Jemaat-jemaat Allah Al Maséhi

[280]

 

 

 

 

Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi [280]

(Edisi 1.0 19990713-19990713)

Artikel ini berkisar pada Yohanes 17:3. Ianya telah ditulis oleh Mesianik orang Yahudi, dan menunjukkan berhubungan di antara Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai Mesiah. Lebih lanjut lagi, ia menunjukkan bahawa tiga fungsi Mesianik Raja, Iman dan Nabi tidak boleh dipisahkan. 

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã  1999, René Morpurgo)

(Tr. 2003)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

 

Yesus Kristus, Raja, Imam dan Nabi [280]Ayat kunci didalam Alkitab untuk pemahaman mengenai Allah terdapat didalam Yohanes 17:3.

 

Yohanes 17:3  3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

 

Apakah idea kamu mengenai Allah? Dan apakah pendapat kamu mengenai Yesus Kristus (=Yahoshua haMashiah)?

 

Apabila kamu ajukan soalan ini kepada dua atau tiga orang atau lebih, kamu akan mendapat dua atau tiga jawapan yang berlainan. Setiap orang mempunyai ideanya sendiri mengenai Allah atau Yesus Krstus. Idea-idea ini selalunya disebabkan oleh pendidikan, persekitaran, pembangunan dan karakter. Oleh sebab itu, setiap individu mempunyai persepsi yang berlainan.

 

Sebagai contoh, kebanyakan dapur-dapur orang Cina mempunyai gambar Tsao Wang, iaitu tuhan dapur bagi orang Cina. Dia sedang melihat, tersenyum dan melamun mengenai setanggi yang sedang terbakar, yang merupakan cahaya kewibawaannya. Dari kedudukan ini, dia boleh mengamati fungsi-fungsi yang teratur di dalam dapur tersebut. Sewaktu Tahun Baru Cina, dia akan dibakar dan memulakan pengembaraan ke sorga untuk memberi laporan tentang apa yang dia dengar dan lihat sepanjang tahun yang lalu.

 

Ringkasnya, sebelum dia dinyalakan, suri rumah orang Cina ini akan meletakkan madu pada bibirnya, dengan harapan agar Tsao Wang hanya akan melaporkan dengan perkataan-perkataan yang manis atau baik.

 

Persepsi timur mengenai Allah adalah jelas berbeza dari persepsi barat. Persepsi-persepsi ini telah diubah waktu dan sekali lagi oleh pengaruh-pengaruh yang berbeza dan mempersatukannya (syncretise) kembali kepada satu persepsi baru mengenai Allah. Proses fahaman sinkretisma ini sudah mula berfungsi hampir 6000 tahun.

 

Disebabkan oleh persepsi-persepsi mengenai Allah dan Yesus Kristus yang berlainan, maka ini mengakibatkan banyak dinominasi agama yang mengajar versi “Kebenaran” mereka sendiri. Akibatnya ialah, apabila orang-orang mengikuti satu dinominasi, mereka dipimpin oleh keinginan mereka sendiri untuk mengesahkan persepsi sendiri, daripada bersifat jujur untuk mencari kebenaran. Orang-orang sekarang mencari iman yang bersesuaian dengan visi mereka sendiri. Ianya seolah-olah seperti membeli pakaian di kedai.

 

Agama telah disalahgunakan untuk mengabsahkan  beberapa hasrat, mala ianya masih berlaku sekarang seperti: tuhan bagi Greek, Bacchus sebagai tuhan anggur yang menjadi pelindung bagi keadaan tidak siuman dan bacchanals (upacara bagi tuhan Bacchus). Juga Ishtar sebagai ilah kesuburan yang menjadi pelindung daripada banyak kegiatan seksual haram yang keterlaluan.

 

Dari segi dasar pandangan politik, agama juga merupakan kaedah yang sangat berguna untuk merampas kuasa atau mempertahankan kuasa: Mars sebagai tuhan peperangan mengabsahkan keinginan untuk menakluk, dan orang-orang Mesir Firaun telah menyatakan diri mereka serta keturunan ilahi mereka untuk melindungi dinasti mereka.

