yang tidak memahami bahawa ia adalah bertalian dan merupakan perumpamaan utama, yang mana ia sendiri adalah kunci, yang boleh ditemui hanya dalam Lukas.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 1997, 1999 Wade Cox)

(Tr. 2006)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

 

 

Domba yang Hilang dan Anak yang Hilang [199]Lukas 15 ditujukan secara khususnya untuk menjelaskan konsep dosa dan pertobatan kepada dua golongan manusia – kedua-dua orang berdosa itu dan mereka mendapat faedah dari mereka. Terdapat juga golongan yang ketiga sebagai Farisi dan oleh ini terdapat orang berdosa dan membenarkan diri-sendiri.

 

Pelajaran dari Kristus di Lukas ini dipecahkan kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang; bahagian yang kedua adalah perumpamaan tentang perempuan dan perak yang hilang; dan bahagian yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Setiap perumpamaan adalah bertalian secara keseluruhannya, yang mana menjelaskan kasih dan belas kasihan serta pengampunan dari Allah.

 

Bahagian pertama tentang domba yang hilang mudah difahami. Enam ayat yang pertama  terikat kepada pendengar, yakni golongan pemungut cukai dan orang berdosa, kepada domba yang hilang dan pencarian yang dilakukan oleh sang gembala. Sifat membenarkan diri dari golongan Farisi merungut tentang hal ini, kerana mereka tidak melihat bahawa ianya perlu untuk menerima, malah makan bersama dengan orang yang berdosa. Kristus memanggil orang-orang yang membenarkan diri sendiri ini dalam ayat 7 sebagai “kamu” yang dia sedang cakap.

 

Teks dalam ayat 7 mengangkat pengertian dari segi fizikal ke dalam segi spiritual, dan mengikatnya dalam Warga yang setia dan penebusan bagi orang-orang berdosa yang hilang. Isu utama dikenal pasti disini sebagai pertobatan. Seperti yang kita lihat, ia berkaitan dengan tiga perumpamaan sebagai masalah yang sebenar dalam isu ini.

 

Lukas 15:1-7  Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.  2       Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka."  3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:  4 "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?  5 Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira,  6 dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggan serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.  7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan."

 

Masalah disini adalah bahawa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, namun mereka tidak melihatnya. Malah Paulus selepas dia diubah, masih lagi cuba untuk menyatakan bahawa dia tidak bersalah dalam hukum (Fil 3:6). Ini adalah masalah utama dalam mazhab Farisi dan sistem yang mereka dukung.

 

Kita lihat dari segi Warga sorgawi bahawa penebusan pada sistem keseluruhannya sedang berlangsung dan pertobatan diberikan kepada semua orang berdosa. Pengertian ini dikembangkan dalam perumpamaan-perumpamaan ini, tetapi ianya tidak difahami atau dikenal pasti, kerana pandangan serta pemahaman cabang Kristian yang utama terhadap doktrin yang berkenaan dengan penghakiman dan kebangkitan.

 

Orang dalam bahagian yang pertama selalunya dilihat sebagai Kristus yang mencari domba yang hilang. Untuk melakukan ini, dia harus meninggalkan sembilan puluh sembilan domba yang lain di padang belantara untuk mencari seekor domba tersebut. Dia lakukan ini sehingga dia berjaya mencarinya.  Pencarian ini adalah sama dengan pencarian oleh seorang perempuan dalam ayat 8 dan seterusnya. Kita sedang melihat kepada pencarian keatas domba hilang yang diulurkan dari Warga, bahawa gembala itu terpaksa meninggalkan di padang belantara. Padang belantara ini adalah tempat dimana sembilan puluh sembilan domba yang lain yang mendapat makanan dengan bebas dan oleh itu tidak sihat. Pencarian ini berterusan sehingga domba itu ditemui. Tidak ada yang dibiarkan hilang. Ini adalah untuk seluruh Warga. Apabila domba ditemui terdapat kesenangan bersama dengan Mesiah, yang pulang bersma dengan domba itu dab merayakan bersama dengan teman-temannya dan jiran-jirannya. Pengertian pendamaian ini juga boleh dilihat dalam bahagian ketiga yang berkenaan dengan anak yang hilang, dan lebih mendalam daripada yang biasanya difikirkan.

 

Lukas 15:8-10 diteruskan dalam bahagian perempuan yang mencari barang berharganya. Disini kita menangani dengan Roh Kudus yang dilambangkan oleh perempuan tersebut, yang menyapu rumah itu dengan teliti demi untuk mendapatkan semula barang berharganya.

