Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[294]

 

 

 

 

Peperangan Hamon-Gog [294]

(Edisi 1.0 20060603-20060603)

 

Pada zaman akhir Allah berfirman melalui nabi Yehezkiel bahawa Dia akan membawa beberapa bangsa ke Timur Tengah dan memusnahkan mereka di lembah Hamon-Gog. Beberapa bangsa yang turun dari Gomer dan Mesekh dan Tubal dan Togarmah akan dinamakan. Siapakah orang-orang ini? Dimanakah mereka pada masa sekarang dan bagaimana serta bilakah mereka akan dibawah ke Israel untuk dimusnahkan?

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 2006 Wade Cox)

(Tr. 2006)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

 

 

 

 

 

Peperangan Hamon-Gog [294]


 


Rentetan yang diperintahkan oleh Allah untuk dipelihara pada Bulan Pertama dalam tahun dari Hari Pertama, yang merupakan Tahun Baru, sehingga Hari yang Ketujuh dalam bulan adalah proses penyucian kepada Jemaat dan bangsa-bangsa melalui Jemaat.  Hari yang Ketujuh dalam bulan adalah Penyucian Orang yang Berdosa dengan tidak Sengaja dan tidak Sedar (No. 291). Ia adalah bahagian yang paling penting dalam rentetan Penyucian Kaabah Allah (No. 241). Ianya tidak dipelihara dalam Jemaat-jemaat Allah selama beberapa ratus tahun sehingga ianya dipulihkan dalam Jemaat-jemat Allah melalui Rahmat Allah dalam kuasa Roh Kudus. Kita semua berdosa dan melakukan kesalahan tetapi kita bertobat dan kita membantu serta menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini telah diperintahkan oleh Allah melalui nabi Yehezkiel (Yeh 45:20).

 

Allah menggunakan nabi Yehezkiel untuk membentuk struktur supaya kita boleh memahami apa yang diperlukan dari kita, dan apa kepentingannya supaya kita boleh memahami peranan yang kita mainkan dalam proses penyucian Israel dan bangsa-bangsa.

 

Yehezkiel menjelaskan Kemuliaan Israel dan Pemulihan Zaman Akhir. Dari bab 38 dia menjelaskan Israel berdiam dan situasi yang bangkit dimana Gog, yang merupakan ketua putera (mungkin putera Rosh) Mesekh dan Tubal dan wilayah magog bergabung dan akan menentang Yerusalem dengan Persia, Etiophia dan Libya bersama dengan mereka. Nubuatan ini adalah satu situasi yang menarik pada Zaman Akhir nani kerana ianya bukan sahaja diaplikasikan kepada ahli Slav di Russia dan pusat wilayah terbuka tetapi juga kepada golongan Celtik yang merupakan anak-anak Gomer atau Gimirri atau golongan Cimmeria dan ini adalah orang-orang Eropah Barat. Justru itu, terdapat dua kumpulan, satu adalah bangsa Eropah Barat yang bercampur dengan I dan J Hapligroup Semi. Jadi beberapa daripada suku kaum Israel juga berada dikalangan kumpulan-kumpulan ini. Dan anak-anak Togarmah juga hadir. Dengan ini seluruh Raja dari wilayah Utara dan Timur akan berkumpul dalam rentetan ini.

 

Dengan ini, dari fakta ini, golongan Celtik Timur dan golongan Slav akan cuba untuk memusnahkan bangsa itu apabila ia didirikan semula. Kuasa utara ini akan digunakan untuk memuliakan Tuhan.

 

Dalam Yehezkiel bab 38, kita lihat Gog dikenal pasti sebagai ketua kepada warga bangsa di wilayah utara. Ini adalah bangsa di wilayah utara dan timur Filistin dan kita boleh menganggap disini juga bahawa kita sedang menangani tentera raja Utara dan juga kuasa Raja-raja di Timur dalam rentetan yang terakhir.

 

Peristiwa ini adalah perkara masa  hadapan dari Yehezkiel bab 38:8,14,16 dan 39:9,25,26. Sejurus itu, ia diikuti oleh Milenium dan menjadi jelas dari Wahyu 20:8,10. Bullinger mengenal pasti perkara ini dengan Wahyu 16:14, 17:14 dan 19:17-21 (petikan Mat 24:14-30; Zak 12:1-4).

 

Gog adalah wilayah Magog dan kadang-kadang simbolik bagi bangsa itu pada keseluruhannya. Nama ini berhubungan secara simbolik dengan Og (Ul 3:1-3), Agag (Bil 24:7). Samaritan Pentateuch menyatakan Agog dan Septuagint menyatakan Gog dan disini Arabik menyatakan Agag.

 

Seperti yang kta tahu dari teks Alkitab, golongan Agag adalah dari suku kaum Amalik. Keturunan ini juga termasuk haman golongan Agag dalam buku Ester (lihat juga Komentary Terhadap Ester (No. 63)). Magog adalah anak lelaki Japeth jadi kita sedang menangani representasi simbolik dari semua yang menentang struktur Alkitab dan sistem Ibrani Allah. Bangsa-bangsa ini mempunyai kedudukan mereka di wilyah Utara dan pusat kuasa simbolik mereka adalah Gog.

 

Teks didalam ayat 15 juga dipercayai merujuk kepada Pengembara oleh Knox, tetapi ia adalah warga besar bersama Gog.

 

Tuhan akan menyebabkan bangsa Israel dan orang-orangnya bergoncang dan mereka akan tahu bahawa Dia adalah Tuhan (Yehezkiel 38:23). Bagaimana pun, semua orang di Utara dan barat tidak akan terlepas dan mereka juga terdiri daripada Israel sebagai sekutu golongan lama Hitti.

 

Allah akan membawa Gog dari Utara dan meninggalkan hanya bahagian yang keenam daripada mereka hidup (yehezkiel 39:1-2). Mereka akan menyerang Israel dan jatuh di padang yang terbuka. Allah juga akan menghantar api keatas Magog dan semua mereka yang tinggal di kepulauan dengan sembrono (ay.6). Dia akan membuat namaNya yang Kudus diketahui di tengah-tengah Israel dan dan mereka tidak dibenarkan untuk mencemarkan namaNya yang Kudus lagi. Justru itu, kita sedang menanti restorasi untuk agama yang benar sebagai hasil akhir dari peperangan ini. Iman kepercayaan yang palsu dari sistem utara akan dimusnahkan bersama dengan mereka dengan bangsa sekutu mereka. Ini termasuk juga negara-negara Islam yang kita lihat dikatakan bersekutu dengan kuasa-kuasa utara. Dengan ini kasualti akhir dari sistem-sistem ini adalah seluruh sistem Trinitarian, Islam Hadith seperti yang kita lihat sekarang dan juga fahaman Ateisme dan Humanisme berikutan dari sistem Komunis. Fahaman Yudaisme Rabbinikal juga akan disingkirkan dengan tradisinya yang telah memelihara fahaman Yudaisme dari iman tersebut selama dua milenia.

 

Sistem-sistem semuanya akan dimusnahkan dalam peperangan ini. Ini adalah Perang Dunia III.

 

Mereka akan menanam orang yang mati di lembah Hamonah atau Hamon-Gog dan membakar sisa mereka selama tujuh tahun. Tenaga yang berasal dari mesin perang ini akan menyediakan kuasa tersebut selama tujuh tahun. Ini bukan sahaja nuklear, mereka juga menggunakan senjata laser yang dipasang di kenderaan dan peralatan yang membabitkan teknologi baru yang belum lagi digunakan.

 

Ia akan mengambil tujuh bulan untuk menguburkan orang mati dan sisa dan tanah itu akan dibersihkan. Selepas tujuh bulan, petugas kekal akan ddimulakan untuk membersihkan tanah itu secara berterusan (Yeh 39:11-16). Kemudian Allah akan membawa kembali tawanan Yakob dan mereka akan kembali ke Israel (ay. 25). Dia tidak akan menyembunyikan mukanya dari mereka lagi dan Dia akan mencurahkan RohNya kepada seluruh keluarga Israel (ay. 29).

 

Masa yang dirujuk adalah zaman akhir sejurus sebelum dan membawa kepada Milenium. Kita sedang melihat penggubahan di seluruh keluarga Israel dari tradisi mereka kedalam iman terhadap Satu Allah Yang Benar dibawah Mesiah.

 

Persekutuan dalam perang pada zaman akhir nanti sedang terbentuk sekarang. Beberapa orang sudah wujud dan sudah ada untuk sekian lama. Konflik sudah bermula dan akan menjadi lebih hebat sementara iblis dihubungkan dengan Gog menimbulkan perbalahan dan konflik. Ingat bahawa Og adalah secara asalnya dari Refaim atau Nephilim yang diperhubungkan dengan iblis dan sistem-sistem mereka (lihat Nephilim (No. 154)).