 

Di sepanjang abad, banyak peperangan yang dilancarkan didalam nama Allah, sebagai contohnya ialah Perang Salib. Malahan dalam perang dunia yang lalu, yakni 1939-1945, pemimpin-pemimpin jemaat merestui senjata-senjata di kedua-dua kem didalam nama Allah!

 

Senjata-senjata dibuat untuk satu tujuan sahaja: membunuh manusia. Merestui senjata sama seperti berkata bahawa Allah telah membenarkan pembunuhan yang banyak, yang mana dilakukan hanya untuk menyelamatkan muka politik ketua negeri itu.

 

Malahan hari ini kita merasai konsekuensi yang tidak terjangkau yang disebabkan oleh semua pandangan-pandangan yang berbeza mengenai Allah di dalam masyarakat kita.

 

Dengan pasti, Robert Garcet pernah berkata:

 

Manusia sedang dituntun dengan cara yang salah oleh agama. Agama adalah kabus dan para jemaat tidak melakukan apa-apa kecuali mengukur ketebalan serta ketinggian kabus itu. Allah menjadi seperti daging lembu, dimana setiap jemaat akan memotong bahagian-bahagiannya.

 

Dalam perbincangan bersama dengan ramai orang secara rawak tidak berubah-ubah, persoalan berikut akan timbul: “Sekiranya ada Allah yang mengasihi, mengapa terdapat semua kesengsaraan didalam dunia? Dia adalah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menghalangnya?” Orang-orang seperti ini hanya tahu Allah yang lalai, Allah yang dibenci!

 

Dalam perbincangan bersama dengan ramai kaum tua dari jemat-jemaat ortodoks, ianya menjadi jelas bahawa mereka melihat Allah sebagai makluk yang menggolongkan umat manusia sebagai penceroboh. Makluk yang menghampiri manusia sebagai Allah yang membalas dendam. Allah yang ditakuti!

 

Dalam jemaat-jemaat liberal, bandulnya sudah tiba di hujung sebelah. Dengan slogan “Allah adalah kasih” segala perkara dibolehkan. Mengikut persepsi mereka “Allah tidak mengendahkan perkara itu dengan serius.” Dalam visi mereka, kamu tidak perlu mengendahkan Allah dengan serius.

 

Semua persepsi mengenai Allah yang berlainan ini boleh dijejak kembali sebagai persepsi-persepsi yang salah, yang mana manusia telah membuat Tuhan dalam diri mereka. Manusia telah membuat Allah didalam minda mereka, mengikuti keinginan mereka!

 

Secara peribadi, saya mempunyai pendapat bahawa semua ortodoks, liberal dan orang-orang yang tidak dipunyai oleh sebarang jemaat, tidak mengetahui Alkitab sama sekali atau mengetahui hanya sebahagiannya. Saya berpendapat bahawa persepsi-persepsi salah mereka mengenai Allah dan Mesiah disebabkan oleh kedunguan mereka.

 

Ianya menarik untuk membaca apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri mengenai perkara ini didalam Mazmur:

Mazmur 50:21  Itulah yang engkau lakukan, tetapi Aku berdiam diri; engkau menyangka, bahwa Aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu.

 

Perkara ini membawa saya kepada satu persoalan: Bagaimana kamu betul-betul mengenali seseorang?

 

Kita mengenali seseorang melalui perkataan serta perbuatannya. Perkataan serta perbuatan ini adalah ekspresi dari fikiran seseorang itu. Fikiran ini pula menghasilkan pengalaman dan karakter.


 

 

BAGAIMANA KAMU MENGENALI ALLAH?

PERKATAAN

Mazmur 33:4 Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

 

Mikha 2:7 Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah TUHAN kurang sabar? Atau seperti inikah tindakan-Nya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya?

 

+

 

PERBUATAN

Yohanes 3:16-17  Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

 

FIKIRAN

Yeremia 29:11  Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

PENGALAMAN

Yohanes 1:10-11  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.  11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

 

Matius 23:37  "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

KARAKTER

1 Yohanes 4:8  8 Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.Satu-satunya cara untuk mengenali Allah didalam Alkitab ialah dengan membuka Alkitab dan belajar Alkitab. Alkitab sebenarnya adalah surat cinta dari Allah, yang mana Dia telah mengungkap diriNya kepada kamu dan saya.