 

Lukas 15:8-10  "Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya?  9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.  10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat."

 

Bahagian mengenai Roh ini menunjukkan bahawa rumah itu disapu bersih dan diatur dengan baik, supaya barangan berharga itu boleh ditemui semula. Bahagian perumpamaan ini, yang mana hanya terjadi dalam Lukas, menggunakan konsep drachmas dalam ayat 8 dan 9. Istilah yang lain adalah arguron (digunakan dalam Matius 26:15; 27:3,5,9; Kisah 19:19).

 

Drachmas mempunyai nilai yang kurang, tetapi ia seolah-olah mempunyai beberapa pertalian dengan duit pungutan bea yang adalah didrachma atau drachma berganda (Mat 17:24).

 

Penggunaan sepuluh keping perak bukan satu kebetulan. Ini adalah perumpamaan yang berhubungan dengan Warga jatuh dan pengubahan mereka. Harga Kristus adalah seorang hamba dengan harga tiga pulu keping perak. Ini adalah jumlah bagi setiap entiti dalam persidangan dalaman elohim, seperti yang kita lihat dalam Wahyu 4 dan 5. Ia mengandungi dua puluh empat tua-tua bersama dengan domba sebagai kepala mereka dan empat makluk hidup, bersama dengan Allah yang Maha Tinggi. Ini berjumlah tiga puluh semuanya. Kristus menyatakan bahawa satu pertiga daripada Warga akan jatuh bersama dengan Iblis dalam pemberontakan. Konsep ini mungkin diwakili disini dalam jumlah sepuluh dari satu pertiga dari jumlah tiga puluh. Tujuannya disini adalah bahawa Roh Kudus harus membersihkan rumah, demi untuk menemui semula barangan berharga itu.

 

Fakta ini seolah-olah difahami, seperti ianya diajar oleh Jemaat awal bahawa beberapa daripada Warga jatuh yang bertanggung jawab bagi kota-kota dan bangsa-bangsa, telah bertobat, dan membenakan Jemaat didirikan didalam wilayah mereka.

 

Sekarang kita teruskan kepada bahagian yang ketiga berkenaan dengan anak yang hilang. Dalam bahagian ini, orang ini digambarkan mempunyai dua anak lelaki. Bahagian ini adalah berkenaan dengan orang itu yang merupakan Allah Bapa. Perlambangan disini dikurangkan untuk sifat yang terbatas kertua-ketua Warga, yakni Kristus dan Iblis. Tempat yang jauh adalah padang belantara dosa dan tempat yang sesak serta tempat dagangan, tempat dimana Iblis dikutuk, dan jatuh dari kerahmatan (lihat Yes 14:12-19; Yeh 28:12-19). Mari kita sekarang meneliti teks dari pandangan bahawa Allah mempunyai anak yang setia dan penurut, dan anak yang boros dan suka melawan, dan kemudian melihat kepada reaksi Bapa dalam menangani Warga, sewaktu mereka bertobat. Sikap ini bukanlah yang kita jangka, mahupun bukan perkara yang mungkin kita lakukan dalam keadaan yang sama.

 

Lukas 15:11-32  Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.  12 Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.  13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.  14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat.  15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.  16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang memberikannya kepadanya.  17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.  18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa,  19 aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.  20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.  21 Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.  22 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.  23 Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita.  24 Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.  25 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.  26 Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.  27 Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.  28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.  29 Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.  30 Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.  31 Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.  32 Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali."

 

Mari kita lihat apa yang berlaku disini. Anak yang kedua tidak dapat menunggu ahagian hartanya diberikan kepadanya. Menjadi seperti bentuk Allah dia cuba untuk menyamakan dirinya seperti Allah. Kristus anak yang lebih tua tidak cuba untuk menyamakan dirinya (lihat Yes 14:12-19; Yeh 28:12-19 dan Fil 2:5-8).

 

Yehezkiel 28:12-19 "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah.  13 Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga: yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu.  14 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.  15 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.  16 Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.  17 Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.  18 Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu.  19 Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau."

 

Iblis akan disingkirkan dan diubah supaya makluk ini tidak lagi seperti dahulu. Justru ini, terdapat proses pemulihan yang diambil bersama dengan Warga, demi untuk menangani mereka, demikian juga dalam penghakiman akhir (lihat karya tulis Penghakiman Iblis [080]).