 

Kita sekarang boleh melihat Iran atau orang Persia bergerak untuk menggabungkan kuasa nuklear. USA sekarang cuba untuk mendirikan hubungan diplomatik dengan Iran tetapi pemimpin serta administrasi setiap bangsa ini melihat diri mereka sendiri sebagai golongan protagonis apokaliptik dalam kejadian ini, yang sesungguhnya sifat mereka, seperti yang kita lihat.

 

Rusia, yang merupakan kumpulan gabungan utama dalam sekutu putera Mesekh dan Tubal, membantu mereka pada masa sekarang untuk mendapatkan senjata peluncur peluruh yang berupaya untuk meledakkan perang nuklear.

 

Anak-anak Yapeth dan Sekutu-sekutu mereka.

 

Secara asalnya orang-orang Mesekh ini telah berpindah jauh ke selatan kedalam wilayah Cappadocia dan bahawa ia adalah dimana mereka digabungkan oleh Daud kedalam Sekutu golongan Hiti yang dibentuk diantara Israel dan golongan Celtik selepas kejatuhan Troy pada 1054, apabila Eli adalah hakim di Israel. Saulus menjadi raja di Israel selepas kematian Eli pada 1053 BCE. Dia memerintah selama empat puluh tahun dan Daud menggantikan dia pada 1013 yang memerintah selama tujuh tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem, yang di masuki pada 1005 BCE.

 

Menurut kronologi yang dikemukakan oleh Catholic Encyclopedia (1907-1912) dan penulis awal, Daud telah dilahirkan pada 1085 dan memerintah dari 1055 sehingga 1015 BCE. Penulis terbaru pada masa itu, dan yang terkemudian, telah didesak oleh inskripsi Assiria untuk memberi tarikh jangka masa pemerintahannya dari 30 sehingga 5o tahun kemudian. Determinasi yang terbaru merujuk kepada kejatuhan Troy pada 1054. Pelbagai tarikh sejarah berada di penghujung pemerintahan Eli sebagai Hakim Israel.

 

Terdapat perselisihan terhadap perincian sejarah Irish dan British. Geoffry dari Monmouth dan Abbe MacGeoghegan kedua-duanya memberikan pernyataan yang berbeza tentang penempatan orang-orang di Britain. Geoffry memberikan pernyataan tentang Briotus, atau Brutus, golongan Trojan dan juga keturunan Aneas (menurut kepada MacGeoghegan petikan MacGeoghegan dan Mitchell, History of Ireland, 1867, ms. 54-62).

 

Geoffry mengatakan bahawa mereka datang dari Troy melalui Africa dan bertemu di Afrika Utara dengan satu lagi kumpulan, yang sekarang disamakan dengan golongan Dumnoniase dari Cornwall, yang asalnya dari Devon (dari Dumnon) dan Cornwall.

 

Bagaimana pun, MacGeohegan mendakwa Britain adalah berasal dari Briotus yang datang dari Ireland dan menduduki Britain dari sana.

 

Dia menganggapnya kurang penting sekiranya golongan Scoto-Milesia adalah dari Magog seperti yang mereka dakwa atau dari Gomer, dari mereka yang berketurunan Gaul, Jerman dan negara-negara lain di Utara telah diduduki (ibid. ms. 62).

 

Pandangannya betul, kerana mereka adalah kedua-duanya R1b YDNA, kita sekarang boleh menentukan divisi keluarga dari orang-orang ini.

 

Kejatuhan Troy memperlihatkan Celtik Riphathia (anak-anak Riphat, anak Gomer) berpindah ke Britain melalui Africa dan Sepanyol. Orang-orang ini menjadi  R1b Celtik atau golongan Cimmeria seperti yang kita tahu sekarang kerana golonganWelsh dan Cornish dan juga Celtik dari Brittani di perancis dan Belgae atau Belgia yang kita kaitkan dengan Belgium tetapi pergi ke Ireland dan Britain agak awal. Orang-orang ini adalah golongan Atlantik Modal Haplotype (AMH) (lihat dibawah).

 

MacGeoghegan setuju bahawa semua mereka adalah berasal dari golongan Scythian dan memanggil diri mereka sebagai Iberian dari kawasan Laut Euxane dan yang mana menamakan area itu sebagai Sepanyol pada masa sekarang..

 

Golongan Franc adalah berhubungan dengan orang Celtik Riphathian dari Wales dan Cornwall, yang datang dari Timur Tengah lebih lewat. Mereka dilaporkan telah diperintah keturunan Hector anak Priam yang dibunuh oleh Achilles. Pemerintahan Riphathian dan Salien Frank adalah oleh raja-raja dari Cimmerian yang bertarikh dari Antenor 1 pada 500 BCE. Charles dari Wales adalah keturunan dari Antenor 1 melalui Charlemagne. Golongan Franc menamakan pusat mereka Paris sempena pembunuhan Achilles dan pusat awal mereka yang lain dinamakan  Troyes sempena Troy, pusat kepada Wilusia.

 

Golongan Welsh memanggil diri mereka Cimmery atau orang Kimry sehingga hari ini.

 

Anak-anak lelaki Paris dan ketaklukannya telah membentuk suku kaum Parisii, kaum yang menamakan mereka. Mereka juga telah memasuki dan duduk di England di area Yorkshire dan south. Anak-anak Riphath menaklukkan anak-anak Magog yang mereka jumpa di Britain. Mereka juga mengalahkan golongan Hun yang telah menceroboh di Britain pada kurun yang Kesepuluh BCE. Mereka dikalahkan dalam peperangan Sungai Humber, yang dinamakan sempena Humberm raja orang Hun, yang telah terbunu disana.

 

Orang-orang Hun berundur melalui Eropah Utara dimana mereka mengalahkan suku kaum yang mana sekarang ini dipanggil Jerman dalam perjalanan ke Briatin dan mengambil puteri sebagai sandera. Perjalanan pulang mereka adalah lebih jauh ke sebelah utara dan mungkin mengakibatkan kolonisasi awal golongan Scandinavia. Variasi Haplogroup N dari Finns, yang merupakan orang Magyar secara linguistik, mungkin berasal dari pergerakan ini.

 

Penduduk awal Ireland adalah golongan Nemedia dan kemudian Formoria, Firbolg atau orang kulit dan Tuatha De Danaan.

 

Anak-anak Magog yang lain adalah Scythian dan kita sekarang tahu sebagai Milesia. Mereka memasuki Ireland terlalu lewat (beberapa penyataan adalah pada 500 BCE) dan Scotland kemudiannya pada penghujung kurun kelima CE melalui Ireland.

 

Keturunan awal datang dari Sepanyol dan telah disenaraikan sebagai Gadelian, keturunan kepda Gaodhal, yang keenam dari Yapeth (op. cit). Golongan Gadelian adalah dari Scythian yang meluas dari Boristhenes ke Massagetae (Kelompok Gothik yang Lebih Besar) dan dari Sace (yakni Scythian) sehingga Laut Caspia, mereka adalah nomad (op. ct. ms.61).

 

Secara genetik kita boleh mengenal pasti mereka sebagai anak-anak Gomer dan Magog. Variasi YDNA menunjukkan bahawa golongan Ashkenazi Yahuni adalah lebih kepada R1a1 daripada R1b dan oleh itu, variasi harus terjadi selepas perpecahan pada kumpulan-kumpulan kaum.

 

52 % dari semua Ashkenazi Lewi adalah anak-anak Gomer. Jsutru itu, nubuatan mengenai Gomer mempunyai hubungan langsung kepada Israel pada hari ini.

 

Ireland

 

Koloni yang pertama di Ireland telah diperintahkan oleh Partholan, yang merupakan keturunan Yunani sebelum wilayah Yunani dicerobohi dan diduduki oleh E3b, anak-anak Ham dari Afrika. Koloni yang kedua telah diperintahkan oleh Nemedius, yang berjuang dengan baik untuk menggabungkan koloninya. Bagaimana pun, golongan Formorian telah menceroboh dan mengalahkan Nemedius di Cork dan mengambil alih Ireland (ibid. ms. 54).

 

Golongan Firbolgs dikenal pasti oleh Macgeoghegan sebagai Belgia dan terdapat suku kaum Belgae di Britain. Golongan Formorian sama ada dikalahkan atau meninggalkan wilayah itu dan golongan Firbolgs alih tempat tersebut.