 

Jadi, Alkitab mengandungi banyak tulisan mengenai perkataan dan perbuatan Allah, tulisan mengenai fikiran Allah dan juga mengenai pengalaman Allah serta karakternya.

 

Marilah kita membuka Alkitab.

 

Kita mendapat informasi mengenai perkataan Allah didalam Mazmur 33:4 dan Mikha 2:7. Ianya tertulis:

 

Mazmur 33:4  Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

 

Mikha 2:7  Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah TUHAN kurang sabar? Atau seperti inikah tindakan-Nya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya?

 

Sifat perbuatan Allah dijelaskan dengan baik didalam Yeremia 29:11:

 

Yeremia 29:11  Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

 

Semua informasi ini, yang mana memberi pandangan positif kepada belas kasihan dan kebaikan Allah, telah diungkap dengan lebih mendalam lagi didalam latar belakang pengalaman Allah. Kita boleh membaca mengenainya didalam Matius 23:37.

 

Matius 23:37   Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

 

Juga kita baca didalam Yohanes 1:10-11

 

Yohanes 1:10-11  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.  11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

 

Dari sudut pandangan manusia, kita boleh melihat bahawa Allah mempunyai pengalaman yang menyedihkan dengan umat manusia. Mengapa Dia tidak berputus asa dan melepaskannya? Kemudian kita melihat motif yang sangat baik dari tindakan Allah. Motif yang mengungkap karakternya. Ianya sangat komprehensif dan boleh didapati didalam 1 Yohanes 4:8.

 

1 Yohanes 4:8   Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.

 

Disini tidak dinyatakan bahawa Allah mempunyai kasih, tetapi Allah adalah kasih! Setiap bentuk kasih sejati yang kita tahu berasal dari Allah. Allah sendiri tidak pernah berhenti untuk membentuk kasih dan memberikannya.

 

Apakah pandangan kita terhdap Yesus (=Yahoshua)? Apakah peranan Yesus orang Nazaret dengan Allah Kasih ini?

 

Allah didalam Alkitab dan Allah bagi Israel memanggil Yesus sebagai: Anakku yang kusayangi, kepadanya Aku berkenan (Mar 1:11). Ini menjadikan Yesus “Anak kepada Kasih.”

 

Buku Kolose juga menyebut Yesus dengan cara ini:

 

Kolose 1:13  Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih;

dan

 

Kolose 1:15  Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan,

 

Sebagai gambaran Allah yang tidak kelihatan, Yesus, sebagai makluk manusia yang hidup, secara harfiah, menyatakan gambaran Allah yang hidup, Allah kasih.

 

Alkitab menunjukkan perhubungan yang jelas diantara Allah Kasih dan Mesiah. Didalam Yohanes 17:3, tertulis bahawa Allah telah mengutus Yesus untuk tujuan yang khusus dan mengenali satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai Mesiah adalah kehidupan kekal.

 

Yohanes 17:3  Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

 

Allah Alkitab, Bapa Sorgawi dan Yesus orang Nazaret, Mesiah Allah, adalah satu kesatuan! Didalam Yohanes 14:6 Yesus berkata:

 

Yohanes 14:6  Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

 

Jadi Mesiah telah ditetapkan untuk satu kedudukan yang penting!

 

Pada masa sekarang terdapat jutaan orang yang mengakui kesalahannya dengan penuh jujur: “ Saya percaya dengan Allah Kasih dan Anaknya Yesus Mesiah.” Tetapi semua orang ini mempunyai norma moral yang berbeza didalam hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka berkata bahawa mereka percaya kesatuan ini, sedangkan mereka mempunyai norma yang berlainan dalam Kebaikan dan Kejahatan, sikap Adil dan Ketidakadilan. Bagaimana itu boleh berlaku?

 

Saya berpendapat bahawa itu juga disebabkan oleh kedunguan mereka. Hanya dengan kedunguan satu orang, boleh menyebabkan persepsi yang salah terhadap makluk Allah, demikian juga, dengan kedunguan satu orang, boleh menyebabkan persepsi yang salah terhadap Yesus Mesiah.