 

Kristus tetap taat dan setia dan selalu berada dekat dengan Allah. Namun, kita lihat dari bahagian yang pertama, bahawa dia harus pergi untuk mencari domba yang hilang. Ini hanya satu contoh dan pengorbanan diri. Jsutru itu seseorang tidak boleh membaca tiga perumpamaan ini sahaja, seperti yang kebanyakan orang buat. Teks dalam Lukas ini adalah rentetan yang lengkap, tetapi perumpamaan ini tidak boleh difahami dengan selengkapnya sehingga iblis mempunyai peluang penuh untuk bertobat.

 

Filipi 2:5-11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,  6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.  8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.  9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,  11 dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!

 

Kita lihat dari Lukas 15:13 bahawa tidak lama selepas Iblis diberikan kuasa dan kekayaan, dia pergi ke tampat yang jauh dan memboroskan keberadaannya dengan hidup yang tidak keruan. Ini adalah mesej penting dalam Yehezkiel dan Yesaya. Dalam kisah penuh, dia mengambil satu pertiga dari warga sorga bersama dengan dia (Wah 12:4).

 

Penggunaan perkataan keberadaan (KJV) atau harta (RSV) adalah ousia (SGD 3776). Perkataan ini berasal dari SGD 5607 ousa yang bererti makluk. Ia hanya digunakan di dalam Lukas 15. Justru itu, semestara ia bermaksud keberadaan atau harta, pengertian ini adalah berasal dari makluk, atau erti kata mempunyai. Perkataan ini diterjemahkan sebagai barang-barang dalam Lukas 15:12, tetapi hanya ini sahaja perkataan ini diterjemahkan dengan cara ini, kerana  dalam sini sahaja ianya diterjemahkan sebagai keberadaan dalam KJV. Istilah ousia bukan semata-mata istilah kebendaan, seperti yang digunakan oleh para penterjemah Perjanjian Baru. Penggunaan utamanya dari dari falsafah dan berasal dari erti kataPlatonik. Ia bertalian langsung dengan Ketuhanan dan digunakan oleh Jemaat Kristian yang bererti Ketuhanan yang bersatu, dimana Allah adalah tiga hipotasis dalam satu ousia. Sebenarnya, kedua-dua istilah mempunyai maksud yang sama. Satu Stoik dan satu lagi Platonik. Kedua-duanya bererti kewujudan sebenar atau inti kewujudan makluk; seperti adanya benda (lihat karya J Kelly Early Christian Doctrines, Harper and Row, 1978, ms. 129,140 dan seterusnya). Kelly dalam karyanya menjelaskan perkembangan teori Allah dari Roma dan Barat kedalam sistem Platonik, dan juga menjelaskan penyimpangan dari pandangan ini (lihat ibid., ms. 129, 140-142, 158-159, 233-234, 247-250, 253-254, 264-268).

 

Golongan Gnostik cenderung kepada teologi yang pelbagai, dimana mereka mengajar seperti Iranaeus nyatakan bahawa (Adv. Her., 3.16.5) Kristus telah digabungi oleh dua ousia atau keberadaan yang berbeza.

 

Oleh ini, penggunaan istilah ini dalam Lukas bukanlah satu kebetulan dan bukan merujuk kepada keberadaan benda sahaja. Ia menggunakan satu perlambangan yang kuat untuk membentuk bahawa anak tersebut telah mensia-siakan keberadaan dalam hidupnya itu, yang mana dari penggunaannya dalam bahasa Yunani kuno, hanya boleh bermaksud kepada keberadaan spiritualnya. Fakta ini seolah-olah sengaja dikaburkan.

 

Masalah sebenar disini adalah bahawa keberadaan hidup yang diberikan kepada anak yang kedua, adalah dilihat semata-mata dari Kristus, yang berada sentiasa bersama dengan Bapa, yang tidak pernah tanpa FirmaNYa atau logos. Kajian yang lebih baik tentang perumpamaan ini memusnahkan teologi Nicene kurun yang keempat dan oleh itu, seluruh perdebatan yang berkenaan dengan ousia dan hipostasis sehingga pada masa itu (melalui zaman Origen dan Paul dari Samostata dll) harus dibidas. Athanasius melakukan ini selepas Nicea dari kira-kira 362 CE. Pandangan berkenaan dengan keilahian berada dalam bahaya.