 

Mereka ditukar oleh Tuatha De Danaan, keturunan kepada Nemedius yang kembali ke Ireland melalui Jerman dan melalui Norway dan Denmark (MacGeoghegan ibi. Ms. 55). MacGeoghegan mendakwa bahawa mereka membawa Lia Fail (lat. Saxum-fatale) bersama dengan mereka dari Denmark dan batu inilah yang memerian nama Innisfail kepada Ireland.

 

Dia juga mendakwa bahawa mereka mungkin keturunan dari Dumnoniae dari Cornwall.

 

Dia menyatakan bahawa mereka adalah keturunan dari Yobath cucu kepada Nemedius yang memimpin sebahagian daripada koloni ini ke Jeman utara yang asalnya dari Ireland (ibid. ms. 55). Justru itu, penduduk asal Ireland adalah sekutu Yunani kuno dan Tuatha de Danaan atau suku kaum Dan, yang merupakan anak-anak Nemedius. Ini adalah orang pelayar Dan awal yang bersekutu dengan raja-raja laut kuno.

 

MacGeoghegan juga mendakwa bahawa Briotan Maul, cucu kepada Nemedius oleh Feargus, telah menyiapkan dirinya dengan suku kaumnya di britain, yang mana menurut kepada Psalter dari Cashel, telah dipanggil menurut namanya dan mereka dilaporkan telah menduduki disana sebagai Briton. Macgeoghegan mengatakan bahawa ini sekurang-kurangnya boleh dipercayai seperti pernyataan oleh Geoffry dari Monmouth. Ini menyatakan distribusi I haplogroup (isles subclade) di kalangan R1b Picts di Scotland. Mereka tidak datang dari Norway dan hampir ekslusif kepada kepulauan British. Golongan Picts juga adlah penduduk awal di Britain satu milenium sebelum orang Scot.

 

Pada masa yang sama, sama ada melalui kekalahan atau pemergian golongan Formorian, satu lagi kumpulan dari 5000 orang datang dan membahagikan Ireland kedalam Pentarki bersama dengan govenor Slaingey dari Leinster ketua kepada Pentarki Slaingey, Rory (Rughruighe), Gan, Gannan dan Sengan semua anak-anak Dela dari keturunan Nemdius. Orang-orang ini kemudiannya dikenali dengan tiga nam yang berbeza: Gallenian, Damnonian, dan Belgian. Mereka memerintah selama lapan puluh tahun dibawah sembilan raja, yang terakhir adalah Eogha. Dia berkahwin dengan anak perempuan putera Sepanyol. Perempuan ini dikubur di Tailton di Meath, yang dinamakan sempena namanya.

 

Golongan Belgian atau Belgiae juga menetap paling dekat dengan Dumnonian di England dan seolah-olah tiga nama ini adalah indikatif dari sekutu tiga suku kaum yang telah berpindah dari Eropah ke England dan ke Ireland. Kaum Gallenian seolah-olah adalah Gauls dan juga Galatian. Bagaimana pun, ia seolah-olah bahawa melalui kaum Nemedian dibawah kumpulan Tuatha de Danaan kita lihat Haplogroup I menceroboh bersama dengan R1b (AMH) dari orang Celtik. Kumpulan ini datang dari Denmark lebih awal daripada orang Dan R1b dari Kumpulan Parthian yang terkemudian (Orang Dan yang terkemudian adalah DYS 390/391 23/11), dan terdapat dua kumpulan I di Denmark juga yang berbeza, satu adalah jenis Anglo-Saxon, lihat dibawah). Pergerakan ini mungkin juga bersma dengan golonga Hun atau malah sebelum mereka dari golongan perkapalan pada Milenium yang kedua BCE. Terdapat amber yang meluas dan sistem-sistem jual beli di Baltic pada masa itu.

 

Ianya dari masa inilah Tuatha de Danaan turun ke Ireland dibawah Nuagha Airiodlamh yang mengalahkan golonga Firbolg dibawah Eogha di County Mayo. Golongan Firbolg telah dibawa keluar dan berlindung di kepulauan Utara (ibid. ms. 55). Orang-orang ini yang duduk di kepulauan adalah R1b. Dan juga, seperti yang kita perhatikan, terdapat subclade dari I1b2a-Pulau-pulau dan haplogroup ini hampir secara ekskusif terdapat di kepulauan British dan jumlah yang ramai di Scotland. Ia bukan Lanun kaum Norway. I Haplogroup yang sama dijumpai di kalangan orang Basques. Ia tampak bahawa ia tidak datang dari Scandinavia tetapi Tuatha De Danaan datang dari Timur Tengah ke Sepanyol dan beberapa tinggal di kalangan Basques. Elemen yang utama pergi ke Ireland dan dari sana pergi ke Scotland dan ke kepulauan. Mereka juga dijumpai di kalangan kaum Picts, jadi mereka seharusnya telah pergi ke sana sebelum orang Scot berpindah dari Ireland ke Alba., kerana Scotland dipanggil sebelum Niall dari  Sandera Nine yang menamakannya semula. Mereka tidak datang dari Eropah dengan orang Scot atau Milesia. Signifikan bagi Suku kaum Dan sebagai Tuatha de Danaan adalah bahawa ianya tidak dibatasi di Ireland seperti yang difikirkan oleh ramai orang British Israel. Kumpulan ini juga menumpukan di Scotland dengan jumlah yang lebih kecil di Welsh, dengan beberapa di England dan mungkin di kalangan orang Basques. Dari Wahyu bab 7 kita lihat bahawa orang Dan dan Efraim hilang sebagai entiti yang berasingan dan komposit Yusuf akan timbul kembali tetapi kali ini tanpa Manaseh yang terpisah.

 

Pulau-pulau ini adalah pesisiran pantai Scotland kerana ianya tidak pernah diduduki oleh Thule atau Iceland  pada beberapa abad.

 

Golongan Milesia datang melalui Sepanyol ke Israel dan satu suku kaum yang lebih kecil telah memasuki England dari Sepanyol dan dikenali sebagai Brigantes. Mereka duduki wilayah England barat yang sekarang ini secara kasarnya wilayah Lancashire.

 

Orang Iris terus maju sehingga golongan Milesia masuk sekitar 500 BCE seperti yang kita lihat diatas terdiri daripada tiga kumpulan yang dipanggil Formorian, Firbolgs atau Orang Kulit dan Tuathe de Danaan atau Suku Kaum Dan.

 

Kita tahu golongan Milesia adalah R1b Celtik dan kita mempunyai genealogi mereka dan DNA mereka untuk mencocokkan genealogi ini. Orang-orang Celtik ini serasi dengan rangkaian orang Celtik R1bYDNA yang lain tetapi berbeza menurut wilayah dan kaum.

 

Faktor yang utama yang menentukan didalam R1b Celtik haplogroup dalam Eropah Barat terdapat dalam divisi R1b haplogroup. Empat subclade dari R1b adalah berasal dari ulangan penanda DYS 390 dan 391.

 

Atlantik Modal Haplotype (AMH), yang mempunyai nilai 24/11 bagi 390/391, dijumpai di pesisian Atlantik dari Sepanyol ke Scotland. Orang-orang Celtik ini adalah penduduk yang lebih tua dari Eropah dan keturunan Yapeth melalui perpecahan awal dan didapati di kalangan orang Basques.

 

Golongan Anglo-Saxon datang ke britain selepas penempatan orang Roma di Britain pada 410 CE dan sebelum Norman Conquest. Anglo-Saxon mempunyai kedua-dua R1b dan I Haplogroup. R1b (R1b1) subclade dari Anglo Saxon dibezakan oleh penanda DYS 390 dan 391 yang mempunyai nilai 23/11. nilai-nilai ini didapati dalam NW Eropah di kalangan bangsa-bangsa Horde yang lain yang berkembang sndiri di Flanders (Belgium), Netherlands, NW Jerman dan Denmark. Golongan Fris dan Anglo Saxon mengongsikan penanda ini dikalangan yang lain. Mereka dan Saxon dari Jerman adalah orang yang sama.

 

Subclade yang lain dari R1b adlah ulangan 24/10 yang didapati diseluruh Eropah dan ulangan 23/10 yang didapati di SE Jerman dan kedalam Austria. Justru itu, mereka semua dari salasila yang berlainan dari golongan Celtik atau anak-anak Gomer yang datang pada asalnya dari Scythia dan Parthia.

 

Beza Haplogroup I ang didapati di kalangan Anglo-Saxon dari I1a adalah I1a AS (1-8). I1a AS adalah perbezaan yang biasa pada I1 haplogroup dan disebut kerana ianya didapati dimana penempatan asal Anglo-Saxon dalam pergerakan mereka dari Timur Tengah. Ia menurun sementara kita bergerak ke Timur Daya Jerman dan di luarnya. Mungkin perbezaan haplogroup ini menandakan determinasi keturunan dari beberapa daripada sepuluh suku kaum. Bangsa-bangsa ini dikaitkan secara pelbagai dengan golongan Celtik Hitti seperti yang dijelaskan diatas. AMH adalah kumpulan yang lebih awal berbeza dari Anglo Saxon yang mempunyai penanda khusus pada kedua-dua R1b1 dan I1a AS.