 

Seperti hanya dengan satu orang yang akan membuat persepsi mengenai makluk Allah untuk kesesuaian keinginan sendiri, demikian juga perkara yang sama berlaku dengan makluk Mesiah.

 

Ini mengakibatkan banyak jemaat hari ini yang menganggap bahawa mereka adalah “Jemaat Yesus Kristus”, tanpa mengenali siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Jemaat-jemaat ini ditubuhkan oleh persepsi-persepsi yang salah dan justru persepsi salah ini selanjutnya menjadi lebih tersasar.

 

Jenis jemaat seperti ini wajar digolongkan sebagai memenuhi keperluan dan keinginan  orang-orang yang tidak mengalami pengubahan.

 

Mungkin kamu tertanya-tanya sekarang, sama ada kamu berada di jalan yang salah. Adakah kamu pasti, bahawa persepsi atau pandangan kamu mengenai Yesus Mesiah menurut ajaran Alkitab dan sejati? Bagaimana kamu tahu  bahawa kamu tidak mengikuti  jalan yang salah.

 

Kamu boleh mengenali Yesus Kristus yang benar, Mesiah Alkitab, berlandaskan tiga fungsi dasar, iaitu dia adalah Raja, Imam dan Nabi dalam masa yang serentak.


 

Yesus Kristus, Mesiah di dalam Alkitab

RAJA

Semua kuasa diberikan, untuk dihormati

Matius 28:18

IMAM

Pengantara didalam pengampunan dosa

Yohanes 3:17; Ibrani 5:9; 1Timotius 2:5

NABI

Mengajar Taurat,  mendidik

Markus 7:6-13; Matius 5:17-19


Mesiah sebagai Raja telah diberikan kekuasaan yang tertinggi bersama segala kekuatan untuk menentukan nasib kehidupan dan kematian orang-orang yang setia.

 

Matius 28:18  Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.

 

Mesiah sebagai Imam telah ditetapkan untuk menjadi satu-satunya pengantara diantara Allah dan manusia untuk mengadakan pendamaian.

 

Yohanes 3:17   Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

 

Ibrani 5:9   dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya,

 

1 Timotius 2:5   Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,

 

Mesiah sebagai Nabi telah menjadi guru kebenaran untuk memanggil serta memperbetulkan orang-orang yang setia untuk menuruti kepada Taurat.

 

Markus 7:6-13 Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.  7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.  8 Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."  9 Yesus berkata pula kepada mereka: "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.  10 Karena Musa telah berkata: Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.  11 Tetapi kamu berkata: Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban--yaitu persembahan kepada Allah--,  12 maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatupun untuk bapanya atau ibunya.  13 Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan."

 

Matius 5:17-19   "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.  18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.  19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

 

Sekiranya ada seorang yang meniadakan satu daripada fungsi Mesiah ini atau mengabaikan satu daripadanya, maka Mesiah bukan lagi Mesiah yang disebut didalam Alkitab. Persepsi atau pandangan ini menjadi tidak lengkap dan menyimpang.


 

Yesus Kristus, Mesiah di dalam Alkitab

IMAM

Pengantara didalam pengampunan dosa

Yohanes 3:17; Ibrani 5:9; 1Timotius 2:5

NABI

Mengajar Taurat,  mendidik

Markus 7:6-13; Matius 5:17-19

Bukan Raja

Tidak berkuasa, kamu boleh persendakan dia

Membuka Matius 28:18

 


Apabila kamu mengabaikan atau meniadakan Mesiah sebagai Raja, maka yang tertinggal hanyalah karikatur, yang melakukan pendamaian sebagai imam, dan mengajar Taurat dan memanggil untuk penurutan. Sekiranya dia bukan seorang Raja, dia tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang yang setia. Dia hanya suatu bentuk makluk yang boleh kamu persendakan dan kamu tidak menghornatinya. Kemudian kita mempunyai Mesiah yang tidak berkuasa, yang mana tidak ada kemiripan dengan Mesiah didalam Alkitab, yang pernah berkata:

 

Matius 28:18  18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.