 

Ianya berguna disini untuk menjelaskan bagaimana Arius dan Eusebius dari Ceasarea, berdiri dalam kontras dengan tulisan Athanasius pada kurun keempat, cuba untuk menjelaskan bagaimana Kristus mendapat bahagian dalam Ketuhanan. Kelly (ms. 243) mempunyai ringkasan yang berguna, yang mana kita boleh gunakan. Arius dan Eusebius dari Ceasarea percaya bahawa Perkataan:

 

Bukan kudus ilahi kerana kewujudanNya berasal dari Bapa; kerana sifat ilahi tidak boleh, Dia semestinya satu makluk, dan apa sahaja status istimewa yang dipunyainya harus disebabkan peranannya sebagai agenda Bapa dalam penciptaan. …[pendekataan Athanasius adalah] …diakui bahawa Bapa menggunakan Perkataan sebagai organ dalam penciptaanNya, tetapi menganggap bahawa dia memerlukan penengah, ia adalah tidak masuk akal. Disebaliknya, persatuannya dengan Kristus, manusia dijadikan kudus dan menjadi anak-anak Allah. Oleh itu, Perkataan itu sendiri harus kudus pada hakikinya, kalau tidak Dia tidak boleh menganugerahkan kehidupan kudus kepada manusia. dalam pada itu, ‘perkataan ini tidak mungkin boleh menguduskan kita sekiranya Dia hanya semata-mata kudus melalui pembabitan dan bukan satu sifat keperibadian yang perlu dalam Ketuhahanan, imej Bapa yang sebenar-benarnya. (J Kelly, Early Christian Doctrines, Harper and Row, 1978, ms. 243).

 

Kita lihat dari teks ini bahawa pemahaman yang mudah dari kedua-dua pihak adalah salah. Pembabitan dalam sifat keperibadian kudus adalah fakta alkitabiah dari 2 Petrus 1:4.

 

2Petrus 1:3-4 Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib.  4 Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.

 

Justru itu, Arius dan Eusebius adalah salah, kerana sifat ilahi kudus diberikan dari Bapa dan tidak bergantung kepada aktiviti anak, melainkan sebagai satu kurnia bersyarat, berikutan dari kesetiaannya dan pengorbanan taat.  Pemahaman mereka telah dihadkan oleh falsafah Yunani, yang tidak memahami kasih agape Allah.

 

Golongan Trinitarian bersama dengan Athanasius, dengan kepercayaan bahawa Anak harus wujud dengan kekal bersama dengan Bapa, cuba untuk mengikat Bapa dan anak bersama-sama dengan tidak memasukkan anak-anak Allah yang lain. Teologi mereka kemudiannya dilihat sebagai satu bidasan kepada keabsahan 2 Petrus itu sendiri.

 

Perumpamaan dalam Lukas ini, melalui struktur dan istilahnya, menunjukkan bahawa ousia anak yang hilang telah disia-siakan, tetapi itu adalah diperolehinya sebagai waris dari Bapa, dengan cara yang sama anak yang setia juga selalau berada disisi Bapa dan mengambil warisan dari Bapa. Dia adalah waris dari Bapa, tetapi kedua-dua anak mengongsikan kewarisan tersebut. Dengan cara ini, semuanya adalah waris bersama-sama dengan Mesiah sebagai anak sulung atau prõtotokos ari penciptaan. Oleh itu Triniti adalah salah seluruhnya dan sifat keilahian ini dikongsikan oleh anak-anak Allah.

 

Terdapat sedikit keraguan dalam fikiran seseorang bahawa Bapa disini adalah Allah (petikan Companion Bible catatan untuk ay. 11) kerana semua fahaman menganggap perumpamaan ini sebagai merujuk kepada  perhubungan di antara Allah dan anak-anakNya. Tetapi ramai yang tidak faham bahawa seluruh Warga adalah dan selalu anak-anak Allah sama seperti Kristus adalah anak Allah.

 

Dibawah hukum, anak sulung akan mendapat dua kali ganda bahagian dari warisan tetapi warisan itu dikongsikan walaupun anak sulung dibenci (Ul 21:17).

 

Kontras disini dengan anak yang hilang adalah bahawa selepas dia pergi sekian lama, dia mula merasa kekurangan. Dia bergabung dengan orang di tanah asing. Dia mengikuti kumpulan orang dalam bentuk perhambaan. Ini juga adalah kontras kepada Filipi 3:20.