 

Determinasi Isles I1a AS terhadap orang Dan dengan Pernyataan keturunan orang Jerman di kontinen akan menghasilkan lebih informasi. I1a- (Norse) adalah bentuk yang paling banyak didapati di Sweden dan Denmark dan Norway. Ianya didapati hanya dalam kuantiti yang kecil di Benua Eropah selatan Baltic dan Laut Utara dan berada di tempat yang kedua kepada I1a –AS di Denmark. Dengan ini, kumpulan ini bercampur di Denmark tetapi golongan Dan kebanyakannya adalah jenis Anglo-Saxon (lihat karya tulis Population Varieties within Y-Haplogroup I and their Extended Modal Haplotypes (and also R1b Varieties) oleh Ken Nordtvedt di www.northwestanalysis.net).

 

I1a uN (ultra Norse) mencapai puncaknya di Norway. Ia berbeza dari I1a Norse oleh satu tahap pada DYS 385 b dari 14 sehingga 15. ia juga berpecah kepada dua jenis macam berdasarkan pada DYS 461 nilai ulangan. I1a uN1 mempunyai modal 12, 28 pada DYS 461 dan 449, yang merupakan biasa kepada kebanyakan I1a. I1a uN2 mempunyai ulangan 11,29 pada DYS 461 dan 449 dan ianya lebih kuat dikaitkan dengan Norway keatas Sweden dan Denmark. Divisi-divisi ini mungkin terjadi selepas masa migrasi besar-besaran di Scandinavia dari abad yang Ketiga dan Keempat CE.

 

I1a1 (old I1a4) adalah subclade yang kecil dari I1a yang didapati kira-kira 10% dari Eropah Timur.

 

I1b1 Din (Dinaric) mengambil namanya dari pergunungan di Balkan dekat dengan tempat dimana ia berkembang. Ia juga tersebar kebanyakannya ke Eropah Timur.

 

I1b1 –Barat (Barat) adalah variasi dari (old) I1b, P37.2+ yang didapati dalam jumlah yang banyak disepanjang Baltic Jerman dan Laut Utara sekitar pesisiran dan kemudian tersebar ke Kepulauan Bristish. Ia boleh dikenal pasti dengan 15 ulangan DYS 388 dari yang biasa 13 ulangan dari Dinaric I1b1. variasi ini juga didapati di Estonia baru-baru ini.

 

I1b1 –Kepulauan baru-baru ini telah menemui variasi I1b1, yang seolah-olah tinggal terutamanya di kepulauan British. Penanda identifikasi ialah DYS 385, 463, dan 464.

 

I1b1a (old) I1b2, subclade I1b1 M26+ adalah peratusan populasi Sardinia yang besar dan tersebar ke Iberia. Ia didapati dalam apa saja signifikan di Eropah Utara.

 

I1b2a – Cont (Benua) (old I1c) adlah variasi utama I1b2a. ianya lebih padat di NW Jerman, Netherlands dan sehingga Denmark dan beberapa Sweden Selatan dan Norway.

 

Jumlah yang banyak didapati juga di Kepulauan British dari imigran/penyerbu Jerman dan Scandinavia.

 

I1b2a –Akar adalah variasi I1b2a yang tidak lazim yang tersebar dari Itali dan Iberia sehingga Denmark dan berpecah kepada dua variasi berdasarkan pada empat dari penanda.

 

I1b2* adalah satu lagi variasi yang didapati dari Itali dan Iberia sehingga Denmark dan juga berpecah kepada dua variasi berdasarkan terutamanya kepada penanda DYS 448.

 

I1b* (old I1(y) adalah variasi kecil didalam pokok dan adalah 10/10 DYS 459a,b sebagai satu daripada ciri modalnya dan 19.19 atau 19.21 pada YCA I1a,b dan 12,29 pada DYS 389i,ii.

 

Ia dianggap bahawa variasi I haplogroup subclade akan menentukan orang Ibrani dan divisi R1a dan R1b akan menentukan cabang-cabang sekutu kaum Hitti yang dibentuk dalam Scythia dan Parthia dan  padang terbuka kedalam Eropah.

 

Kolonisasi Eropah dari Timur Tengah dan Scythia.

 

Iarael ditawan dibawah orang Asiria sekitar 750 BCE dan telah dibawa ke Utara kedalam apa yang menjadi Parthia dan Scythia. Disana mereka memalsukan union bersama dengan orang Celtik yang telah membentuk kaum Hitti utara.

 

Terdapat anggota kumpulan Hitti dan Scythia yang berpindah selepas kejatuhan Troy ke Eropah dan Britain dan Ireland dan di mana-mana di Eropah.

 

Dibawah Odin, dan selepas kekalahan mereka oleh orang Persia di Parthia dalam abad yang Kedua pada zaman itu, orang Parthia dan sebahagian daripada  kumpulan Scythia berpindah kedalam NW Eropah dan mendirikan beberapa bangsa termasuk Anglo-Saxon, Jut, Fris dan Dutch, Saxon Jerman, Dan, Norwegia dan beberapa Swedes, Lombards, Goths, Suevi, Dalmatian, Vandal dan yang lain-lain. Mereka mendirikan bangsa-bangsa Eropah Barat, dari Sepanyol dan Portuga sehingga ke Denmark dan Norway disepanjang Britain dan Thule (Iceland) dan Greenland.

 

Golongan Slav berpindah terakhir dan dengan ini divisi Eropah Barat dibawa R1b anak-anak Yapeth dan Eropah Timur dibawa Varangian Russ dari Scndinavia yang mendirikan kerajaan berdasarkan pada Kiew dan Novgorod dari 850-950 CE.

 

Dari Scythia ke Ireland

 

Kaum Nemedia adalah leluhur kepada Tuatha de Danaan. Masa penempatan Ireland adalah menarik.

 

MacGeoghegan, melaporkan sejara-sejarah kuno berkata bahawa Fenius Farsa, raja orang Scythian mempunyai dua anak lelaki, Nenual yang lebih tua dan waris kepada takhta.

 

Yang kedua adalah Niul yang mempelajari dalam bahasa yang dialikan dari kekeliruan di menara babel. Niul telah mengembara ke Mesir dimana dia mengawini Scota, anak perempuan kepada Firaun (Cincris) di Mesir dan menetapkan dirinya di wilayah Capacirunt di sempadan Laut Merah. Niul dengan Scota mempunyai anak lelaki Gaodhal. Dia didakwa telah digigit oleh ular dan dibawah kepada Musa pada masa Keluaran. Gigitan ini menjadi hijau dan tanda ini menamakan dia Gaodhal-Glas atau Gadelas (glas bererti hijau dalam bahsa Scotis jadi dinamakan sempena nama ibunya Scota).

 

Justru itu, mereka adalah sebahagian daripada campuran yang banyak dalam Keluaran. Genealogi Milesia juga membuat dakwaan ini.

 

Mereka tinggal di kawasan Mesir yang diberikan kepada mereka oleh firaun bagi keturunan anak perempuannya. Selepas tiga generasi, mereka telah diserang oleh orang Mesir dibawah Firaun –En-Tuir dan dengan ini telah dipaksa untuk berpindah, dibawah ketua mereka, Sur, anak Easur, anak Gaodhal, untuk kepada Crete dimana Sur mati dan digantikan oleh anak lelakinya

 Eibher, ataupun dikenali dengan Heber-Scot (Macgeoghegan ibi., ms. 56-57).

 

Heber-Scot telah berpindah dari sana ke Sungai Tanais di Scythia melalui laut Aegean dan Euxine. Mereka tinggal disana selama empat generasi dikalangan orang Scythia dibawah Agnamon, Tait, Adnoin dan Lamphion.

 

Orang Scythian tersebar jauh di wilayah Uigur Autonomous yang sekarang ini dikenali dengan Cina pada milenium kedua BCE. Kami telah menemui mumia mereka pakaian tartan mereka, banyak yang sama dengan pakaian memburu orang Scot, dipelihara dengan baik.