 

Yesus Kristus, Mesiah di dalam Alkitab

RAJA

Semua kuasa diberikan, untuk dihormati

Matius 28:18

NABI

Mengajar Taurat,  mendidik

Markus 7:6-13; Matius 5:17-19

Bukan imam

Tiada pengantaraan dalam pengampunan dosa. Semua orang akan sesat.

Membuka Yohanes 3:17; Ibrani 5:9; 1Timotius 2:5


Sekiranya kamu mengabaikan atau meniadakan Mesiah sebagai Imam, maka yang tertinggal hanyalah karikatur, yang mempunyai segala kekuasaan dan kekuatan terhadap orang-orang yang setia, dan sebagai Nabi, yang mengajar Taurat dan perbetulkan orang-orng yang setia. Bagaimanapun, sekiranya dia tidak menjadi imam, maka dia tidak boleh melakukan pendamaian untuk orang-orang yang setia. Dia tidak boleh melakukan apa-apa untuk menyelamatkan orang-orang yang setia. Dia hanya boleh mengajar Taurat, dan sekiranya umat itu berdosa, dia hanya boleh mengutuk mereka tanpa belas kasihan. Ini tidak ada kemiripan dengan Yesus didalam Alkitab seperti yang tertulis mengenainya:

 

Yohanes 3:17   Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.


 

Yesus Kristus, Mesiah di dalam Alkitab

RAJA

Semua kuasa diberikan, untuk dihormati

Matius 28:18

IMAM

Pengantara didalam pengampunan dosa

Yohanes 3:17; Ibrani 5:9; 1Timotius 2:5

Bukan Nabi

Tidak mengajar Torh, tidak mendidik

Membuka Markus 7:6-13, Matius 5:17-19

 


Apabila kamu mengabaikan atau meniadakan Mesiah sebagai Nabi, maka yang tertinggal hanyalah karikatur, yang mempunyai Raja, semua kekuasaan dan kekuatan terhadap orang-orang setia, dan sebagai Imam yang melakukan pendamaian bagi umat setia. Bagaimanapun, sekiranya dia tidak diterima sebagai Nabi, sebagai guru, maka dia mengabaikan hal ehwal pembetulan umat setia sebab dia tidak berlandaskan Taurat. Yesus seperti ini hanya penuh dengan kasih namun menutupi segala perkara yang lain. Dia mengabaikan Taurat.

 

Mesiah seperti ini adalah Mesiah yang ditawar-tawar, yang tidak mempunyai kemiripan dengan Mesiah didalam Alkitab. Mesiah didalam Alkitab berbicara dengan bahasa yang terang dan sangat jelas mengutuk pelanggaran.

 

Markus 7:6-13  Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.  7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.  8 Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."  9 Yesus berkata pula kepada mereka: "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.  10 Karena Musa telah berkata: Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.  11 Tetapi kamu berkata: Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban--yaitu persembahan kepada Allah--,  12 maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatupun untuk bapanya atau ibunya.  13 Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan."

 

Dan Yesus menyatakan didalam Matius:

 

Matius 5:17-19  "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.  18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.  19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

 

Mungkin kamu mempunyai persepsi yang salah terhadap Allah Bapa dan Yesus Kristus, yakni Mesiah yang telah diutus oleh Allah. Dan disebabkan keadaan ini, kamu tidak menyintai Allah. Sekarang kamu sudah mengetahuinya, bahawa kamu  boleh mengasihi Bapa, Allah didalam Alkitab dan Yesus Kristus (Yahoshua haMashiah), dan bahawa mereka mempunyai hak keatas kasih kamu.

 

Allah yang kekal telah berkata:

 

Yeremia 31:3   Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.

Mengapa kamu harus abaikan usaha untuk memperbaiki kualiti hidup kamu? Kehidupan bersama Allah di dalam Alkitab sememangnya tidak sukar. Allah Israel  telah memperingatkan kamu secara peribadi:

 

Amsal 23:26   Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku.

 

Dan Mesiah juga menjemput kamu secara peribadi:

 

Matius 11:28  Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.

 

Dan Roh Suci (Ruah haKodesh) mengatakan:

 

Ibrani 3:7  Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: "Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya,

 

Ulangan 30:15   Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan,

 

Ulangan 30:19  Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,


 

q