 

Filipi 3:20 Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat,

 

Perkataan kewargaan atau atau conversasi (KJV) adalah politeuma yang bererti kewarganegaraan.

 

Anak yang hilang (yang sebenarnya bererti cendala atau pemboros) ini tidak lagi menjadi warganegara Bapa dan telah memegang warganegara yang lain. Ini adalah produksi warga yang jatuh yang telah berpisah dengan dari Allah dan menghasilkan golongan Nephilim yang tidak mempunyai kebangkitan (Yes 26:14; dipetik dari catatan bagi Alkitab Companion, dan juga karya tulis Golongan  Nephilim [154]).

 

Kelaparan yang dahsyat di tanah itu adalah oleh kerana ianya tidak diurus menurut hukum-hukum Bapa (Ul 28; lihat karya tulis Berkat-berkat dan Kutuk-kutuk [075]).

 

Dia kemudiannya memberi makan kepada babi-babi. Perlambangan ini adalah bahawa dia tidak bersih secara ritual dan spiritual.

 

Istilah mula memerlukan mempunyai aplikasinya kepada pemisahan dari anak-anak Allah – kerana hanya dalam ayat 24 mereka mula bersukaria.

 

Desolasi dan kelaparan yang besar inia adalah  penyedaran bahawa dia disingkirkan dari rumah Bapanya serta keluarganya dan akibatnya adalah desolasi. Dia sedang musnah dari anggapannya yang menyedihkan dalam ayat 17.

 

Dia akhirnya sedar bahawa dia telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Allah (ay 18).  Pengakuan dan pertobatan ini cukup untuk memulihkan dia kepada kasih Bapa. Dia tidak memahami dengan baik tentang sifat keperibadian Bapa dan cuba hanya untuk menjadi satu daripada hamba-hamba, istilah hamba merujuk kepada keadaan Warga sebelum masa penebusan akhir dan implementasi penuh rencan keselamatan. Kejahilan ini menyebabkan pemberontakan seperti dalam kisah yang mula-mula. Warga yang setia menunjukkan iman walaupun ianya tidak sepenuhnya dinyatakan kepada mereka.

 

Doktrin yang tersembunyi ini yang mngatakan bahawa Warga Semesta bukan dari substan yang sama dengan Kristus dan bahawa semuanya bukanlah merupakan anak-anak Allah dalam erti kata sebenar seperti yang Kristus nikmati, telah diajar dari Persidangan Lateran pada 1215. Jemaat Katolik, dari persidangan ini, telah mengajar bahawa warga semesta dipanggil Malaikat sebagai satu korupsi bagi perkataan Penhutus telah mencipta ex-nihilo (bukan dari apa-apa) dan tidak boleh memiliki substan yang sama dari Bapa dalam cara yang sama Kristus memiliki substan tersebut (lihat karya tulis Socinianisme, Arianisme dan Unitarianisme [185]).

 

Kebenaran bagi perkara ini adalah bahawa semua yang hidup didalam rumah allah, yang memiliki Roh Kudus, adalah anak-anak Allah. Disini kita lihat bahawa anak yang hilang itu telah dipulihkan dari keadaan yang terdahulu. Dia telah diberikan jubah pertama dan cincin telah disarungkan ke jarinya. Kita semua diberikan jubah yang dibersihkan dalam darah Domba dan ini meliputi semua Warga semesta, malah termasuk Iblis. Jubah pertama disini diterjemahkan sebagai jubah terbaik, tetapi ia seolah-olah bahawa dia telah diberikan jubah yang dia pertama miliki, atau kualiti yang pertama. Dalam perkataan lain, jubah keselamatan yang dibersihkan dalam darah Domba, adalah dari kualiti seragam yang pertama, supaya semua yang mengambil bahagian mendapat kewarganegaraan Allah bersama-sama.

 

Dari fakta ini mereka telah menyembeli lembu yang paling gemuk dan mula bersukaria. Anak-anak ini mula merasa memerlukan dari pengasingan mereka, dan seluruh Warga tidak bersukaria sejak pengasingan mereka dan ini mensia-siakan masa. Disini anak itu dilihat sudah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ditemui kembali. Semuanya dibawah hukuman mati dan semuanya diselamatkan melalui kehendak Allah dan keupayaan anak-anak, dibawah dia penjaga anggur yang setia di perladangan.

 

Pemulihan ini bermula dari usaha anak yang sulung di perladangan. Dia kembali dan mendengar musik dan tarian dan di tampaknya tidak begitu memahami tentang pertobatan serta pemulihan anak yang hilang itu.