 

Kaum Gadelian dicurigai dan dianiaya dan mencari perlindungan di kalangan orang Amazon dibawah Adnoin dan pergi dibawah anaknya Lamphin ke Gaethluighe. Beberapa orang fikir ini adlah Gothia tetapi menurut O’Flaherty ia adalah Getulia di Afrika, dimana mereka kekal selama lapan generasi dibawah lapan raja, menjadi keturunan Lamphion; orang yang terakhir Bille bapa kepada Gallamh atau Mileag-Espaine (dalam bahasa latin) memanggil Milesius, yang merupakan leluhur orang Milesia atau kaum Iris kuno. Kita tahu sekarang ahawa kaum Amazon mengawini perempuan kaum Scythia yang bertarung bersama lelaki mereka di belakang kuda.

 

Milesius kembali untuk masa yang singkat ke Scythia dimana dia diterima oleh Riffloir, raja dari keturunan Fenius-Farsa melalui anak lelaki yang lebih tua, Nunnual. Dia melantik dia sebagai jeneral dan memberikan dia anak perempuannya Seaug untuk dikawini yang memperanakkan untuknya dua anak lelaki, Donn dan Aireach, nama keluarga Feabhrua. Pada masa kematian isterinya, dan bertengkar dengan bapa mentuanya, dia pergi bersama anak-anak lelakinya  dan kaum Gadelian tenteranya ke Mesir dimana dia menerima perintah dari tentera yang sedang berperang dengan orang Ethiopia.

 

Dia juga telah diberikan isteri dari Firaun Nectonibus, juga bernama Scota, yang memperanakkan untuknya dua anak lelaki, Heber-Fionn dan Amhergin.

 

Pada masa itu dia mempunyai dua belas anak muda yang terpelajar dalam ilmu seni dan sains untuk kembali ke Sepanyol.

 

Selepas tujuh tahun di Mesir dia kembali ke Sepanyol. Selepas musim kering yang berlangsung beberapa tahun, kaum Gadelian pergi ke Ireland.

 

Justru itu, kita lihat pertalian dan hubungan di antara kaum Scythia dan Irish serta Scot. Bahasa P dan Q Brythonic adalah berbeza tetapi ianya bertalian secara sejarah dengan personaliti alkitabiah Gomer dan Magog.

 

Dengan jangka masa yang diberikan, kita juga boleh mengenal pasti satu lagi pertalian YDNA yang tampaknya adalah kaum Nemedian atau Tuatha De Danaan. Milesia Irish mempunyai struktur YDNA dasar R1b, yang mana lazim bagi kaum Celtik. Ia juga mempunyai YDNA Haplogroup iaitu I dan tampaknya adalah asalan dari Semitik seperti yang kita lihat dari karya tulis Asal-Usul Genetik Bangsa-Bangsa (No. 265).

 

Haplogroup yang sama ini juga hadir dalam kaum Anglo Saxon dan orang-orang Eropah secara umumnya  dalam tahap sehingga 40% seperti yang kita lihat dalam kaum Croat dan Norwegian. Kedua-dua bangsa ini bagaimana pun, mempunyai satu Slavic Haplogroup R1a yang utama daripada R1b kaum Celtik, yang mana walaupun wujud di dalam kedua-dua kumpulan.

 

Dengan melihat kepada sejarah dan struktur DNA kita boleh mengutip pergerakan suku kaum dan membuat pertalian yang mungkin mustahil.

 

Bagaimana Semitik Hg. I masuk kedalam oramg-orang Eropah?

 

Jawapannya boleh dijumpai dalam Alkitab.

 

Terdapat anak-anak lelai Keturah yang berpindah ke Utara sebelum masa Keluaran dan yang juga menjadi Yunani Sparta seperti yang kita tahu dari Josephus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berpindah ke Ireland dan sebahagian daripada kumpulan ini mungkin membentuk kumpulan-kumpulan Nemedian atau Tuatha De Danaan. Tuatha De Danaan dijangka berhubungan dengan Yunani dan ianya mustahil bahawa orang Dan dikaitkan dengan anak-anak Keturah dan mereka mencatat bagi I Haplogroup dan juga beberapa daripada J Haplogroup Yunani. E3b adalah intrusi kemudian dari Phoenician orang Kanaan dan dari Afrika.

 

Orang-orang ini juga datang dari timur Tengah. Kaum Croat juga sangat tinggi dalam I Haplogroup dan setinggi dengan kaum Scandinavia dalam peratusan. Justru itu, sluruh kaum Balkan, kita mempunyai I Hg. Populasi yang tinggi dari sumber yang berlainan tetapi mempunyai banyak persamaan dari segi leluhur.

 

Sekutu kaum Hitti

 

Dari awal karier Raja Daud, dia mendirikan sekutu-sekutu dengan kerajaan Tyre dan Sidon disebelah utara dan juga dengan kaum Hitti yang kedua-duanya adalah anak-anak lelalki Riphath dan anak-anak lelaki Magog. Mereka dilemahkan oleh kekalahan kerajaan Wilisian yang mempunyai pusat di Troy, dengan itu, anak-anak lelaki Ashkenaz telah didedahkan kepada Israel pada masa ini dan orang Israel bergabung dengan mereka dan kemudian mengubah mereka.

 

Kedua-dua anak Askenaz dan anak-anak Riphath dan anak-anak Togarmah adalah semuanya anak-anak Gomer. Namun Magog juga mempunyai R1b. oleh itu divisi R1a dan R1b terjadi selepas suku kaum ini berpecah. Beberapa menjadi R1a dan beberapa menjadi R1b. Anak-anak Ashkenaz menjadi R1a atau kumpulan R1a memanggil diri mereka Ashkenazi walaupun mereka Slavic, yang mana sangat berkemungkinan dari pendedahan hazar mereka.

 

Saulus menggabungkan kawasan Israel tetapi Daud meluaskannya ke Eufrait.

 

Dia berada di Cappadocia dan utara kedalam Scythia di kalangan kaum Mesekh dan Tubal pada permulaan abad yang kesebelas BCE. Kita tahu ini dari Pemazmur (Maz 120:5).

 

Sekarang terdapat dua Mesekh dalam Alkitab. Satu adalah anak kepada Japeth dan yang satu lagi adalah anak kepada Aram, anak kepada Shem, tinggal di Syria. Ianya tidak mustahil bahawa Daud berada di Syria dikalangan anak-anak Mesekh, anak-anak Aram, yang dikenal pasti dengan anak-anak Kedar.

 

Gabungan Mesekh dan Tubal mengenal pasti anak-anak Japhath dan bukan anak Aram.

 

Area Cappadocia di Turkey yang telah diambil alih oleh Mesekh satu milenia yang lalu dipaggil Kus pada asalnya sempena nama Cush, anak kepada Ham dan bapa kepada Nimrod. Raja empayar Hitti memiliki pusat disana dan orang-orang Babilon merujuk dia sebagai Raja Kus.

 

Empayar Hitti telah dibahagikan kepada bahagian utara dan selatan. Ia terdiri daripada anak-anak Ham dan anak-anak Yapheth, kedua-duanya adalah dari Gomer dan Magog dam Madai atau Medes, dan sekutu perdagangan dengan mereka berdasarkan Sidon, dan juga anak-anak Heth. Homer, di Iliad, mengatakan bahawa orang Trojan berbicara dalam bahasa yang banyak.

 

Penduduk Tyre dan Lebanon telah menjadi keturunan K2 YDNA sekutu laut dari anak-anak lelaki Yapheth (anak-anak lelaki Tarshish dan Elisha, dan Kittim dan Dodamin atau Rhodanim). Ini bukan anak-anak Heth dan kita melihat mereka dalam keturunan Lebanon dan Malta pada hari ini.

 

Kebangkitan yang Pertama

 

Dalam bab37 Yehezkiel berbicara tentang Lembah Tulang Kering

 

Seluruh keluarga Israel akan disingkirkan namun Allah akan membangkitkan umatNya. Keluarga Israel adalah Jemaat, yang merupakan kebun anggur Tuhan (Yes 5:7) dan Jemaat ini akan mati.

 

Selepas kebangkitan ini berlaku, golongan kafir akan mengetahui bahawa Allah menyucikan Israel dan bait SuciNya akan berada di tengah-tengah mereka selamanya.

 

Dalam urutan ini, ia tampak bahawa Kebangkitan dari orang mati mendahului peperangan Magog dan bang-bangsa yang berkaitan dalam peperangan Hammon-Gog. Faktanya ialah bahawa ianya saling menliputi dan peperangan berterusan selepas Kebangkitan tubuh Kristus, yang adalah Rumah Israel.

 

Aktiviti ini berlaku pada Zaman Akhir dan ia membabitkan urutan peperangan yang bermula dengan tindakan Mesekh dan Tubal tetapi membabitkan banyak bangsa termasuk warga Gomer bersama dengan anak-anak Elam atau Persia, dan kemudian mereka dari Ethiopia dan Libya yang merupakan anak-anak Ham.

 

Orang-orang dari Gomer yang disebut adalah dari Suku Utara, dan Togarmah disebut secara khusus ia akan datang, tetapi Gomer disebut terlebih dahulu. Justru itu, terdapat perbezaan dalam warga Gomer dimana Ashkenaz dan Riphath berbeza dari Togarmah yang disebut berasingan. Apabila kita memahami bangsa-bangsa ini dalam istilah moderen, maka kita boleh melihat bahawa mereka berada di pihak yang bertentangan dalam peperangan ini.

 

Peperangan ini belaku pada Zaman Akhir selepas bangsa Israel mdipulihkan dan tanah ini akan dituntut semula dari tanah kosong dan akan dirimba semula.

 

Dari pengetahuan kita pada masa sekarang tentang suku kaum Gomer dan Ibrani termasuk bangsa Israel, anak-anak Ashkenaz dan Riphath berada di Israel sebagai orang Yahudi, dan sekutu mereka dalam tentera di Iraq dan Afghanistan.

 

Mereka ditentang oleh kaum Elam Persia atau Iran dan sekutu Arab termasuk Libya dan Ethiopia terdiri daripada Sudan. Iran berbekalkan senjata pada masa sekarang dengan senjata nuklear. Komentar dalam bab 38 menunjukkan bahawa Allah akan membawa ramai Tentera Utara jatuh melawan Israel untuk menunjukkan bangsa-bangsa bahawa Allah dikuduskan dengan pemusnahan tentera Gog.

 

Akibatnya adalah wabak dan darah dan bencana alam. Dengan ini, bangsa-bangsa akan melihat wabak penyakit dan parasit dan juga penyakit dalam darah dan akibat kesakitan bertambah.

 

Dalam bab 39, kita lihat bahawa Gog dari Mesekh dan Tubal yang akan berpaling dan hanya satu perenam dari mereka yang hidup. Mereka akan dijatuhkan dan akan  jatuh di gunung Israel. Ini bererti bahawa tentera Sekutu harus diatur semula dan dibuka dari Israel melalui Syria dan Jordan.

 

Yehezkiel bab 32 menunjukkan bahawa Mesir digabungkan dengan warga Mesekh dan Tubal dan sisa Edom. Sekarang Edom dibahagikan kepada dua bahagian. Satu bahasian berada di Israel sebagai sebahagian daripaa Yudah dan yang satu lagi pesisiran Mediteranean dimana ia adalah sebahagian daripada sekutu Phoenicia. Dan juga kaum Sidonia dari Lebanon ada bersama dengannya dan kaum Elam atau orang Persia juga akan dikalahkan dan diletakkan bersamanya. Justru itu, kita sedang melihat Sekutu Islam yang berpangkalan di negara-negara yang mengeluarkan minyak, yakni Iran, Libya dan kaum Sudan bersekutu dengan Mesir dan raja-raja wilayah utara.

 

Yehezkiel bab 30 mengatakan bahawa Hari Tuhan terdiri daripada kejatuhan bangsa Mesir, Ethiopia dan kemudian Libya dan Lydia, yang terletak di Turkey dan semua orang campuran dan Chub (sama ada Mauritania atau Cobe di Ethiopia).

 

Dalam Yehezkiel bab 26 dan 27 kita lihat nubuatan terhadap putera atau Raja Tyre dan Nebuchadrezzar dibawah melawan mereka. Perkataan ini dieja dalam cara ini empat kali oleh Yehezkiel dan juga oleh Yeremia. Ia dieja Nebuchadnezzar oleh Bersosus orang Kasdim dari inskripsi pada monumen. Nebuchadnezzar pernah dipanggil sebagai hamba yand dipilih oleh Tuhan dalam Deniel bab 8. Ejaan r mungkin simbolik bahawa raja Babilon bukan hamba Allah dalam konteks ini.

 

Masalah di Yehezkiel menunjukkan bahawa kita sedang menangani terhadap jenis dan anti-jenis, dan tindakan pada waktu pencerobihan orang babilon dan empayar utara dibawah Cambyses, yang bertindak menggenapkan nubuatan ini diselesaikan sekali lagi oleh orng lain dari tentera Utara, dan ini mengakibatkan pemusnahan Mesir dan meletakkan pembuangan di kota-kotanya (lihat karya tulis  Kejatuhan Mesir: Nubuatan Tentang Lengan Firaun Yang Patah (No. 36)).

 

Mengukur Kaabah sebagai sebahagian daripada peperangan zaman akhir

 

Dalam bab 40, Yehezkiel telah diberian penglihatan tentang mengukur Kaabah. Dia mengukur bilik dalam dari pintu gerbang dan ruangan dalaman (Yeh40:1-23). Kemudian dia mengukur ruangan luar (Yeh 40:24-34). Kemudian dia mengukur Pintu Gerbang Utara di mana persembahan dibasuh dan disediakan (ay 35-39, 40-43).

 

Di luar pintu gerbang bahagian dalam adalah bilik bagi penyanyi ruangan bahagian dalam, yang terletak di sisi Pintu Gerbang Utara, menghadap Selatan. Yang mana bagi imam yang merupakan penjaga rumah ini (ay. 45). Rungan yang menghadap utara adalah tempat imam yang menjaga mezbahh. Ini adalah anak-anak Zadok dan anak-anak Lewi(ay. 46). Justru itu, pada zaman akhir nanti kita akan melihat konversi dari anak-anak Lewi dan Zadok. Mereka akan diukur dan disediakan bagi konversi mereka. Kemudian dia mengukur Beranda.

 

Dari bab 41, Yehezkiel menangani pengukuran Kaabah. Urutan ini mempunyai dua fungsi. Ia menjelaskan dasar simbolik pada Kaabah Pemulihan, tetapi ia juga menjelaskan tindakan spiritual pada Kaabah Allah, yang mana kita adalah Kaabah.

 

Dalam bab ini dia menjelaskan kerubim yang berdiri di dua sisi pohon palem, yang melambangkan Yesus Kristus. Ini adalah dua elohim yang menggantikan Iblis dan Aeon, yakni Abraham dan Musa, kedua-duanya disebut Elohim dalam kitab.

 

Dalam bab 42 dia mengukur bahaguan dalam rumah dan disana imam memakan perkara yang paling suci. Ini menunjukkan fungsi Roh untuk menyatakan kepada umat pilihan dalam Kaabah rahsia-rahsia Allah kerana ianya akan dinyatakan kepada umat pilihan secara progresif.

 

Dalam bab 43 kita membaca tentang visi kemuliaan Tuhan yang datang melalui Pintu Timur. Visi ini seolah-olah dia lihat di sungai Chebar. Justru itu, kemuliaan Tuhan yang muncul kepada Yehezkiel dahulu adalah visi dia melihat pada zaman akhir dan pemulihan kembali Kaabah, dan adalah makluk yang masuk dari pintu putera, yang adalah Pintu Utara. Ini adalah Mesiah, dan oleh itu Mesiah adalah Malaikat Tuhan, Cerubim yang berbicara kepada Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 43:7  dia mengenal pasti anak manusian dan fakta bahawa tempat ini adalah kudus dan ia tidak boleh dikotori dengan sikap orang yang menguburkan mayat-mayar raja-raja mereka yang mati dan mencemari Tempat Kudus dengan persundalan, yang merupakan persundalan spiritual, yang merupakan berhala, dan penipuan serta penyembahan yang salah. Kemudian Allah mmerintah bahawa mereka membuang dosa mereka dan kelakuan yang jahat dan menuruti Dia.

 

Kemudian Dia mendirikan Hukum Rumah, yang merupakan Hukum Allah yang dipraktikkan oleh para nabi dan yang ditegaskan oleh Kristus dan para Rasul. Hukum adalah Paling Kudus dan diletakkan di atas gunung (Yeh 43:12).

 

Dari masa ini ordinan mezbah didirikan. Imam Zadok akan meneruskan dengan Persembahan dan Pemulihan. Zadok bererti yang benar dan ianya dalam kebenaran bahawa pemulihan ini akan disiapkan sebagai kudus bagi Tuhan. Ianya tujuh hari bagi mereka untuk membersihkan mezbah dengan persembahan dan mengabdikan diri mereka dan pada hari yang kelapan, mereka akan mempersembahkan persembahan bakaran mereka diatas mezbah dan Allah akan menerima umatnya, itulah fiman Tuhan Allah (Yeh 44:26-27).