 

Kemarahan di pihak anak sulung itu dijelaskan dengan cara yang sama dengan kemarahan yang ada pada Yunus keatas nineveh dan pertobatan mereka. Bapa merayu kepada anak. Anak itu menjawab “Sudah bertahun lamanya saya melayani kamu dan saya tidak pernah melanggar hukum kamu” (atau tidak menuruti perintahmu, entolen). Dia juga berkata “Saya tidak pernah sekalipun diberikan kambing supaya saya boleh bersukaria bersama dengan teman-temanku.”

 

Bahagian ini adalah berkenaan dengan seluruh persoalan tentang kambing Azazel dan Pendamaian yang dia tempa bagi bangsa-bangsa sebagai Mesiah. Teman-temannya, yang mana dia dipanggil Jemaat (Yoh 15:14-15), tidak pernah bersukaria pada masa iitu sewaktu dia bekerja di perladangan, kerana jemaat-jemaat ini telah dianiaya, seperti dia, dalam pekerjaan Bapa.

 

Kontras ini dibuat disini untuk menunjukkan belas kasihan Bapa, dan bukannya menuduh kepada anak tersebut. Anak ini membuat rujukan yang jelas bagi anak yang hilang itu sebagai anak kamu dalam merujuk kepada Bapa. Anak ini, iaitu Kristus, berkata: “Tetapi apabila anak kamu ini kembali, yang telah melahap kehidupan kamu dengan persundalan, kamu akan menyembelihkan untuknya lembu yang gemuk!”

 

Teks ini dibuat sebagai pendekatan semula kepada Bapa yang seolah-olah menunjukkan kemurahan hati yang tidak adil. Anak yang hilang itu telah melahap kehidupan Bapa dengan persundalan. Ini merujuk kepada Yudas 6 dam Kejadian 6:4. Kehidupan ini adalah bios (SGD 979) yang merupakan perkataan yang bererti kehidupan atau keadaan kewujudan pada masa itu dan, dengan implikasi, ia dipercayai bererti seabgai kehidupan seseorang, tetapi disini secara literal ia bererti kehidupan Roh yang berasal dari Allah.

 

Perkataan ini berbeza dari SGD 2198 zao yang merupakan katakerja utama bagi kehidupan. Ini digunakan bagi roh air yang hidup, kerana apa yang dia miliki pada mulanya adalah berbeza dan diterangkan dalam cara itu, untuk berada jauh dari anugerah Allah yang terakhir, iaitu kehidupan kekal di tempat yang lebih tinggi.

 

Allah menjawab Kristus dengan pernyataan berikut, dan ingat, Kristus lah yang berkata disini dalam Roh.

 

Hai AnakKu [Anak] kamu selalu berada dekat dengan aku dan semua yang aku ada adalah milik kamu. Ianya baik untuk kita merayakan dan bergembira untuk ini kerana saudaramu telah mati dan hidup kembali, telah hilang dan ditemui semula.

 

Teks ini harus dibandingkan dengan Roma 9:4-5 dan Matius 20:14 mengenai dengan komentar Allah bahawa, semua yang kumiliki adalah kepunyaanmu.

 

Kristus disini menggunakan perumpamaan ini dengan cara sedemikian seperti menggunakan perkataannya sendiri yang mana orang yang bersikap membenarkan diri sendiri akan gunakan apabila menghadapi fakta pertobatan anak-anak Allah. Kristus mengatakan disini, sebelum pertobatan dari  warga semesta dan sebelum kematiannya, bahawa keriangan ini diberikan kepada mereka kebaikan kasih Bapa. Dengan mengetahui ini, dia masih pergi dahulu dan mati pada kayu salaib demi mereka, dengan mengetahui juga bahawa mereka akan menganiaya kita sebelum mereka bertobat.

 

Pertobatan mereka disini adalah pada akhir kebangkitan yang kedua, apabila Kristus kembali dari perladangan. Jsutru itu, kebangkitan yang kedua memperlihatkan pemulihan yang mutlak kepada penciptaan.

 

Apabila kita berdepan dengan pertobatan warga semesta, termasuk Iblis, kita harus memiliki kasih Bapa dan tidak berperangai seperti anak sulung yang cemburu. Kristus sendiri telah menyatakan dan memahami fakta ini dan kita juga harus memahaminya.

 

q