 

Dalam 44, Yehezkiewl telah diberitahu bahawa putera itu akan masuk melalui Pintu Timur dan bahawa Roti Bait Suci akan dimakan disana. Pintu Utaeamemberi laluan kepada warga dan Kemuliaan Tuhan menutupi bait suci. Allah memberitahu Yehezkiel untuk menandanya dengan baik, ordinan dalam rumah dan hukum-hukumnya. Dalam Yehezkiel 44:6-7 dia berkata, “Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.”

 

Justru itu, pemberontak Rumah Israel, yang mana dalam hal ini adalah berkaitan dengan Kaabah Allah, adalah memikul ordinan dan Hukum-hukum Rumah dan mereka akan disucikan pada hari yang kelapan dengan intervensi keimamatan yang merupakan umat pilihan Allah. Orang-orang ini mencemarkan umat pilihan dan Kaabah sebagai Jemaat Allah. Tidak ada orang akan masuk ke dalam Kaabah Allah kerana Bait Suci tidak ditobatkanm dan kaum Lewi yang pergi jauh dari Allah akan menerima inikuiti mereka. Ini ditujukan kepada keimamatan umat pilihan dan mereka harus menerima inikuit mereka. Mereka tidak menjaga perkara yang Kudus tetapi mengangkat mereka untuk melakukan kewajipanmu sendiri. Inilah mereka yang menghalang kerja Tuhan dan menghalang persembahan Allah dan bukannya mengajar injil kerajaan Allah supaya tubuh Kristus boleh dipanggil dan diajar.

 

Para pendeta harus ditetapkan di Rumah untuk melayani orang-orang dan pendeta yang meninggalkan tugas mereka akan menerima inikuiti mereka. Mereka tidak akan pergi dekat dengan Tuhan. Mereka adalah penjaga  tanggung jawab rumah tetapi tidak pernah dekat dengan Tuhan Allah. Orang benar yang memelihara tanggung jawab Bait Suci akan pergi dekat untuk melayan Tuhan Allah (ay.15).

 

Inilah mereka dari ruangan dalaman yang berpakaian linen putih. Apabila mereka keluar kepada orang-orang, mereka akan berubah dan tidak menguduskan orang dengan pakaian linen putih. Jsutru itu, inilah umat pilihan dari 144,000 yang adalah pelayanan dalaman Allah. Mereka harus mengajar umat-Ku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir dan dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan-Ku; mereka harus berpegang pada hukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari-hari raya-Ku dan menguduskan hari-hari Sabat-Ku.” (Yehezkiel 44:23-24).

 

Keimamatan ini, yang dari hari terkemudian dan dari susunan Melkisedek, berhak terhadap persepuluhan dan itu adalah waris mereka di Israel (Yeh 44:8 catatan bawah).

 

Apabila tanah ini dibahagikan melalui undi, akan ada bahagian kudus bagi Tuhan. Harus ada bait suci dibahagikan yang mana adalah kudus bagi Tuhan dalam setiap bahagian (Yeh 45:1 catatan bawah). Di sana para imim dan pelayan akan tinggal dan melayan orang-orang (ay.4). Bahagian yang Kudus harus bagi semua keluarga Israel. Putera harus mengekalkan barang miliknya di bahagian bertentangan dengan tempat kudus (ay. 7 dan tidak ada tindasan di Israel).

 

Ketua Israel akan melaksanakan keadilan dan keseimbangan secara adil dan mereka akan menerima Terumah pajak untuk menyediakan daging pada Sabat dan Bulan-bulan Baru dan Hari-hari Kudus dan Perayaan-perayaan (Yeh 45:9-17).

 

Pada hari pertama bulan yang pertama penyucian Bait Suci akan bermula. Jangka masa Penyucian ini (Yeh 45:18-19) mencapai puncak dalam Penyucian terhadap Kesalahan yang Tidak Sengaja dan Tidak Disedari pada hari yang Ketujuh dalam Bulan Abib Pertama. Orang yang disucikan dlam prose ini dari tujuh hari kemudiannya boleh berdiri dihadapan Tuhan.  Ini adalah puasa dari Abib yang Ketujuh. Pada hari yang Kelapan Allah berkata Dia akan mendengar kita dan menerima persembahan dari orang-orang.

 

Dari sini dan seterusnya, proses Sabat-sabat Tuhan berterusan melalui semua perayaan dalam tahun sehingga kepada Perayaan Kaabah.

 

Justru itu, kita lihat bahawa proses diatas adalah satu daripada pilihan dan ekslusi pada beberapa dasar. Kita yang tidak terkeluar adalah alat bagi Kaabah itu dikuduskan.

 

Kaabah ini sedanga dikuduskan sekarang secara berterusan. Kamu yang berjaya setakat ini harus menerima tahniah. Kamu telah memperlihatkan sikap spiritual yang baik dan setia dan kemampuan untuk berdiri bagi iman. Ianya adalah orang yang terdiri daripada Jemaat Allah yang berdiri dihadapan takhta rahmat dalam kebanggaan dan disetujui Allah melalui kesaksian Yesus Kristus.

 

Proses ini berterusan sekarang kepada peperangan dalam teks ini dan kita harus menyediakan Kaabah dan Jemaat untuk bertahan.

 

Kita meneruskan sekarang ke Sabat yang seterusnya yang sama dengan 7 Abib, peenyucian bagi Kesalahan yang tidak Sengaja dan Tidak Sedar – mereka yang tidak begitu bijak untuk melihat muslihat dunia ini dan Iblis. Juga kita berpuasa untuk dan menyucikan mereka yang berbuat salah sama ada melalui informasi yang mereka terima atau deduksi yang salah dan tindakan-tindakan yang mereka buat sendiri. Pada Sabat ini kita juga akan bergerak kepada pengetahuan tentang dunia yang lebih jelas. Tahun 2012 akan memperlihatkan satu perubahan besar dalam haluan pemikiran manusia. Umat manusia akan berhadapan dengan realiti keadaan mereka.

 

Urutan Peperangan

 

Disepanjang jangka masa Peperangan Zaman Akhir, kita akan memusnahkan bumi ini.

 

Teks ini mengatakan bahawa api akan turun pada orang kepulauan yang tinggal dengan tidak berhati-hati. Ini merujuk kepada orang dipesisiran atau kepulauan jauh. Ianya tidak merujuk kepada pulau-pulau diMediteranean timur.

 

Dengan ini, kita mungkin menarik kesimpulan bahawa kita akan melihat perang nuklear atau laser atau kedua-duanya sekali.

 

Sekutu lama kaum Hitti dan Israel masih aktif dan mengabdikan dalam pergerakan suku kaum dari Timur Tengah kedalam Eropah.

 

Dari keadaan yang direncanakan, sekutu ini bergerak sendiri ke Afghanistan dan negeri-negeri bekas Soviet dan kemudian mereka mencerobohi Iraq. Ini telah diramalkan dalam karya tulis Tiga Puluh Tahun Terakhir: Pergelutan Akhir (No. 219).

 

Karya tulis ini telah dikeluarkan pada 1997 pada permulaan Tiga Puluh Tahun Terakhir. Pada 2001 kami ke Afghanistan dan kemudian ke Iraq dalam karya itu dan seperti yang dinyatkan dalam rakaman pita.

 

Konflik ini akan berterusan memuncak sekarang sehingga bagsa-bangsa ini semua dalam konflik dan kemudian dibawa ke Timur Tengah.

 

Ketegangan lazim di antara Eropah dan Rusia akan dibawa ke hadapan dengan menggunakan bangsa-bangsa Caucasus timur dan barat.

 

Peperangan ini akan memuncak sehingga ada campur tangan. Eropah akan lebih menguasai Timur Tengah sehingga mereka mendudukinya dan Kristus campur tangan.

 

Campur tangan Kristus akan memperlihatkan Kebangkitan yang Pertama dan penetapan Orang Kudus sebagai kerajaan Allah yang baru di bumi ini.

 

Dalam perkataan lain menggunakan terminologi kuno, anak-anak Gomer dan anak-anak Arphaxad dan termasuk bangsa-bangsa Israel akan bergabung di Timur Tengah dan menghadapi konflik dengan anak-anak Mesekh dann Tubal dan golongan Togarmah, dan Elam dan anak-anak Ham di Mesir, Libya dan Ethiopia dan Somalia.

 

Timur Tengah akan menjadi pusat utama dalam peperangan zaman akhir ini menggunakan minyak sebagai satu alasan untuk membawa dunia kepada puncak kemusnahan.

 

Dua Saksi (lihat No.135) akan mula berkhotbah pada fasa terakhir dan pada penghujung 1263.5 hari kesudahannya akan tiba dan Kebangkitan Pertama akan berlaku.

 

Nabi Daniel meramalkan masalah Zaman Akhir. Dalam Daniel bab 11:31 kita lihat bahawa membuka korban harian sudah diramalkan dan mereka menegakkan kekejian yang membinasakan.

 

Kristus merujuk teks ini dalam Matius 24:15. Korban harian dihapuskan [ada 70 CE apabila tentera Roma mengelilingi Yerusalem.

 

Dari masa ini teks ini merujuk kepada mereka yang ingkar kepada perjanjian ini.

 

“Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.

 

Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas” (Dan 11:32-33).

 

Teks ini merujuk kepada fakta bahawa orang Roma akan mengambil Yerusalem dan Korban ini akan berhenti dan kemudian orang Roma akan mendirikan satu iman kepercayaan yang tidak berlandaskan pada hukum tetapi berlandaskan kesesuaian dan ajaran palsu yang merosakkan perjanjian Allah. Iman yang benar akan dipelihara di kalangan orang-orang, dibawah penganiayaan dari sistem pemerintah, untuk jangka masa yang lama atau banyak hari.

 

Daniel mengatakan bahawa mereka jatuh mereka akan mendapat sedikit bantuan. Dalam perkataan lain, mereka akan dihiburkan oleh Roh Kudus melalui penganiayaan ini. “Tetapi ramai yang bergantung kepada mereka dengan pujian” adalah teks yang menunjukkan sistem keagamaan yang salah yang menggunakan teks iman ini bagi kegunaan mereka sendiri.

 

Penganiayaan ini dibiarkan berterusan sehingga masa kesudahannya. Beberapa daripada umat pilihan, dari pemahaman sebagai ketua, akan dibiarkan jatuh untuk menguji mereka, dan menyaring mereka, dan memurnikan mereka (Dan 11:35).

 

Ada masa ditetapkan bagi kesudahan perkara ini.

 

Masa itu sedang mendekati sekaran dan akan terjadi tidak lama lagi. Kita sekarang dalam Zaman Akhir mendekati masa kesudahan.

 

Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu; sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya; baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng: dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan; ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah.

 

Sistem ini yang telah ditetapkan oleh Roma berterusan selama hampir satu ribu tujuh ratus tahun dibawah Ketuhanan yang ditetapkan pada 381 di Persidangan Constantinople. Tanah serta orang-orangnya dibahagikan dan diperintah dibawah penganiayaan berabad lamanya. Ia mengajar bertentangan dengan Hukum Allah dan secara efektif menukar masa dan hukum, memusnahkan kelendar kudus dan menganiaya mereka yang cuba memeliharanya.

 

Tuhan yang ganjil akan meluas pada Zaman Akhir untuk memeluk elemen Mariolatry yang Keempat.

 

Masalah akan datang dihadapan pada Zaman Akhir dan raja terakhir di Utara akan menjadi AntiKrisstus. Raja di Selatan adalah sistem yang mengendalikan Mesir. Raja di Utara adalah sistem Eropah bersama dengan sistem agamanya pada Zaman Akhir.

 

Dia, (pemerintah sistem utara pada Zaman Akhir) akan masuk ke Tanah Kudus tetapi menduduki Jordan. Dia akan mengendalikan Mesir dalam konflik dan mengendalikan sumber minyak Libya dan Ethiopia.

 

Daniel 11:44-45 mengatakan: “Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang.

 

Dan ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorangpun yang menolongnya."

 

Dari teks di Yehezkiel 38 kita tahu bahawa kumpulan Gomer dan Rosh Mesekh dan Tubal adalah terbabit, bersama dengan yang lain.

 

Justru itu, menggabungkan dua teks ini memperlihatkan bahawa Union Eropah akan menduduki Timur Tengah dan menguasai kekayaan Libya dan Ethiopia, yakni minyak. Mereka melakukannya dibawah sekutu tentera yang secara efektif dikendalikan oleh ketua yang jahat, yang secara efektif adalah AntiKristus. Sistem keagamaaan yang bangkit bersamanya adalah dari Nabi Palsu.

 

Dalam teks ini kita lihat berita yang mengganggu ketua yang jahat ini ialah “keluar dari timur dan keluar dari utara”. Justru itu, kita mungkin menganggap bahawa kita sedang menangani orang di utara-timur tetapi susunan kata ini mempunyai efek yang membuat berita itu datang terlebih dahulu dari Timur dan kemudian dari Utara dan itu menandakan satu sekutu bangsa-bangsa ini dari Rusia ke timur.

 

Peperangan ini berkembang dari Utara melalui Rusia sehingga ke Cina dan raja-raja di sebelah timur.

 

Daniel mangatakan bahawa pada masa ini Michael akan berdiri bagi kita dan masa itu adalah masa kesudahannya. Peperangan ini adalah yang paling dahsyat pernah terjadi. Pada masa itu umat pilihan akan dibebaskan; setiap orang yang tertulis dalam Buku Kehidupan Tuhan; setiap daripada orang ini akan dibangkitkan (Dan 12:1).

 

Pada masa ini orang yang bijak pada iman, mereka yang melakukan kebijaksaan, akan membawa ramai kepada kebenaran dan akan berdiri bagi iman dengan cemerlang (Dan 12:3). Mereka ini adalah dari Daniel 11:33:35.

 

Pemahaman ini tertutup sehingga masa kesudahan dan ramai orang yang lari berulang alik dan pengetahuan akan bertambah (Dan 12:4).

 

Masa yang disebut disini adalah satu masa, dua masa dan setengah masa. Ini adalah struktur yang sama seperti yang kita lihat dalam Saksi-saksi pada zaman akhir.

 

Pada masa ini kuasa orang Kudus tersebar kemudian semua perkara ini akan selesai (Dan 12:7-9).

 

Malah Daniel pun tidak dibenarkan untuk memahami perkara yang diperlihatkan kepadanya kerana ia dimeterai sehingga pada masa akhir dan kita diberikan pemahaman tentang peristiwa yang terbabit.

 

Sepanjang jangka masa ini ramai orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang yang jahat akan melakukan kejahatan dan tidak ada orang yang jahat yang memahami.

 

Dalam Daniel 12:11-13 kita lihat bahawa ada jangka masa diberikan yang tidak mempunyai apa-apa maksud apabila dipandang dari peristiwa 70/71 CE.

 

“Dan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari.

 

Dan Allah berfirman kepada Daniel “Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman."

 

Ini hanya boleh merujuk kepada zaman akhir dan bukan 70 CE. Yobel adalah pada 77 CE. 100 kali kitaran kemudian kita sampai kepada 1977 dan Yobel terakhir pemerintahan Iblis bermula pada 1978 dan berakhir pada 1027 bersama dengan deklarasi yobel dan penghujung dari enam ribu tahun penguasaan Iblis keatas bmi. Masa ini akan dipendekkan kerana peperangan serta pemusnahan ini.

 

Jangka masa nubuatan ini adalah satu bulan lebiger panjang daripada 1260 hari dari satu masa, dua masa dan setengah masa.

 

Pada penghujung jangka masa ini terdapat 45 hari lagi atau satu setengah bulan. Kita akan jangka melihat kemenangan umat kudus sebagai sistem formal, mungkin sehingga dua dan setengah bulan sebelum para saksi memulakan tugas mereka, dan kekejian yang membinasakan didirikan di Yerusalem di Tempat Kudus kira-kira 45 hari dari penghujung Saksi-saksi dan Kebangkitan orang mati pada kedatangan Mesiah.

 

Pada masa ini Kristus akan kembali. Dia membunuh pemimpin ini pada ketika dia datang dan kemudian semua sistemdi Utara dan Timur ditempatkan ke Megiddo untuk dimusnahkan. Ini adalah peperangan Armagedon dalam Wahyu 16:16. ia juga menggambarkan peperangan yang diperjuangkan oleh Yosiah terhadap Firaun Necho di Megiddo pada masa kebangkitan orang babilon dalam peperangan Carchemish (lihat juga 2 Taw 35:22 catatan bawah). Allah sedang menangani dengan perkara ini dahulu dan memberitahu Yudah, keluar dari mulut Necho, untuk menjauhkan diri darinya tetapi Yosiah tidak mendengar dan pemimpinnya dimusnahkan. Pada masa ini dia akan memulihkan Yudah dibawah Kristus.

 

Selepas peristiwa itu peperangan akan berterusan memuncak sehingga planet ini hampir musnah semuanya. Namun mereka tidak akan bertobat.

 

Urutan ini dijelaskan dalam karya tulis Tujuh meterai (No. 140) dan Tujuh Sangkakala (No. 141).

 

Kamu akan mengambil tempat kita pada zaman akhir dan Allah akan melindungi dan mempertahankan kita semua.

 

Semoga Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Semoga Dia mengangkat terang wajaNya kepada kamu dan memberikan kamu damai.

q